żadnych Cytaty

Go to Gemtracks Beats
żadnych Cytaty: Ostatecznie starsi panowie są lepsi od żadnych. -Margaret Mitchell
ostatecznie-starsi-panowie-są-lepsi-od-żadnych
żadnych Cytaty: Lekarz nie ma żadnych danych, aby zostać ministrem. -Zygmunt Freud
lekarz-nie-żadnych-danych-aby-zostać-ministrem
żadnych Cytaty: Kto domaga się uznania, nie ma żadnych osiągnięć. -Tao - Te - King
żadnych Cytaty: Najłat­wiej przyj­mują no­we obycza­je ci, którzy nie mają żadnych. -Karol Bunsch
najłat­wiej-przyj­mują-no­we-obycza­-którzy-nie mają-żadnych
żadnych Cytaty: Nie należy nigdy z żadnych powodów obracać się plecami do życia. -Eleonora Roosevelt
nie-należy-nigdy-z-żadnych-powodów-obracać-ę-plecami-do-życia
żadnych Cytaty: Myślenie to rzecz niezdrowa, zaś prawdziwą mądrością - nie smuć żadnych myśli. -Anatol France
myślenie-to-rzecz-niezdrowa-zaś-prawdziwą-mądrośą-nie-smuć-żadnych-myśli
żadnych Cytaty: Większość mężczyzn i kobiet zmuszona jest do odgrywania ról, do których nie mają żadnych kwalifikacji. -Oscar Wilde
większość-mężczyzn-i-kobiet-zmuszona-jest-do-odgrywania-ról-do-których-nie-mają-żadnych-kwalifikacji
żadnych Cytaty: Spostrzegamy i wytykamy bliźniemu tylko te błędy, z których sami nie możemy wyciągnąć żadnych korzyści. -Giovanni Guareschi
spostrzegamy-i-wytykamy-bliźniemu-tylko-te-błędy-z-których-sami-nie-możemy-wyciągnąć-żadnych-korzyś
żadnych Cytaty: Mężczyzna głupi jest bliskim krewniakiem zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
mężczyzna-głupi-jest-bliskim-krewniakiem-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
żadnych Cytaty: Człowiek głupi jest bliskim krewnym zwierzęcia, bo równie jak ono nie ma żadnych wątpliwości. -Aleksander Świętochowski
człowiek-głupi-jest-bliskim-krewnym-zwierzęcia-bo-równie-jak-ono-nie-żadnych-wątpliwoś
żadnych Cytaty: Człowiek genialny nie popełnia żadnych omyłek. Jego błędy są dobrowolne i stają się wrotami odkryć. -James Joyce
człowiek-genialny-nie-popełnia-żadnych-omyłek-jego-błędy-są-dobrowolne-i-stają-ę-wrotami-odkryć
żadnych Cytaty: Wszystkie nasze wysiłki, cierpienia i przyjemności przepadną na zawsze w pustce, nie pozostwiając po sobie żadnych śladów. -Kolakowski
wszystkie-nasze-wysiłki-cierpienia-i-przyjemnoś-przepadną-na-zawsze-w-pustce-nie-pozostwiając-po-sobie-żadnych-śladów
żadnych Cytaty: Nawet gdyby nie było żadnych innych dowodów, sam kciuk przekonałby mnie o istnieniu Boga. -Isaac Newton
nawet-gdyby-nie-było-żadnych-innych-dowodów-sam-kciuk-przekonałby-mnie-o-istnieniu-boga
żadnych Cytaty: I rzekł człek do Wszechświata:
i-rzekł-człek-do-wszechświata-panie-ja-istnieję-jednakże-odparł-wszechświat-ten-fakt-nie-wkłada-na-mnie-żadnych-zobowiązań
żadnych Cytaty: Gdyby wynik wojny można było przewidzieć, żadnych by nie było. -Hermann Bondi
gdyby-wynik-wojny-można-było-przewidzieć-żadnych-by-nie-było
żadnych Cytaty: Tyle próśb zawsze ma ukochana, Porzucona próśb żadnych nie miewa... -Anna Achmatowa
tyle-próśb-zawsze-ukochana-porzucona-próśb-żadnych-nie-miewa
żadnych Cytaty: Malowanie jest jedyną umiejętnością, którą posiadam, nie posiadam żadnych innych. -Frida Kahlo
malowanie-jest-jedyną-umiejętnośą-którą-posiadam-nie-posiadam-żadnych-innych
żadnych Cytaty: Prawdziwa miłość to miłość do kogoś, od kogo nie oczekuje się żadnych korzyści. -Pearl Buck
prawdziwa-miłość-to-miłość-do-kogoś-od-kogo-nie-oczekuje-ę-żadnych-korzyś
żadnych Cytaty: W miłości nie ma żadnych reguł. Im bardziej kochamy, tym bardziej zbliżamy się od duchowego poznania. -Paulo Coelho
w-miłoś-nie-żadnych-reguł-im-bardziej-kochamy-tym-bardziej-zbliżamy-ę-od-duchowego-poznania
żadnych Cytaty: Sen o zjednoczonej Europie nie ma żadnych widoków na realizację; z twardych jajek nie robi się omletu. -Charles de Gaulle
sen-o-zjednoczonej-europie-nie-żadnych-widoków-na-realizację-z-twardych-jajek-nie-robi-ę-omletu
żadnych Cytaty: Istnieje prawdopodobnie jeden tylko sposób, aby zapobiec przedwczesnemu rozgłaszaniu naszych decyzji, a mianowicie: nie podejmować żadnych decyzji. -John Fitzgerald Kennedy
istnieje-prawdopodobnie-jeden-tylko-sposób-aby-zapobiec-przedwczesnemu-rozgłaszaniu-naszych-decyzji-a-mianowicie-nie-podejmować-żadnych-decyzji
żadnych Cytaty: Sukces nie spada z nieba. Nie ma w nim żadnych tajemnic. Nie zalicza się go do cudów. -Jim Rohn
sukces-nie-spada-z-nieba-nie-w-nim-żadnych-tajemnic-nie-zalicza-ę-go-do-cudów
żadnych Cytaty: Krytyczna postawa wobec bliźnich nie tylko nie rozwiązuje żadnych problemów, ale wręcz przyczynia się do wzrostu wzajemnej nieufności i animozji w świecie. -Richard Carlson
krytyczna-postawa-wobec-bliźnich-nie-tylko-nie-rozwiązuje-żadnych-problemów-ale-wręcz-przyczynia-ę-do-wzrostu-wzajemnej-nieufnoś-i-animozji-w
żadnych Cytaty: Miłość nie stawia żadnych
miłość-nie-stawia-żadnych-warunków-wstępnych-żadnego-powinieneś-być-taki-a-taki-kochamy-osobę-dla-niej-samej-a-więc-także-wraz-z-jej
żadnych Cytaty: Przeźroczysta bluzka? Śmieszne. Nie jest mi zupełnie potrzebna. Nie potrzebuję niczego udowadniać. Robię wrażenie na mężczyznach nie uciekając się do żadnych sztuczek. -Elizabeth Taylor
przeźroczysta-bluzka-Śmieszne-nie-jest-mi-zupełnie-potrzebna-nie-potrzebuję-niczego-udowadniać-robię-wrażenie-na-mężczyznach-nie
żadnych Cytaty: Człowiek szlachetny nie zna trosk ni lęku. O cóż się bowiem może troszczyć i czego ma się lękać, skoro w sobie żadnych ułomności nie znalazł? -Konfucjusz
człowiek-szlachetny-nie-zna-trosk-lęku-o-cóż-ę-bowiem-może-troszczyć-i-czego-ę-lękać-skoro-w-sobie-żadnych-ułomnoś-nie-znalazł
żadnych Cytaty: Wyznam panu, że czuję pociąg do tych istot, całych z jednej bryły. Jeśli się dużo rozmyślało o człowieku - z zawodu lub powołania - odczuwa się niekiedy nostalgię za prymitywami. Nie ma w nich żadnych utajonych myśli. -Albert Camus
żadnych Cytaty: Jeżeli miłość twoja nie ma żadnych szans, powinieneś zamilknąć. Bo nie należy mieszać miłości z niewolnictwem serca. Miłość, która prosi, jest piękna, ale ta, która błaga, jest uczuciem lokajskim. -Antoine De Saint - Exupery
żadnych Cytaty: Że wiara czasem uszczęśliwia, że szczęśliwość z pewnej idee fixe nie czyni jeszcze prawdziwej idei, że wiara gór nie przenosi, lecz owszem góry osadza tam, gdzie żadnych nie ma: o tym poucza nas przelotne przejście się przez dom wariatów. -Fryderyk Nietzsche
żadnych Cytaty: Mądrość jest to wspaniały pałac bez ścian, wystawiony na wszystkie wiatry, burze, mrozy i skwary; głupota jest to duszna i ciemna chatka o grubych, szczelnie ułożonych ścianach, nie dopuszczająca żadnych zmian atmosfery. Nie dziw, że większość ludzi woli mieszkać w takiej chatce niż w takim pałacu. -Aleksander Świętochowski
żadnych Cytaty: Gdy się kocha, traci się wolność - jest jednak różnica, czy kocha się kogoś, kto rości sobie do nas pewne prawa, czy kogoś, kto żadnych praw nie przyznaje. -Simone de Beauvoir
gdy-ę-kocha-traci-ę-wolność-jest-jednak-różnica-czy-kocha-ę-kogoś-kto-roś-sobie-do-nas-pewne-prawa-czy-kogoś-kto-żadnych-praw-nie
żadnych Cytaty: Tak jak nasi przodkowie nie otrzymali w darze od niebios ziemi, na której dzisiaj żyjemy, lecz musieli ją wywalczyć z narażeniem życia, tak też w przyszłości łaska żadnych narodów nie nada nam ani ziemi, ani życia. Uczyni to jedynie moc miecza zwycięstwa. -Adolf Hitler
żadnych Cytaty: Pomyślałem sobie nagle, że gdzieś tam, szalenie daleko, biegnie normalnie nasze życie, że wszyscy mnie prześcigają, zostawiają za sobą, że coś osiągają, zdobywają, idą coraz szybciej naprzód, a ja zostaję z tyłu, nikomu niepotrzebny, opóźniony, zapomniany, bez celu i perspektyw, bez żadnych możliwości i nadziei. To znaczy ogarniał mnie z wolna strach przed osamotnieniem, przed izolacją od wspólnego bytowania, od niepewności i sukcesów dnia codziennego, jednym słowem od tego wszystkiego, co jest sensem naszego życia. -Tadeusz Konwicki