że Ludzie Wolą Cytaty

że Ludzie Wolą Cytaty: Ludzie niechętnie wyzbywają się wad: wolą je równoważyć zaletami. -Anonim


ludzie-niechętnie-wyzbywają-ę-wad-wolą-równoważyć-zaletami
że Ludzie Wolą Cytaty: Telewizja dowiodła, że ludzie wolą oglądać cokolwiek, niż patrzeć na siebie nawzajem. -Ann Landers


telewizja-dowiodła-że-ludzie-wolą-oglądać-cokolwiek-ż-patrzeć-na-siebie-nawzajem
że Ludzie Wolą Cytaty: Te­lewiz­ja do­wiodła, ze ludzie wolą oglądać co­kol­wiek, niż pat­rzeć na siebie nawzajem. -Ann Landers


te­lewiz­ja-do­wiodła-ze ludzie-wolą-oglądać-co­kol­wiek-ż-pat­rzeć-na siebie-nawzajem
że Ludzie Wolą Cytaty:


chłop­cy-wolą-blon­dynki-ale-mężczyź-wolą-brunetki-może-i takale-każdy-mężczyz­na- w so­bie-coś-z chłopca
że Ludzie Wolą Cytaty: Zło płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra wola zaś może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona. Ludzie są raczej dobrzy, niż źli, i w gruncie rzeczy nie o to chodzi. -Albert Camus


że Ludzie Wolą Cytaty: W krajach umiarkowanych prawo jest wszędzie roztropne, wszędzie znane i najdrobniejsi urzędnicy mogą się go trzymać. Ale w despotyzmie, gdzie prawem jest tylko wola księcia, choćby nawet książę był roztropny, w jaki sposób urzędnik mógłby się kierować wolą, której nie zna? Musi się kierować własną. -Montesquieu


że Ludzie Wolą Cytaty: Techno­logia miała posłużyć po­lep­sze­niu życia na Ziemi... a nie odeb­rać co niektórym mowę . Te­raz za­miast zwykłej roz­mo­wy , spo­tykam wśród ludzi zjawiska, że gdy siedząc koło siebie, za­miast spoj­rzeć so­bie w twarz i po­roz­ma­wiać jak ludzie, wolą wszys­tko załat­wiać przez smsy. -kamilka88


że Ludzie Wolą Cytaty: Kanibale wolą tych, co nie mają kośćca. -Stanisław Jerzy Lec


że Ludzie Wolą Cytaty: Dobra wola - to czasem: brak wszelkiej woli. -Tristan Bernard


że Ludzie Wolą Cytaty: Dobra wola jest czymś najbardziej wartościowym w człowieku. -Francois Fenelon


dobra-wola-jest-czymś-najbardziej-wartościowym-w-człowieku
że Ludzie Wolą Cytaty: po­kor­ni sobie z wolą nieba miłują krzyż wzajemności  -Cykam


po­kor­-sobie-z-wolą-nieba-miłują-krzyż-wzajemnoś 
że Ludzie Wolą Cytaty: Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.


że Ludzie Wolą Cytaty: Zgry­zieni wolą śla­dy od zębów, droższe. Trwają połknięci. -Cykam


zgry­zieni-wolą-ś­dy-od zębów-droższe-trwają-połknię
że Ludzie Wolą Cytaty: Kobiety wolą mężczyzn milczących, łudząc się, że są przez nich słuchane. -Louise de Vilmorin


kobiety-wolą-mężczyzn-milczących-łudząc-ę-że-są-przez-nich-słuchane
że Ludzie Wolą Cytaty: Mężczyźni, jak prawdziwi egoiści, liczą się tylko z własną wolą. -Henryk Sienkiewicz


mężczyź-jak-prawdziwi-egoiś-liczą-ę-tylko-z-własną-wolą
że Ludzie Wolą Cytaty: Wola jest niczym innym jak magiczna, silną zdolnością myślenia. -Novalis


wola-jest-niczym-innym-jak-magiczna-silną-zdolnośą-myślenia
że Ludzie Wolą Cytaty: Kobieta to pamięć wieków ubiegłych, mężczyzna to wola twórcza i niesienie przyszłości. -Stanisław Breyer


kobieta-to-pamięć-wieków-ubiegłych-mężczyzna-to-wola-twórcza-i-niesienie-przyszłoś
że Ludzie Wolą Cytaty: Niektórzy wolą żyć wraz ze swoimi wspom­nieniami, niżeli z żywym człowiekiem. -Bruno


niektórzy-wolą-żyć-wraz-ze swoimi-wspom­nieniami-żeli-z żywym-człowiekiem