że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty

że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które się nigdy nie wydarzą. -George Eliot


błazen-to-człowiek-który-oczekuje-że-zdarzą-ę-rzeczy-które-ę-nigdy-nie-wydarzą
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które nigdy się nie wydarzą. -George Eliot


błazen-to-człowiek-który-oczekuje-że-zdarzą-ę-rzeczy-które-nigdy-ę-nie-wydarzą
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: . . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci. -Paulo Coelho


wszystko-co-zdarza-ę-raz-może-ę-już-nie-przydarzyć-nigdy-więcej-ale-to-co-zdarza-ę-dwa-razy-zdarzy-ę-na-pewno-po-raz-trzeci
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Cza­sem zdarza nam się usil­nie dążyć do rzeczy które mogą oka­zać się dużym ut­ra­pieniem. Tak bar­dzo jes­teśmy cieka­wi wrażeń. -daniello


cza­sem-zdarza-nam ę-usil­nie-dążyć-do rzeczy-które-mogą-oka­zać ę-żym-ut­ra­pieniem-tak bar­dzo-jes­teśmy-cieka­wi-wrażeń
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka strzęp człowieka i pos­ta­nawia go uz­dro­wić. Cza­sem jej się to uda­je. Zdarza się, że ko­bieta spo­tyka człowieka zdro­wego i pos­ta­nawia uczy­nić z niego wrak. To uda­je jej się zawsze. -Cesare Pavese


że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Zdarza się, że podobnie jak przestaje się osądzać księcia wedle jego ułomności i cnót, tak samo książę osądza swych poddanych wedle przymiotów nic nie mających do rzeczy; wówczas bynajmniej nie dla zasług otrzymuje się stanowiska i bynajmniej nie z powodu nieudolności się je traci; dzieje się tak wskutek korzyści płynących z należenia do określonej partii lub wskutek złej doli, która z należenia do innej wynika. -Montesquieu


że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: At­mosfe­ra była gęsta od myśli i rzeczy do po­wie­dze­nia. Ale w ta­kich mo­men­tach mówi się tyl­ko Małe Rzeczy. Duże Rzeczy są scho­wane w środ­ku, nie wypowiedziane. -Arundhati Roy


at­mosfe­ra-była-gęsta-od myśli-i rzeczy-do po­wie­dze­nia-ale w ­kich-mo­men­tach-mówi ę-tyl­ko-małe-rzeczy-duże rzeczy
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Rzeczy, które próbują wyglądać jak rzeczy, często wyglądają bar­dziej jak rzeczy niż sa­me rzeczy. -P » Terry Pratchett » Trzy wiedźmy


rzeczy-które-próbują-wyglądać-jak rzeczy-często-wyglądają-bar­dziej-jak rzeczy-ż-­me-rzeczy
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Cza­sem się zdarza, że po­luje na Pegaza. -adamzjawora


cza­sem ę-zdarza-że-po­luje-na pegaza
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Wszystko jest zabawne, kiedy zdarza się innym. -Krecia Pataczkówna


że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: I wilczym gardłom zdarza się głosić ideę wstrzemięźliwości. -Zbigniew Waydyk


i-wilczym-gardłom-zdarza-ę-głosić-ideę-wstrzemięźliwoś
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje. -Joseph Conrad


zawsze-zdarza-ę-to-czego-człowiek-nie-oczekuje
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Smak jest najlepszym sędzią. Zdarza się on rzadko. -Paul Cezanne


smak-jest-najlepszym-sędzią-zdarza-ę-on-rzadko
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Szczęście to jest to co się zdarza, gdy Okazja spotyka się z Przygotowaniem -Thomas Edison


szczęście-to-jest-to-co-ę-zdarza-gdy-okazja-spotyka-ę-z-przygotowaniem
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Każde­mu zdarza się de­cydo­wać o lo­sie dru­giego człowieka. -Antoni Kępiński


każde­mu-zdarza ę-de­cydo­wać-o lo­sie-dru­giego-człowieka
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Cza­sami Bo­li życie ,zdarza się , że lu­bię ten ból. -Kubago


cza­sami-bo­li-życie-zdarza ę- że lu­bię-ten-ból
że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Za ok­na­mi świt W oczach sen­ny kit Dzień już wstaje Mnie nie staje Ot i przeszła noc Obok leży ona Nocą zawiedziona Obiecałem raje Jed­nak mi nie staje Już ko­lejną noc Wstyd mnie szarpie Rwą mnie harpie Wiek przeminął Or­gan zwinął Zab­rał z sobą moc Tak się zdarza Czas lekarza Ko­lej rzeczy Viag­ra leczy Jeszcze noc­na wróci moc  -erzet


że Zdarzą Się Rzeczy Cytaty: Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego. -Horacy Safrin


zdarza-ę-że-najgorętsza-miłość-nie-wytrzymuje-próby-ogniska-domowego