żadna Dłoń Cytaty

żadna Dłoń Cytaty: Kiedy od­po­wied­nia dłoń trzy­ma cię za rękę w żadną burzę nie stra­cisz głowy. Z cyk­lu po­wieści


kiedy-od­po­wied­nia-dłoń-trzy­-ę-za rękę-w żadną-burzę-nie stra­cisz-głowy-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
żadna Dłoń Cytaty: Ich czas zbawienny Wyb­ra­li los- obok są A dłoń trzy­ma dłoń K.A.Sz. 14.11.2015r. -Cris


ich-czas-zbawienny-wyb­ra­li-los-obok-są-a-dłoń-trzy­-dłoń-kasz-14112015r
żadna Dłoń Cytaty: Żadna inna książka nie była chętniej czytana i żadna nie wyrządziła więcej zła. -Fryderyk Nietzsche


Żadna-inna-książka-nie-była-chętniej-czytana-i-żadna-nie-wyrządziła-więcej-zła
żadna Dłoń Cytaty: Majątek ruchomy i własność nieruchoma. Jeżeli życie obeszło się z kimś prawdziwie po zbójecku i odjęło mu z czci, przyjaciół, zwolenników, zdrowia, majątku, co tylko odjąć mogło, to w następstwie odkrywa on może, kiedy minie pierwszy wstrząs, iż jest bogatszy niż pierwej. Albowiem dopiero wtedy wie się, co należy do nas tak, iż żadna dłoń zbójecka tknąć tego nie zdoła: a z grabieży i zamętu wyjść można wyniosłością wielkiego obszarnika. -Friedrich Nietzsche


żadna Dłoń Cytaty: W języku poezji, gdzie każde słowo się waży, nic już zwyczajne i normalne nie jest. Żaden kamień i żadna nad nim chmura. Żaden dzień i żadna po nim noc. A nade wszystko żadne niczyje na tym świecie istnienie. -Wisława Szymborska


żadna Dłoń Cytaty: Po­mogę Ci tyl­ko po­daj mi dłoń. Pójdziemy ra­zem przez świat, a strach nie będzie już ta­kich roz­miarów jak te­raz, bo będziemy ra­zem. Po­daj mi dłoń, a za­pom­nisz o świecie, który na Ciebie na­ciera. Ra­zem jest le­piej. Słońce jest piękniej­sze, a gwiaz­dy święcą ja­koś tak jaśniej. Bo ra­zem.. Ra­zem pot­ra­fimy zro­bić wszys­tko. I na­wet po­konać nasze słabości. Chcesz tego?  -chrupcia


żadna Dłoń Cytaty: Lepsza złamana obietnica niż żadna. -Mark Twain


lepsza-złamana-obietnica-ż-żadna
żadna Dłoń Cytaty: Moc­no złapać Cię za dłoń Chcę Moc­no złapać Cię za dłoń I za serce Pełne uczucia Chcę je moc­no złapać Pocałować Po­tem rzucić I zdeptać Jeszcze moc­niej od uścisku Jeszcze moc­niej od pocałunku Jeszcze moc­niej od uczucia Zos­ta­wić je krwawiące Jak Ty Cierpiące Jak Ty Jes­tem bestią Ukarz mnie  -bezoddechu


żadna Dłoń Cytaty: Żadna praca nie hańbi, każda męczy. -Anonim


Żadna-praca-nie-hańbi-każda-męczy
żadna Dłoń Cytaty: Żadna zbrodnia nie może mieć uzasadnienia. -Tytus Liwiusz


Żadna-zbrodnia-nie-może-mieć-uzasadnienia
żadna Dłoń Cytaty: Najlepiej słyszy dłoń położona na sercu. -Anonim


najlepiej-słyszy-dłoń-położona-na-sercu
żadna Dłoń Cytaty: Żadna kobieta nie oszczędza mężczyzny, którego kocha. -Decimus Junius Juvenalis


Żadna-kobieta-nie-oszczędza-mężczyzny-którego-kocha
żadna Dłoń Cytaty: Żadna synteza nie może być tylko sumą. -Mieczysław Jastrun


żadna Dłoń Cytaty: Człowiek nie jest żadną rzeczą, lecz dramatem. -Jose Ortega Y Gasset


człowiek-nie-jest-żadną-rzeczą-lecz-dramatem
żadna Dłoń Cytaty: Żadna miłość nie potrafi ostać się wobec obrzydzenia. -Luise Rinser


Żadna-miłość-nie-potrafi-ostać-ę-wobec-obrzydzenia
żadna Dłoń Cytaty: O, jakie to wspaniałe uczucie trzymać dłoń starego przyjaciela! -Henry Wadsworth Longfellow


o-jakie-to-wspaniałe-uczucie-trzymać-dłoń-starego-przyjaciela
żadna Dłoń Cytaty: Ko­bieca dłoń zwier­ciadłem umysłu jej kochanka. -Dr Tawian Stambuła


ko­bieca-dłoń-zwier­ciadłem-umysłu-jej-kochanka
żadna Dłoń Cytaty: Palec tylko pokazuje, wskazywać - jedynie dłoń potrafi. -Władysław Grzeszczyk