Życie To walka Bit­wy Cytaty

Życie To walka Bit­wy Cytaty: Każda walka zawsze boli. -Mahatma Gandhi


Życie To walka Bit­wy Cytaty: Walka jest ojcem wszelkiego stworzenia. -Heraklit z Efezu


walka-jest-ojcem-wszelkiego-stworzenia
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Miłość mężczyzny i kobiety jest walką. -August Strindberg


miłość-mężczyzny-i-kobiety-jest-walką
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Wiersze: to jest właśnie walka ze światem. -Stefan Napierski


wiersze-to-jest-właśnie-walka-ze-światem
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Pa­radoks życia pub­liczne­go: zły po­lityk po­kazy­wany jest częściej w me­diach niż wy­bit­ny artysta. -Jan Stępień


pa­radoks-życia-pub­liczne­go-zły-po­lityk-po­kazy­wany-jest częściej-w me­diach-ż-wy­bit­ny-artysta
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Starość jest okresem, gdy kończą się obowiązki, gdy kończą się rozterki miłosne i światopoglądowe, gdy kończy się walka i można w spokoju konsumować przyzwoicie przebyte życie. I można tak jak za młodu cieszyć się wiosną, słońcem, zapachem kwitnącego bzu i muzyką, i widokiem tych, których się kocha. -Nadzieja Drucka


Życie To walka Bit­wy Cytaty: Trwa walka pokoleń o miejsce przy stole. -Krystyna Sylwestrzak


Życie To walka Bit­wy Cytaty: Walka jest normalnym zadaniem ludzkości - bitwa nie. -Cyprian Kamil Norwid


Życie To walka Bit­wy Cytaty: Walka lub śmierć kończy bój albo nicość! -George Sand


walka-lub-śmierć-kończy-bój-albo-nicość
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Aby wypełnić ludzkie serce wystarczy walka prowadząca ku szczytom -Albert Camus


aby-wypełć-ludzkie-serce-wystarczy-walka-prowadząca-ku-szczytom
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. -Augustyn z Hippony


prawem-życia-jest-walka-dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Jeśli żarliwa, uporczywa walka oznacza szczęście, jestem szczęśliwy. -Nikos Kazantzakis


jeśli-żarliwa-uporczywa-walka-oznacza-szczęście-jestem-szczęśliwy
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami - bo nie widać przeciwników. -Feliks Chwalibóg


najtrudniejsza-jest-walka-z-własnymi-urojeniami-bo-nie-widać-przeciwników
Życie To walka Bit­wy Cytaty: W tym małżeństwie było nas tro­je, więc było trochę tłoczno. The­re we­re three of us in this mar­riage, so it was a bit crowded. -Diana Spencer


w tym-łżeństwie-było-nas-tro­-więc-było-trochę-tłoczno-the­re-we­re-three-of us in this-mar­riage-so it was-a bit-crowded
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Na łące spo­ro się dzieje - to sce­na fre­netyczne­go spek­taklu i po­le bit­wy za­razem. Lecz wszys­tko służy jed­ne­mu ce­lowi: nieśmier­telności. Owa­dy, które zas­po­kajają tam swo­je zachcian­ki, nie wiedzą że w is­to­cie spełniają uk­rytą wolę kwiatów, te zaś nie poj­mują, że dają owa­dom - swoim niewol­ni­kom - nie tyl­ko zajęcie ale i życie. Tak więc na łące egoizm jed­nos­tki służy szczęściu ogółu. -Leena Krohn


Życie To walka Bit­wy Cytaty: Ludzkość nigdy w pochodzie nie liczy tych, co przed walką cofnąwszy się giną. -Maria Konopnicka


ludzkość-nigdy-w-pochodzie-nie-liczy-tych-co-przed-walką-cofnąwszy-ę-giną
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Walka o wolność, gdy się raz zaczyna, Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna. -George Gordon Byron


walka-o-wolność-gdy-ę-raz-zaczyna-z-ojca-krwią-spada-dziedzictwem-na-syna
Życie To walka Bit­wy Cytaty: Nie gardź sobą, że bitwę przeg­rałeś. Trze­ba pew­nej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bit­wy przegrywa. -Henryk Elzenberg


nie-gardź-sobą-że bitwę-przeg­rałeś-trze­ba pew­nej-ły-by ę-zapędzić-aż tam-gdzie ę-bit­wy-przegrywa