Życie Du­si Cytaty

Go to Gemtracks Beats
Życie Du­si Cytaty: Życie ot­wieram oczy widzę swo­je dłonie po­ruszam palcami Życie oddycham wdech wydech wdech wydech Życie jestem widzę swo­je odbicie w lustrze Życie świat za oknem jest piękny słońce głaszcze mo­je włosy Życie uśmie­cham się do Ciebie jak dob­rze, że jesteś Życie rzu­cam Ci się na szyję -ZOSTAŃ, umrę jeśli odej­dziesz !  -Uśmiechnięta Anielica
Życie Du­si Cytaty: Życie jej matki, życie jej ojczyma i jej własne życie było pozaczynane ze zbyt wielu stron na raz. -Bohdan Czeszko
Życie-jej-matki-życie-jej-ojczyma-i-jej-własne-życie-było-pozaczynane-ze-zbyt-wielu-stron-na-raz
Życie Du­si Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta
Życie Du­si Cytaty: Całe życie żyliśmy jakby na walizkach. Tysiące przejść, niepewności, załamań. Ciągła prowizorka, tymczasowość, byle do jutra. A kiedyś zacznie się prawdziwe życie. No i masz. Przychodzi starość i gdzie to prawdziwe życie? -Tadeusz Konwicki
Życie Du­si Cytaty: Całe życie żyliśmy jak­by na wa­liz­kach. Ty­siące przejść, niepew­ności, załamań. Ciągła pro­wizor­ka, tym­cza­sowość, by­le do jut­ra. A kiedyś zacznie się praw­dzi­we życie. No i masz. Przychodzi sta­rość i gdzie to praw­dzi­we życie?  -Tadeusz Konwicki
Życie Du­si Cytaty: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. -Elizabetta
Życie Du­si Cytaty:
całe-życie-sam-idę-całe-życie-sam-biegnę-całe-życie-sam-byłem-jes­tem-będę-~pa­weł-rychlica- 
Życie Du­si Cytaty: Życie leje w mordę, życie nie pieści, pieścimy się sami. -Anonim
Życie-leje-w-mordę-życie-nie-pieś-pieścimy-ę-sami
Życie Du­si Cytaty: Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. -Seneka
dobrem-jest-nie-samo-życie-lecz-piękne-życie
Życie Du­si Cytaty: Szczęśliwe życie, to ciche życie: tylko w atmosferze spokoju może kwitnąć prawdziwa radość. -Bertrand Russell
szczęśliwe-życie-to-ciche-życie-tylko-w-atmosferze-spokoju-może-kwitnąć-prawdziwa-radość
Życie Du­si Cytaty: Najbardziej normalne życie to takie życie, w którym do niczego nie trzeba się zmuszać. -Wiera Panowa
najbardziej-normalne-życie-to-takie-życie-w-którym-do-niczego-nie-trzeba-ę-zmuszać
Życie Du­si Cytaty: Kiedy mężczyzna mówi, że wyczerpał życie, to można zawsze być pewnym, iż życie go wyczerpało. -Oscar Wilde
kiedy-mężczyzna-mówi-że-wyczerpał-życie-to-można-zawsze-być-pewnym-iż-życie-go-wyczerpało
Życie Du­si Cytaty: Jeżeli kochasz życie, to nie marnuj czasu, bo to jest to, z czego życie się składa. -Benjamin Franklin
jeżeli-kochasz-życie-to-nie-marnuj-czasu-bo-to-jest-to-z-czego-życie-ę-składa
Życie Du­si Cytaty: Szczęśliwe życie to ciche życie. Tylko w atmosferze spokoju może kwitnąć prawdziwa radość. -Bertrand Russell
szczęśliwe-życie-to-ciche-życie-tylko-w-atmosferze-spokoju-może-kwitnąć-prawdziwa-radość
Życie Du­si Cytaty: Życie nam nie ucieka. Życie nas tratuje. -Joe Frazier
Życie-nam-nie-ucieka-Życie-nas-tratuje
Życie Du­si Cytaty: Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie. -Antoni Czechow
Życie-wieczne-byłoby-tak-samo-uciążliwe-jak-nie-spać-przez-całe-życie
Życie Du­si Cytaty: Jestem przekonany, że naprawdę istnieje ponowne życie, że życie wyrasta ze śmierci i że istnieją dusze zmarłych. -Sokrates
jestem-przekonany-że-naprawdę-istnieje-ponowne-życie-że-życie-wyrasta-ze-śmierci-i-że-istnieją-dusze-zmarłych
Życie Du­si Cytaty: W każdym istnieniu dziecka wpisane jest życie dwojga ludzi, nie do wymazania i na całe życie. -Phil Bosmans
w-każdym-istnieniu-dziecka-wpisane-jest-życie-dwojga-ludzi-nie-do-wymazania-i-na-całe-życie
Życie Du­si Cytaty: Kłopoty to właśnie jest życie, zmartwienie - także życie, a szczęście - to czysta pościel po niedzielnym praniu. -Dina Kalinowska
kłopoty-to-właśnie-jest-życie-zmartwienie-także-życie-a-szczęście-to-czysta-pościel-po-niedzielnym-praniu
Życie Du­si Cytaty: Czas to twoje życie - a życie trzeba szanować! -Anonim
czas-to-twoje-życie-a-życie-trzeba-szanować
Życie Du­si Cytaty:
Życie-kocha-tych-którzy-kochają-życie- 
Życie Du­si Cytaty: Życie wiekiem, życie chwilą; rzekłbyś, że w szczęściu połyka się czas wiel­ki­mi haus­ty, a w niedo­li wy­pija po kropelce. -Józef Ignacy Kraszewski
Życie-wiekiem-życie-chwilą-rzekłbyś-że w szczęściu-połyka ę-czas-wiel­ki­mi-haus­ty-a w niedo­li-wy­pija-po kropelce
Życie Du­si Cytaty: Piszesz, że przez życie brak ci cza­su na Cytaty, a praw­da jest ta­ka, że to Cy­taty za­bierają ci czas na życie. De­dyko­wane :/  -Kapitan
piszesz-że przez-życie-brak- cza­su-na cytaty-a-praw­da-jest ­ka-że to cy­taty-za­bierają- czas-na życie-de­dyko­wane- 
Życie Du­si Cytaty: Pan chce być w porządku wobec życia? Ale życie zawsze Pana oszuka, życie jest świnią. -Karol Irzykowski
pan-chce-być-w-porządku-wobec-życia-ale-życie-zawsze-pana-oszuka-życie-jest-świnią
Życie Du­si Cytaty: Ukochaj­cie życie, a życie was ukocha. -Daniel Stern
ukochaj­cie-życie-a życie-was-ukocha
Życie Du­si Cytaty: Życie bez miłości przypomina warstwę marmuru w kamieniołomie, dopóki nie pojawi się rzeźbiarz, który weźmie go w posiadanie i tchnie w niego życie. -Bohumil Havlasa
Życie-bez-miłoś-przypomina-warstwę-marmuru-w-kamieniołomie-dopóki-nie-pojawi-ę-rzeźbiarz-który-weźmie-go-w-posiadanie-i-tchnie-w-niego
Życie Du­si Cytaty: życie cza­sami jest przew­rotne , lu­bi chodzić włas­ny­mi ścieżka­mi , ale wiem tyl­ko jedno że życie i ja jes­teśmy po­wiąza­ni , dążymy do te­go sa­mego ... -Miśka19
życie-cza­sami-jest przew­rotne-lu­bi-chodzić-włas­ny­mi-ścieżka­mi-ale-wiem-tyl­ko-jedno-że-życie-i ja jes­teśmy-po­wiąza­
Życie Du­si Cytaty: Większość z nas przechodzi przez życie nie zastanawiając się nawet, jak naprawdę mogłoby wyglądać nasze życie gdybyśmy tylko zapragnęli być szczęśliwi. -Anonim
większość-z-nas-przechodzi-przez-życie-nie-zastanawiając-ę-nawet-jak-naprawdę-mogłoby-wyglądać-nasze-życie-gdybyśmy-tylko-zapragnęli-być
Życie Du­si Cytaty: Za­sady są po to by je łamać, Chcesz tworzyć włas­ne życie ?! To rób to i nie pat­rz na in­nych. Two­je życie - Two­je kred­ki - Two­je za­sady !  -Mała Mi
za­sady-są po to by  łamać-chcesz-tworzyć-włas­ne-życie- to rób-to i nie pat­rz-na in­nych-two­ życie- two­-kred­ki
Życie Du­si Cytaty: Życie nie może być ckliwe. Nasze życie to szlachetnie, swobodnie rosnące drzewo. Byłoby głupotą wieszać nań choinkowe upiększenia; i bez nich jest piękne. -Wiera Panowa
Życie-nie-może-być-ckliwe-nasze-życie-to-szlachetnie-swobodnie-rosną-drzewo-byłoby-głupotą-wieszać-nań-choinkowe-upiększenia-i-bez-nich
Życie Du­si Cytaty: Ukochajcie życie, a życie ukocha was. -Daniel Stern
ukochajcie-życie-a-życie-ukocha-was
Życie Du­si Cytaty: Ukochajcie życie a życie was ukocha. -Daniel Stern
ukochajcie-życie-a-życie-was-ukocha
Życie Du­si Cytaty: To życie piszę nasze sce­nariu­sze. Nig­dy nie ustępuj wal­ki o ka­wałek szczęścia, jeśli kiedyś ktoś Ci go odeb­rał. Bo szczęście to życie. War­to pocze­kać ..................................................................   -MarzycielS
Życie Du­si Cytaty: Życie bez światła, życie bez ciemności, to to sa­mo tyl­ko w in­nym sensie. -bez.odwagi
Życie-bez-światła-życie-bez-ciemnoś-to-to ­mo-tyl­ko-w in­nym-sensie
Życie Du­si Cytaty: Życie ludzkie jest wielce podobne do gry w szachy: gdy się skończy życie czy gra, to królów oraz królowe na równi z pionkami szarymi chowają zwykle razem w jednym miejscu. -Anonim
Życie-ludzkie-jest-wielce-podobne-do-gry-w-szachy-gdy-ę-skończy-życie-czy-gra-to-królów-oraz-królowe-na-równi-z-pionkami-szarymi-chowają