że łudziły się Nadzieją Cytaty

że łudziły się Nadzieją Cytaty: Iluż to dziew­czętom ty­le tyl­ko przyszło z ich wiel­kiej uro­dy, że łudziły się nadzieją wiel­kiej kariery. -Jean de La Bruyére


iluż-to dziew­czętom-ty­-tyl­ko-przyszło-z ich-wiel­kiej-uro­dy-że łudziły ę-nadzieją-wiel­kiej-kariery
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Młoda osoba nigdy nie kocha tak bardzo aby interes albo ambicja nie mogły spotęgować jej uczuć, iluż to dziewczętom tyle tylko przychodzi z ich urody, że łudziły się nadzieją wielkiej kariery. -Anonim


młoda-osoba-nigdy-nie-kocha-tak-bardzo-aby-interes-albo-ambicja-nie-mogły-spotęgować-jej-uczuć-iluż-to-dziewczętom-tyle-tylko-przychodzi-z-ich
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Nadzieja - wiara, szczęście, nadzieja - to się wszystko ze sobą wiąże, a nadzieja pochodzi właśnie od szczęścia i od wiary. -Violetta Villas


nadzieja-wiara-szczęście-nadzieja-to-ę-wszystko-ze-sobą-wiąże-a-nadzieja-pochodzi-właśnie-od-szczęścia-i-od-wiary
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią. -Walt Disney


wolę-bawić-ludzi-z-nadzieją-że-czegoś-ę-też-nauczą-ż-uczyć-ich-z-nadzieją-że-dobrze-ę-bawią
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Gdzie sztuki lekarskiej nadzieja się kończy, tam się nadzieja chrześcijan zaczyna. -Narcyza Żmichowska


gdzie-sztuki-lekarskiej-nadzieja-ę-kończy-tam-ę-nadzieja-chrześcijan-zaczyna
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Nadzieja, która boi się ryzyka, nie jest żadną nadzieją. Ufać znaczy: wierzyć w przygodę miłości, zawierzyć ludziom, skoczyć w niewiadome i spuścić się całkowicie na Boga. -Helder Camara abp


nadzieja-która-boi-ę-ryzyka-nie-jest-żadną-nadzieją-ufać-znaczy-wierzyć-w-przygodę-miłoś-zawierzyć-ludziom-skoczyć-w-niewiadome-i-spuść
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Nadzieja matką głupich? Przeciwnie, nadzieja to matka tych, którzy nie boją się rzucać myśli w daleką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld


nadzieja-matką-głupich-przeciwnie-nadzieja-to-matka-tych-którzy-nie-boją-ę-rzucać-myśli-w-daleką-przyszłość
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Nadzieja matką głupich? Prze­ciw­nie, nadzieja to mat­ka tych, którzy nie boją się rzu­cać myśli w da­leką przyszłość. -Ludwik Hirszfeld


nadzieja-matką-głupich-prze­ciw­nie-nadzieja-to mat­ka-tych-którzy-nie boją ę-rzu­cać-myśli-w da­leką-przyszłość
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Wielką cnotą jest wiara i wielką cnotą jest miłość. Ale nadzieja to jakby największa z nich. Do ostatka człowiekowi towarzyszy i podźwignie go i wyprowadzi. Nadzieją weselący się idziemy. -Zofia Kossak - Szczucka - Szatkowska


że łudziły się Nadzieją Cytaty:


to-nie bóg-jest nadzieją-człowieka-lecz-człowiek-jest nadzieją-bo­ga-w nim-pokłada­my-swo­-nadzieje-~pa­weł-rychlica 
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Nadzieja: Najmilsza ludziom nadzieja. -Bias z Prieny


nadzieja-najmilsza-ludziom-nadzieja
że łudziły się Nadzieją Cytaty: W no­cy gdy sie­dzisz w rze­komo pus­tym mieszkaniu, Stąpają dusze, po Two­jej podłodze, chodzące w wyb­lakłym ubraniu. Zat­rzy­mują się nieświado­me, że już nie żyją i pat­rzą na Ciebie, Z nadzieją, że usłyszysz ich niemy krzyk, Z nadzieją, że poczu­jesz ich lo­dowa­ty dotyk, Że na­pot­kasz ich wzrok błagający o światłość, Do której nie mogą dotrzeć. -Angel Des Penseurs


że łudziły się Nadzieją Cytaty: Wy jesteście przyszłością świata! Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście moją nadzieją! -Jan Paweł II


wy-jesteście-przyszłośą-świata-wy-jesteście-nadzieją-kościoła-wy-jesteście-moją-nadzieją
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Nieszczęśliwy człowiek ratuje się nadzieją. -Menander


nieszczęśliwy-człowiek-ratuje-ę-nadzieją
że łudziły się Nadzieją Cytaty: Ty, który wchodzisz, żegnaj się z nadzieją. -Dante Alighieri


że łudziły się Nadzieją Cytaty: Mała nadzieja to ta, która wciąż się zaczyna. -Charles Peguy


że łudziły się Nadzieją Cytaty: Nadzieja to me­lodia, której nie tańczy się. -Kazik Staszewski


że łudziły się Nadzieją Cytaty: Ty, który wchodzisz, żeg­naj się z nadzieją. -Alighieri Dante


ty-który-wchodzisz-żeg­naj ę-z nadzieją