że źle śpi Cytaty

że źle śpi Cytaty: Ten śpi naj­le­piej, kto nie wie o tym, że źle śpi. -Alojzy Żółkowski


że źle śpi Cytaty: Mu­zyka roc­ko­wa, dos­tając się w źle uszy, mogłaby się stać in­spi­racją zbrodni. -Geaffery Cannon


mu­zyka-roc­ko­wa-­tając ę-w ź-uszy-mogłaby ę-stać-in­spi­racją-zbrodni
że źle śpi Cytaty: ob­le­wa słodyczą na ser­ce plas­try kładzie by spi­jać miodo­wy nektar de­lek­tując zle­pia zmysły plącze języki niemo­ral­nie kusi zniewala nakręca sen­ne marzenie w to­nie dusz roz­grza­nych ciał lęgnie się jawą i niebem tu na Ziemi  -Papużka


że źle śpi Cytaty: Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze. -Ignacy Krasicki


że źle śpi Cytaty: Nie skreślam ludzi na star­cie tyl­ko dla­tego, że źle im pat­rzy z oczu. Zaw­sze daję im szansę. Może mają źle dob­ra­ne szkła kontaktowe. -Agata Mańczyk


nie-skreślam-ludzi-na star­cie-tyl­ko-dla­tego-że ź-im pat­rzy-z oczu-zaw­sze daję-im szansę-może mają-ź-dob­ra­ne-szkła
że źle śpi Cytaty: Ge­niusz to wy­nik 1 pro­cen­ta nat­chnienia i 99 pro­cent wypocenia. Ge­nius is one per cent in­spi­ration, ni­nety-ni­ne per cent per­spi­ration. (ang.)  -Thomas Alva Edison


ge­niusz-to wy­nik-1 pro­cen­-nat­chnienia-i 99 pro­cent-wypocenia-ge­nius-is one-per-cent-in­spi­ration-­nety-­ne-per-cent
że źle śpi Cytaty: Jeśli ko­muś jest źle, to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


że źle śpi Cytaty: Jeśli komuś jest źle to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


że źle śpi Cytaty: Źle czy­ni człowiek, jeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebie i łat­wo przyj­mu­je pochwałę ludzką. Ale również źle czy­ni, jeśli boi się kry­tyki i nagany. -Stefan Wyszyński


Ź-czy­-człowiek-śli-pop­rzes­­-na za­dowo­leniu-z siebie-i łat­wo-przyj­mu­-pochwałę-ludzką-ale również-ź-czy­-śli-boi ę
że źle śpi Cytaty: Stoisz pod pryszni­cem, a ja cze­kam przy ko­min­ku i spi­jam gorącą herbatę - co będzie po­tem nie wiem, siedzę i spi­jam her­batę da­lej. Wo­da spływa po Twym ciele, a ja cze­kam tu na Ciebie Mam dziś ochotę pieścić Twe ciało i tonąc we włosach czar­nych długich czcić naszą tu obecność, bo jes­tem niena­syco­ny, bo mi jest mało. -Paja


że źle śpi Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński


że źle śpi Cytaty: Czasem i dobry śpi. -Homer


czasem-i-dobry-śpi
że źle śpi Cytaty: Diabeł nie śpi z byle kim. -Stanisław Jerzy Lec


że źle śpi Cytaty: W obcym łóżku zawsze śpi się gorzej. -Sidonie Gabrielle Colette


że źle śpi Cytaty: Diabeł nie śpi, ale bogowie też. . . -Anonim


diabeł-nie-śpi-ale-bogowie-też
że źle śpi Cytaty: ''Kiedy ro­zum śpi''-budzą się hormony!  -Niusza


''kiedy-ro­zum-śpi''-budzą ę-hormony 
że źle śpi Cytaty: Kiedy rozum śpi, budzą się potwory. -Francisco de Goya


że źle śpi Cytaty: Wiele in­spi­rac­ji


wiele-in­spi­rac­ji-wy­ąga­my-od star­sze­go-rodzeństwa