Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty

Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Żeby napisać jakąś myśl, potrzebne jest myślenie. -Kostis Palamas


Żeby-napisać-jakąś-myśl-potrzebne-jest-myślenie
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Marszczymy brwi, bo chcemy złapać szczypczykami jakąś wielką myśl, która się nam wymyka. -Anonim


marszczymy-brwi-bo-chcemy-złapać-szczypczykami-jakąś-wielką-myśl-która-ę-nam-wymyka
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Na samą myśl Że ktoś inny Jakaś Mogłaby leżeć te­raz przy Twoim boku Od­dychać ciężej pod Twym dotykiem Warg Języka Z wzajemnością Na samą myśl Że wy­wołałaby u Ciebie uśmiech Że byłbyś przy niej szczęśliwszy Pragnąłbyś aby była Twym po­wier­ni­kiem Na samą tę myśl Mam ochotę Nieba­nal­nie ani nie prze­sad­nie W ciszy W kącie Usiąść i poz­wo­lić me­mu sercu Skruszyć się Nie mar­twiąc Cię swoim losem Bo prze­cież na szczęściu Twoim Za­leży mi najbardziej  -vona


Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Nikt nie może walczyć o jakąś sprawę, żeby sobie nie zyskać wrogów. -Fryderyk Engels


nikt-nie-może-walczyć-o-jakąś-sprawę-żeby-sobie-nie-zyskać-wrogów
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Nie pozwól, żeby język wyprzedzał myśl. -Antoni Czechow


nie-pozwól-żeby-język-wyprzedzał-myśl
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Gdy pew­ne­go dnia, za wiele lat, będziesz czy­tać ten list od człowieka, który kiedyś był Twoim oj­cem, być może poślesz mu jakąś myśl na po­cie­sze­nie. Już mi się od niej ro­bi ciep­lej na sercu. -Jostein Gaarder


Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Czasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -Anonim


czasem-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -H. Jackson Brown


nigdy-nie-zapominaj-że-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Nie myśl, że wiesz wszystko. Trzeba naprawdę dużo wiedzieć, żeby zrozumieć jak mało się wie. -Anonim


nie-myśl-że-wiesz-wszystko-trzeba-naprawdę-żo-wiedzieć-żeby-zrozumieć-jak-ło-ę-wie
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Zbiorowość jest bardziej wielkoduszna niż tych kilkoro, którzy uważają cię za zbyt bliskiego, zbyt podobnego do nich, żeby uwierzyli, że wśród swoich gestów


Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak


Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Nig­dy nie za­pomi­naj, że wys­tar­czy je­den człowiek, al­bo jed­na myśl, żeby zmienić swo­je życie raz na zawsze  -H. Jackson Brown


nig­dy-nie za­pomi­naj-że wys­tar­czy-­den-człowiek-al­bo-jed­na-myśl-żeby-zmienić-swo­-życie-raz-na zawsze 
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. -Stefan Wyszyński kard


myśl-dobrze-o-wszystkich-nie-myśl-ź-o-nikim-staraj-ę-nawet-w-najgorszym-znaleźć-coś-dobrego
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Łatwiej niektórym książkę napisać, niż drugim ją przeczytać. -Alojzy Żółkiewski


Łatwiej-niektórym-książkę-napisać-ż-drugim-ją-przeczytać
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. -Aleksander Kumor


Żyj-według-życiorysu-który-chciałbyś-sobie-napisać
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Jakakolwiek by nie była historia, tylko wielki człowiek może ją napisać. -Oscar Wilde


jakakolwiek-by-nie-była-historia-tylko-wielki-człowiek-może-ją-napisać
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Kto chce Bogu napisać list, musi go zaadresować do człowieka, w którym on mieszka. -Werenfried van Straaten


kto-chce-bogu-napisać-list-musi-go-zaadresować-do-człowieka-w-którym-on-mieszka
Żeby Napisać Jakąś Myśl Cytaty: Gdy Bóg tekst ludzki przekreśla, to znaczy, że chce napisać coś ważniejszego. -Jacques Beninge Bossuet


gdy-bóg-tekst-ludzki-przekreś-to-znaczy-że-chce-napisać-coś-ważniejszego