że Głupi Cytaty

że Głupi Cytaty: Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi. -Manuela Gretkowska


nie- ludzi-złych-są tyl­ko-głupi-ale- głupi-są najgorsi
że Głupi Cytaty:


rzekł-głupi-w ser­cu-swoim-nie- boga-tyl­ko-głupi-ateis­-by ę-z tym-nie zgodził
że Głupi Cytaty: Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan


głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał
że Głupi Cytaty: Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać. -Józef Stanisław Tischner


że Głupi Cytaty: Głupi ten, co głupio robi. -Winston Groom


że Głupi Cytaty: Głupi po szkodzie głupim zostanie. -Horacy


głupi-po szkodzie-głupim-zostanie
że Głupi Cytaty: Głupi wszys­tko kupi. -Bujak Bogusław


że Głupi Cytaty: Pakt jest zawsze głupi. -Friedrich Nietzsche


że Głupi Cytaty: Głupi za całe mienie pokłonów nakupi. -William Shakespeare


że Głupi Cytaty: Mędrzec szuka mądrości, głupi ją znalazł. -Georg Christoph Lichtenberg


że Głupi Cytaty: Nie nowina, że głupi mądrego przegadał. -Ignacy Krasicki


nie-nowina-że-głupi-mądrego-przegadał
że Głupi Cytaty: Nie no­wina, że głupi mądre­go przegadał. -Ignacy Krasicki


nie-no­wina-że głupi-mądre­go-przegadał
że Głupi Cytaty: Prezydent Bush ma bowiem tę właściwość, że jest głupi. -Stanisław Lem


prezydent-bush-bowiem-tę-właściwość-że-jest-głupi
że Głupi Cytaty: Myślę, że jes­tem głupi al­bo tyl­ko szczęśliwy... -Kurt Cobain


myślę-że jes­tem-głupi-al­bo-tyl­ko-szczęśliwy
że Głupi Cytaty: Gdy głupi milczy, za mądrego poczytany bywa. -Salomon


gdy-głupi-milczy-za-mądrego-poczytany-bywa
że Głupi Cytaty: Tyl­ko głupi od­ma­wia, kiedy mądry prosi. -Henryk Sienkiewicz


że Głupi Cytaty: Mądry naród karze swoich głupców, głupi - mędrców. -Piotr Szreniawski


mądry-naród-karze-swoich-głupców-głupi- mędrców
że Głupi Cytaty: Głupi człowiek ma ser­ce na języ­ku, mądry - język na sercu. -Tukidydes


głupi-człowiek- ser­-na języ­ku-mądry- język-na sercu