żaden Nie Może Tak Cytaty

Go to Gemtracks Beats
żaden Nie Może Tak Cytaty: Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć. -Klementyna Hoffmanowa
nikt-na-całym-świecie-żaden-najmędrszy-filozof-nie-poradzi-tak-młodej-osobie-jak-roztropna-matka-bo-żaden-nie-może-tak-jej-znać-i-życzyć
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden człowiek prawy nie może być nieszczęśliwy. -Cyceron
Żaden-człowiek-prawy-nie-może-być-nieszczęśliwy
żaden Nie Może Tak Cytaty: Śmieszność to glejt do Edenu, z którego żaden anioł, żaden celnik nie wypędzi, żadna władza nie skompromituje. -Anna Kowalska
Śmieszność-to-glejt-do-edenu-z-którego-żaden-anioł-żaden-celnik-nie-wypędzi-żadna-władza-nie-skompromituje
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden naród nie może się wyzwolić, a jednocześnie uciskać nadal inne narody. -Fryderyk Engels
Żaden-naród-nie-może-ę-wyzwolić-a-jednocześnie-uciskać-nadal-inne-narody
żaden Nie Może Tak Cytaty: Bo przed śmiercią się żaden uchronić nie może, i pierzchliwemu prędkość nie pomoże. -Jan Kochanowski
bo-przed-śmiercią-ę-żaden-uchronić-nie-może-i-pierzchliwemu-prędkość-nie-pomoże
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden lekarz nie może być dobrym lekarzem, jeśli sam nie chorował. -Konfucjusz
Żaden-lekarz-nie-może-być-dobrym-lekarzem-śli-sam-nie-chorował
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie. -Andrzej Strug
Żaden-literat-nigdy-nie-wymyślił-nic-tak-niesłychanego-jak-prawdziwe-ludzkie-życie
żaden Nie Może Tak Cytaty: Może żaden mężczyzna nie potrafi znieść kobiecej zgryzoty, jeśli w jej orbicie nie jest on sam, źródło światła, wokół którego krążymy? -Zofia Bystrzycka
może-żaden-mężczyzna-nie-potrafi-znieść-kobiecej-zgryzoty-śli-w-jej-orbicie-nie-jest-on-sam-źródło-światła-wokół-którego-krążymy
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden ból nie jest dla mnie tak wielki jak wspomnienie szczęśliwych czasów w biedzie. -Dante Alighieri
Żaden-ból-nie-jest-dla-mnie-tak-wielki-jak-wspomnienie-szczęśliwych-czasów-w-biedzie
żaden Nie Może Tak Cytaty: Ludzie sądzą, że zrobili dość nie zabijając nikogo. W rzeczywistości żaden człowiek nie może umierać w spokoju jeśli nie zrobił wszystkiego co trzeba, aby inni żyli. -Albert Camus
ludzie-sądzą-że-zrobili-dość-nie-zabijając-nikogo-w-rzeczywistoś-żaden-człowiek-nie-może-umierać-w-spokoju-śli-nie-zrobił-wszystkiego-co
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden li­terat nig­dy nie wy­myśli nic tak niesłycha­niego, jak praw­dzi­we ludzkie życie. -Andrzej Strug
Żaden-li­terat-nig­dy-nie wy­myśli-nic-tak-niesłycha­niego-jak praw­dzi­we-ludzkie-życie
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie. -Charles de Gaulle
Żaden-praw­dzi­wy-prob­lem-nie może-być-roz­wiąza­ny-naj­lep­sze-co można-dla-niego-zro­bić-to za­pew­ć-mu trwanie
żaden Nie Może Tak Cytaty: Fakt, że nie będziemy ra­zem nie spra­wił, że przes­tałam o tym marzyć. Bo uśmie­chem może darzyć mnie mi­lion in­nych ludzi, ale żaden nie da mi ty­le szczęścia, co twój. -Zielona15
fakt-że nie będziemy-ra­zem-nie spra­wił-że przes­łam-o tym-marzyć-bo uśmie­chem-może-darzyć-mnie-mi­lion-in­nych-ludzi-ale
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden zawód nie jest tak bezpłodny jak zawód pisarza. -Giacomo Leopardi
Żaden-zawód-nie-jest-tak-bezpłodny-jak-zawód-pisarza
żaden Nie Może Tak Cytaty: Jako łódź na wodzie i ptak na powietrzu nie znać, gdzie przeleciał: tak głupich i gnuśnych żywota żaden ślad nie zostaje. -Piotr Skarga
jako-łódź-na-wodzie-i-ptak-na-powietrzu-nie-znać-gdzie-przeleciał-tak-głupich-i-gnuśnych-żywota-żaden-ślad-nie-zostaje
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden in­ny ob­szar nie stwarza tak wspa­niałych szans na uwieńczoną suk­ce­sem in­no­wację niż nieo­cze­kiwa­ny sukces. -Peter Drucker
Żaden-in­ny-ob­szar-nie stwarza-tak-wspa­niałych-szans-na uwieńczoną-suk­­sem-in­no­wację-ż-nieo­cze­kiwa­ny-sukces
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden instynkt, nawet płciowy, nie ulega tak łatwo zboczeniom jak instynkt posiadania. -Aldous Huxley
Żaden-instynkt-nawet-płciowy-nie-ulega-tak-łatwo-zboczeniom-jak-instynkt-posiadania
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden mężczyzna, który ma coś porządnego do zrobienia na świecie, nie ma dość czasu i pieniędzy na tak długie i kosztowne polowania, jak polowanie na kobiety. -George Bernard Shaw
Żaden-mężczyzna-który-coś-porządnego-do-zrobienia-na-świecie-nie-dość-czasu-i-pieniędzy-na-tak-długie-i-kosztowne-polowania-jak-polowanie
żaden Nie Może Tak Cytaty: My mężczyźni jesteśmy tak przyzwyczajeni do dybania zawsze i wszędzie na kobietę, że do młodej i przystojnej żaden z nas nie zbliża się bez ubocznej myśli. -Henryk Sienkiewicz
my-mężczyź-jesteśmy-tak-przyzwyczajeni-do-dybania-zawsze-i-wszędzie-na-kobietę-że-do-młodej-i-przystojnej-żaden-z-nas-nie-zbliża-ę-bez
żaden Nie Może Tak Cytaty: Tak długo jak jesteśmy kochani, jesteśmy niezastąpieni; i żaden człowiek nie jest bezużyteczny, jeśli ma przyjaciela. -Robert Louis Stevenson
tak-długo-jak-jesteśmy-kochani-jesteśmy-niezastąpieni-i-żaden-człowiek-nie-jest-bezużyteczny-śli-przyjaciela
żaden Nie Może Tak Cytaty: Nie może być dla ko­biet większej udręki niż mężczyz­na, który jest tak dob­ry, tak wier­ny, tak kochający, tak niepow­tarzal­ny i który nie ocze­kuje żad­nych przyrzeczeń. -Janusz Leon Wiśniewski
nie-może-być-dla-ko­biet-większej-udręki-ż-mężczyz­na-który-jest tak-dob­ry-tak-wier­ny-tak-kochający-tak-niepow­tarzal­ny-i który
żaden Nie Może Tak Cytaty: Te­go świata, jed­ne­go i te­go sa­mego świata wszechrzeczy, nie stworzył ni żaden z bogów, ani żaden z ludzi, lecz był on, jest i będzie wie­cznie żyjącym og­niem za­palającym się według miary i według miary gasnącym. -Heraklit z Efezu
żaden Nie Może Tak Cytaty: W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie. -Wisława Szymborska
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden ptak nie siedzi tak dumnie na drzewie jak gołąb. Wygląda, jak gdyby go sam Pan Bóg tam posadził. -Katherine Mansfield
Żaden-ptak-nie-siedzi-tak-dumnie-na-drzewie-jak-gołąb-wygląda-jak-gdyby-go-sam-pan-bóg-tam-posadził
żaden Nie Może Tak Cytaty: Po­gubiłam się w To­bie. I już nie wiem, czy to wte­dy tak się uwzięłam, tak narzekałam... Może miałeś rację, wciąż mi było źle, nie dało się mi do­godzić. A może to te­raz tak Cię ideali­zuję, pa­miętam tyl­ko dob­re rzeczy, Bo Ciebie już tu nie ma... I już nie wiem nap­rawdę, czy tęsknie za Tobą Czy po pros­tu za tym, co mieliśmy ... -Andrea
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden ojciec kaznodzieja tak nie grzmi na kobiety, jak człek oświecony, gdy w chwilach cielesnego przesytu chce oczyścić myśli z kobiecego ducha tkliwości, fałszu i mętu. -Wacław Berent
Żaden-ojciec-kaznodzieja-tak-nie-grzmi-na-kobiety-jak-człek-oświecony-gdy-w-chwilach-cielesnego-przesytu-chce-oczyść-myśli-z-kobiecego-ducha
żaden Nie Może Tak Cytaty: Być może tak już jest, że prawdziwe piękno nie może trwać, musi zostać unicestwione. -Maria Nurowska
być-może-tak-już-jest-że-prawdziwe-piękno-nie-może-trwać-musi-zostać-unicestwione
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden człowiek nie chce umrzeć. Ale tak rzadko się zdarza to, co człowiek chce. -Stanisław Tym
Żaden-człowiek-nie-chce-umrzeć-ale-tak-rzadko-ę-zdarza-to-co-człowiek-chce
żaden Nie Może Tak Cytaty: Bo tak naprawdę - w górach nikt nikomu nie pomoże. Nie weźmie na plecy i nie zniesie na dół wyczerpanego kolegi. Może jedynie zmobilizować tego drugiego, by sięgnął do swoich rezerw. Może stworzyć, być może złudne poczucie bezpieczeństwa, przywrócić wiarę we własne siły, zachęcić do dalszego działania. -Wanda Rutkiewicz
żaden Nie Może Tak Cytaty: Człowiek, tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić. -Augustyn Św
człowiek-tak-jak-nie-może-sam-siebie-stworzyć-tak-nie-może-sam-siebie-uszczęśliwić
żaden Nie Może Tak Cytaty: Niech pociechą dla nas będzie to, iż żaden ból na świecie nie trwa wiecznie. Kończy się cierpienie, pojawia się radość i tak równoważą się nawzajem. -Albert Camus
niech-pociechą-dla-nas-będzie-to-iż-żaden-ból-na-świecie-nie-trwa-wiecznie-kończy-ę-cierpienie-pojawia-ę-radość-i-tak-równoważą-ę
żaden Nie Może Tak Cytaty: Ho­mosek­sualizm to wa­da ge­netyczna. Ho­mosek­sualiści w większości nie mają wpływu na to , kim się czują. No..A Je­zus Chrys­tus ka­zał im się naw­ra­cać, po­nieważ według niego, żaden ho­mosek­sualis­ta nie może wejść do nieba. Paradoks?  -Mateusz Piecki Schizoidalny
żaden Nie Może Tak Cytaty: Żaden oj­ciec kaz­nodzieja tak nie grzmi na ko­biety, jak człek oświeco­ny, gdy w chwi­lach cieles­ne­go prze­sytu chce oczyścić myśli z ko­biece­go ducha tkli­wości, fałszu i mętu. -Wacław Berent
żaden Nie Może Tak Cytaty: To jest ptaszek „Jednodzioby” Parę nóżek pew­nie ma I skrzy­dełek ma też dwoje A być może, że nie? Co niemiara ma też piórek Może jed­nak nie tak wiele A może za­miast piórek ma skórę? To jest właśnie ta­ki ptaszek Co nie boi się igraszek   -M44G
żaden Nie Może Tak Cytaty: Nie ma na świecie piękniej­szej bu­zi, od bu­zi śpiące­go dziecka. I żaden uśmiech nie roz­to­pi tak ser­ca, jak je­go uśmiech. A naj­większy smu­tek, to smu­tek w je­go oczach... -Niusza