Życie Jest Jedyną Cytaty

Życie Jest Jedyną Cytaty: Ziemia jest jedyną rzeczą na świecie, która jest coś warta, bo to jest jedyna trwała rzecz na świecie. To jedyna rzecz, dla której warto pracować, warto walczyć i warto umierać. -Margaret Mitchell


ziemia-jest-jedyną-rzeczą-na-świecie-która-jest-coś-warta-bo-to-jest-jedyna-trwała-rzecz-na-świecie-to-jedyna-rzecz-dla-której-warto
Życie Jest Jedyną Cytaty: Życie jest jedyną rzeczą której warto chcieć. -Luise Rinser


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
Życie Jest Jedyną Cytaty: Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć. -Luise Rinser


Życie-jest-jedyną-rzeczą-której-warto-chcieć
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyną rzeczą jaką mam naprawdę [...], jest moje własne życie i mój własny punkt widzenia. -Krzysztof Kieślowski


jedyną-rzeczą-jaką-mam-naprawdę-jest-moje-własne-życie-i-mój-własny-punkt-widzenia
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyne lekarstwo dla znużonych życiem w gromadzie: życie w wielkim mieście. To jedyna pustynia, jaka jest dziś dostępna. -Albert Camus


jedyne-lekarstwo-dla-znużonych-życiem-w-gromadzie-życie-w-wielkim-mieście-to-jedyna-pustynia-jaka-jest-dziś-dostępna
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeśli On jest nieosiągalny. -Bernard Św


jedyną-rzeczą-która-nie-jest-stratą-czasu-jest-poszukiwanie-boga-nawet-śli-on-jest-nieosiągalny
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyną sprawiedliwością jest prawo odwetu. -Aleksander Dumas


jedyną-sprawiedliwośą-jest-prawo-odwetu
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyną prawdziwą cnotą jest rozsądek. -Wiktor Hugo


jedyną-prawdziwą-cnotą-jest-rozsądek
Życie Jest Jedyną Cytaty: Kłamstwo jest jedyną ucieczką słabych. -Henri Stendhal


kłamstwo-jest-jedyną-ucieczką-słabych
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jest jedyna forma nieśmiertelności, o którą warto zabiegać, a jest nią ludzka życzliwość. -Ludwik Hirszfeld


jest-jedyna-forma-nieśmiertelnoś-o-którą-warto-zabiegać-a-jest-ą-ludzka-życzliwość
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna. -Hipokrates


jedyną-właściwą-szkołą-chirurga-jest-wojna
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana -Peter Drucker


jedyną-stałą-rzeczą-w-organizacji-jest-zmiana
Życie Jest Jedyną Cytaty: Miłość jest jedyną formą prawdziwego posiadania. -Rosalina Lisboa Coelho


miłość-jest-jedyną-formą-prawdziwego-posiadania
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyną prawdziwą propagandą jest tylko rzetelna praca. -Ludwik Hirszfeld


jedyną-prawdziwą-propagandą-jest-tylko-rzetelna-praca
Życie Jest Jedyną Cytaty: Jedyną miarą miłości jest miłość bez miary. -Franciszek Salezy Św


Życie Jest Jedyną Cytaty: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. -Elizabetta


Życie Jest Jedyną Cytaty: My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedyna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna: tą rzeczą jest honor. -Józef Beck


my-w-polsce-nie-znamy-pojęcia-pokoju-za-wszelką-cenę-jest-jedyna-tylko-rzecz-w-życiu-ludzi-narodów-i-państw-która-jest-bezcenna-tą-rzeczą
Życie Jest Jedyną Cytaty: Wszyscy mężczyźni są własnością matek. I to jest jedyna prawdziwa definicja, określająca czym właściwie jest własność kobiet zamężnych. -Oscar Wilde


wszyscy-mężczyź-są-własnośą-matek-i-to-jest-jedyna-prawdziwa-definicja-określająca-czym-właściwie-jest-własność-kobiet-zamężnych