Życie Jest ko­medią Cytaty

Życie Jest ko­medią Cytaty: Życie jest ko­medią dla tych, którzy pat­rzą, a tra­gedią dla tych, którzy czują. -Jonathan Swift


Życie-jest ko­medią-dla-tych-którzy-pat­rzą-a tra­gedią-dla-tych-którzy-czują
Życie Jest ko­medią Cytaty: Un individuo que dedique cuatro horas y media diarias a ver la televisión es muy posible que posea unas pautas de actividad cerebral muy diferentes de las de alguien que dedique cuatro horas y media a leer. Diferentes zonas del cerebro se estimulan de man -Al Gore


Życie Jest ko­medią Cytaty: Naj­większą ko­medią ludzkiego życia jest ironia. -płonąca


naj­większą-ko­medią-ludzkiego-życia-jest ironia
Życie Jest ko­medią Cytaty: Obiek­tywne media... komedia. -Kojak


obiek­tywne-media-komedia
Życie Jest ko­medią Cytaty: Bij­cie bra­wo, przy­jaciele, ko­media skończona!  -Ludwig van Beethoven


bij­cie-bra­wo-przy­jaciele-ko­media-skończona 
Życie Jest ko­medią Cytaty: La personalidad del hombre determina por anticipado la media de su posible fortuna. -Arthur Schopenhauer


la-personalidad-del-hombre-determina-por-anticipado-media-de-su-posible-fortuna
Życie Jest ko­medią Cytaty: Świat jest ko­medią dla tych, co myślą. I tra­gedia dla tych, co odczuwają. -Horace Walpole


Świat-jest ko­medią-dla-tych-co myślą-i tra­gedia-dla-tych-co odczuwają
Życie Jest ko­medią Cytaty: ¿Dijiste media verdad? Dirán que mientes dos veces si dices la otra mitad. -Antonio Machado


Życie Jest ko­medią Cytaty: Estamos progresando. En la Edad Media me habrían quemado y ahora se conforman con quemar mis libros. -Sigmund Freud


estamos-progresando-en-edad-media-me-habrían-quemado-y-ahora-se-conforman-con-quemar-mis-libros
Życie Jest ko­medią Cytaty: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. -Elizabetta


Życie Jest ko­medią Cytaty: Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a medias de ningún modo es una media verdad. -Jean Cocteau


un-vaso-medio-vacío-de-vino-es-también-uno-medio-lleno-pero-una-mentira-a-medias-de-ningún-modo-es-una-media-verdad
Życie Jest ko­medią Cytaty: O Mal­wi­no - ak­tywna Kwiat­ku ra­dos­ny Po­toku słów Śmie­chu do­nośny Zaw­sze ko­media Lub teatr gro­tes­ka Ty w mu­rach szarych Łąka kwiat­ko­wata Jak wiosna  -RozaR


o mal­wi­no- ak­tywna-kwiat­ku-ra­­ny-po­toku-słów-Śmie­chu-do­nośny-zaw­sze-ko­media-lub-teatr-gro­­ka-ty-w mu­rach-szarych
Życie Jest ko­medią Cytaty: Życie ot­wieram oczy widzę swo­je dłonie po­ruszam palcami Życie oddycham wdech wydech wdech wydech Życie jestem widzę swo­je odbicie w lustrze Życie świat za oknem jest piękny słońce głaszcze mo­je włosy Życie uśmie­cham się do Ciebie jak dob­rze, że jesteś Życie rzu­cam Ci się na szyję -ZOSTAŃ, umrę jeśli odej­dziesz !  -Uśmiechnięta Anielica


Życie Jest ko­medią Cytaty: Szu­kam miej­sc magicznych w świecie ob­dartym, ze złudzeń i ludzi w środ­ku ślicznych, mi­mo ich utrudzeń. W tych cza­sach mass media od­stają od normy: treści zbyt wiele, lecz gdzie szu­kać formy?  -Niusza


Życie Jest ko­medią Cytaty: Bez względu na to, jak żmudne jest życie ludzi dobrych, jest ono znacznie mniej uciążliwe niż życie ludzi złych. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere


bez-wzglę-na-to-jak-żmudne-jest-życie-ludzi-dobrych-jest-ono-znacznie-mniej-uciążliwe-ż-życie-ludzi-złych
Życie Jest ko­medią Cytaty: Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie. -Seneka


dobrem-jest-nie-samo-życie-lecz-piękne-życie
Życie Jest ko­medią Cytaty: Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery


jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co
Życie Jest ko­medią Cytaty: Jeżeli kochasz życie, to nie marnuj czasu, bo to jest to, z czego życie się składa. -Benjamin Franklin


jeżeli-kochasz-życie-to-nie-marnuj-czasu-bo-to-jest-to-z-czego-życie-ę-składa