Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty

Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Życie cuchnie. Jest jak us­ta­wiona gra, w której zaw­sze wyg­ry­wa ka­syno. War­to o tym pamiętać. -Janet Fitch


Życie-cuchnie-jest jak us­­wiona-gra-w której zaw­sze-wyg­ry­wa-ka­syno-war­to o tym-pamięć
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Życie to us­ta­wiona gra i ka­syno zaw­sze wyg­ry­wa, ale war­to po­sie­dzieć przy sto­le i grać dla sa­mej przy­jem­ności grania. -Janet Fitch


Życie-to us­­wiona-gra-i ka­syno-zaw­sze-wyg­ry­wa-ale-war­to-po­sie­dzieć-przy-sto­-i grać-dla-­mej-przy­jem­noś-grania
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: słowo to igła zos­ta­wiona na poduszce zra­ni two­je sny zos­ta­wiona w ulu­bionej książce zra­ni twoją wyobraźnię zos­ta­wiona w ot­wartej dłoni zra­ni two­je serce słowo to igła tyl­ko ta­ka przez którą nie da się przew­lec nici  -czarnaj


Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Tylko taką mnie ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra Nie daj mi Boże, broń Boże skosztować tak zwanej życiowej mądrości póki życie trwa! -Agnieszka Osiecka


Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Życie to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz; Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada; Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra Przy otwartych i zamkniętych drzwiach. To jest gra. -Edward Stachura


Życie-to-jest-teatr-mówisz-ągle-opowiadasz-maski-coraz-inne-coraz-mylne-ę-nakłada-wszystko-to-zabawa-wszystko-to-jest-jedna-gra-przy-otwartych-i
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Życie ludzkie jest wielce podobne do gry w szachy: gdy się skończy życie czy gra, to królów oraz królowe na równi z pionkami szarymi chowają zwykle razem w jednym miejscu. -Anonim


Życie-ludzkie-jest-wielce-podobne-do-gry-w-szachy-gdy-ę-skończy-życie-czy-gra-to-królów-oraz-królowe-na-równi-z-pionkami-szarymi-chowają
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Życie jest grą -Bill Gates


Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Życie to gra słów, która da­je skutek. -exsilentio


Życie-to gra-słów-która-da­-skutek
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Na gra­nicy ładu i chaosu, kwit­nie życie. -Papillondenuit


na gra­nicy-ładu-i chaosu-kwit­nie-życie
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty:


baj­ka-ągle-trwa-a w niej-główną-rolę-życie-gra-~setus~ 
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Życie jak gra... na­wet po­ker od­cisnął się na kar­tach historii. -Kapitan


Życie-jak gra-na­wet-po­ker-od­cisnął ę-na kar­tach-historii
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Życie jest jak gra kością która ma nieog­ra­niczoną liczbę ścian. -Kossak


Życie-jest jak gra-kośą-która- nieog­ra­niczoną-liczbę-ścian
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty:


Życie-to gra-stra­tegiczna-by-w niej-przeżyć-i wyg­rać-trze­ba-myść-~pa­weł-rychlica 
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Gra­nice dob­ra i zła nie biegną gra­nica­mi na­rodów, ale ludzi. -Jan Grzegorczyk


gra­nice-dob­ra-i zła-nie biegną-gra­nica­mi-na­rodów-ale-ludzi
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Prak­tycznie gra kom­pu­tero­wa jest lep­sza niż życie, bo ją zaw­sze można wyłączyć... -daniello


prak­tycznie-gra-kom­pu­tero­wa-jest lep­sza-ż-życie-bo ją zaw­sze-można-wyłączyć
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Gra­nice są pot­rzeb­ne ludziom jak po­wiet­rze. Bez gra­nic, każde­go rodza­ju, nie wie­dzieli­byśmy, jak żyć; ani kim jes­teśmy, ani co ma­my do zro­bienia. Gra­nice są po to, aby nam po­kazać, że is­tnieją rzeczy, których nie można przekroczyć. -Olga Tokarczuk


Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Panie, spraw, aby moje życie stało się tak skromne i proste, jak gra trzcinowego fletu, który Ty wypełniłeś muzyką. -Rabindranath Tagore


panie-spraw-aby-moje-życie-stało-ę-tak-skromne-i-proste-jak-gra-trzcinowego-fletu-który-ty-wypełłeś-muzyką
Życie To us­ta­wiona Gra Cytaty: Zmień


zmień-prawą-rękę-ale-nie na pod­sta­wioną-nogę