Żyj­my Dla Cytaty

Żyj­my Dla Cytaty: Więcej, da­lej, moc­niej - żyj, nie wegetuj. -zuzus


więcej-da­lej-moc­niej- żyj-nie wegetuj
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj tak aby każdą po­rażkę za­mienić w sukces. -opuszczona


Żyj-tak-aby każdą-po­rażkę-za­mienić-w sukces
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj, bo nie wiesz kiedy kres twych dni nastąpi. -Ryder


Żyj-bo nie wiesz-kiedy-kres-twych-dni-nastąpi
Żyj­my Dla Cytaty:


Żyj-z pasją-reali­zuj-marze­nia-bądź-wol­ny- 
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj chwilą, jak­by to była os­tatnia chwi­la two­jego życia. -Janis Joplin


Żyj-chwilą-jak­by-to była-os­tatnia-chwi­-two­jego-życia
Żyj­my Dla Cytaty: Rób coś. . . Kochaj kogoś. . . Nie bądź gałganem. . . Żyj poważnie! -Tadeusz Kotarbiński


Żyj­my Dla Cytaty: Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, gdy umrzesz. -Julian Tuwim


Żyj-tak-aby-twoim-znajomym-zrobiło-ę-nudno-gdy-umrzesz
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj z całych sił i uśmie­chaj się do ludzi, bo nie jes­teś sam. -Maciej Balcar


Żyj-z całych-ł-i uśmie­chaj ę-do ludzi-bo nie jes­teś-sam
Żyj­my Dla Cytaty: Nie poddawaj się. Znieś cierpienie dzisiaj i żyj do końca życia jako mistrz -Muhammad Ali


nie-poddawaj-ę-znieś-cierpienie-dzisiaj-i-żyj-do-końca-życia-jako-mistrz
Żyj­my Dla Cytaty: Abyś źle nie umarł, żyj dobrze: jak żołnierz na warcie, bądź zawsze gotów! -Michał Kozal


abyś-ź-nie-umarł-żyj-dobrze-jak-żołnierz-na-warcie-bądź-zawsze-gotów
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj tak, aby twoim zna­jomym zro­biło się nud­no, kiedy umrzesz. -Julian Tuwim


Żyj-tak-aby twoim-zna­jomym-zro­biło ę-nud­no-kiedy-umrzesz
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj tak, aby każdy poz­na­ny człowiek po­myślał so­bie, że jes­teś spełnieniem je­go marzeń! ;)  -Ewelius


Żyj-tak-aby każdy-poz­na­ny-człowiek-po­myśł-so­bie-że jes­teś-spełnieniem-­go-marzeń- 
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj życiem, jak­byś miał już na­zajut­rz Ze śmier­cią twarzą w twarz stanąć  -Kazik Staszewski


Żyj-życiem-jak­byś-miał-już-na­zajut­rz-ze-śmier­ą-twarzą-w twarz-stanąć 
Żyj­my Dla Cytaty: Co zba­wienie nam, czy piekło! By­le życie nie uciekło! Jeszcze będzie czas umierać! Żyj­my tu i teraz!  -Jacek Kaczmarski


co zba­wienie-nam-czy-piekło-by­-życie-nie uciekło-jeszcze-będzie-czas-umierać-Żyj­my- i teraz 
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj nieco skromniej niż możesz. Miej więcej niż pokazujesz. -Anonim


Żyj-nieco-skromniej-ż-możesz-miej-więcej-ż-pokazujesz
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj chwilą, jakby to była ostatnia chwila Twojego życia. -Janis Joplin


Żyj-chwilą-jakby-to-była-ostatnia-chwila-twojego-życia
Żyj­my Dla Cytaty: Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią. -Stephen Covey


Żyj-kierując-ę-swoją-wyobraźą-nie-swoją-historią
Żyj­my Dla Cytaty: Nie oglądaj się wstecz. Nie pat­rz w przyszłość. Żyj chwilą teraźniejszą. -opuszczona


nie-oglądaj ę-wstecz-nie-pat­rz-w przyszłość-Żyj-chwilą-teraźniejszą