Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty

Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Żyje­my w stałych przeb­ra­niach, mas­kach, świecie sym­bo­li. Zaw­sze słowo i czyn znaczą coś więcej niż nasza świado­ma intencja. -Zygmunt Freud


Żyje­my-w stałych-przeb­ra­niach-mas­kach-świecie-sym­bo­li-zaw­sze słowo-i czyn-znaczą-coś-więcej-ż-nasza-świado­-intencja
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Pol­ly westchnęła. - Wszys­tkie jes­teśmy ko­bieta­mi, ma­jorze. Praw­dzi­wymi ko­bieta­mi. Nie tyl­ko przeb­ra­nymi za ko­biety. I w tej chwi­li wolę nie wkładać spod­ni, bo byłabym ko­bietą przeb­raną za mężczyznę przeb­ra­nego za ko­bietę przeb­raną za mężczyznę, i wte­dy tak by mi się wszys­tko po­mie­szało, że nie wie­działabym na­wet, jak przeklinać. A w tej chwi­li mam ochotę przek­li­nać, sir, i to bardzo. -Terry Pratchett


Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Jes­tem? A może mnie nie ma ? Jes­tem tyl­ko w marze­niach - żyję marzeniami. -KICIA1


jes­tem-a-może-mnie-nie  -jes­tem-tyl­ko-w marze­niach- żyję-marzeniami
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Wszys­tko, co żyje, nie żyje samo, nie żyje tyl­ko dla siebie. -William Blake


wszys­tko-co żyje-nie żyje-samo-nie-żyje-tyl­ko-dla-siebie
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może. -Pola Gojawiczyńska


z-literatury-ę-nie-żyje-Żyje-ę-przy-literaturze-poprzez-literaturę-koło-niej-mnóstwo-ludzi-żyje-z-książki-ale-sam-jej-twórca-wyżyć-z
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Przy­jacielu mój, nie jes­tem tym na ko­go wyglądam. To co wi­dać jest tyl­ko przeb­ra­niem - mis­ternie ut­kaną szatą chro­niącą mnie przed twoimi py­taniami, a ciebie od mo­jej nieuwagi. -G » Khalil Gibran » Szaleniec


Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Jeżeli ktoś żyje według zaleceń lekarza, żyje nędznie. -Richard Burton


jeżeli-ktoś-żyje-według-zaleceń-lekarza-żyje-nędznie
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję. -Raquel Welch


moje-ciało-jest-kształtem-w-którym-żyję-i-ono-kształtuje-sposób-w-jaki-żyję
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Kto żyje w miłości, żyje - świadomie czy nieświadomie - w polu magnetycznym Boga, który jest miłością. -Phil Bosmans


kto-żyje-w-miłoś-żyje-świadomie-czy-nieświadomie-w-polu-magnetycznym-boga-który-jest-miłośą
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Naród żyje, dopóki język jego żyje. -Karol Libelt


naród-żyje-dopóki-język-jego-żyje
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Lecz gdy miłością serce moje bije, Gdy powiem:


lecz-gdy-miłośą-serce-moje-bije-gdy-powiem-kocham-wtenczas-tylko-żyję-Żyję-szczęśliwy-i-w-lubym-zamęcie-Świat-do-podziału-pociągam-w
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: O marze­niach: Doświad­cze­nia z przyszłości. -Marcin Kossek


o marze­niach-doświad­cze­nia-z przyszłoś
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: O naj­większych zbrod­niach mil­czą kodeksy  -Feliks Chwalibóg


o naj­większych-zbrod­niach-mil­czą-kodeksy 
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Tyl­ko w marze­niach mój świat jest idealny. -PróbujPatrzećKolorowo


Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Sobą zamykasz w drga­niach niespokojnych. Soczys­ty portal.   -Papużka


sobą-zamykasz-w-drga­niach-niespokojnych-soczys­ty-portal- 
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Kto żyje życiem miłości - żyje życiem Boga. -Jan Twardowski


kto-żyje-życiem-miłoś-żyje-życiem-boga
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!! -Anonim


zyje-ę-raz-ale-śli-żyje-ę-dobrze-to-ten-jeden-raz-wystarczy
Żyje­my W stałych Przeb­ra­niach Cytaty: Słońce miast śniegu Nie na sa­niach lecz kombi Mi­kołaj zdążył K.A.Sz. 06.12.2015r  -Cris


słoń-miast-śniegu-nie-na ­niach-lecz-kombi-mi­kołaj-zdążył-kasz-06122015r