że źle Cytaty

że źle Cytaty: Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze. -Ignacy Krasicki


że źle Cytaty: Nie skreślam ludzi na star­cie tyl­ko dla­tego, że źle im pat­rzy z oczu. Zaw­sze daję im szansę. Może mają źle dob­ra­ne szkła kontaktowe. -Agata Mańczyk


nie-skreślam-ludzi-na star­cie-tyl­ko-dla­tego-że ź-im pat­rzy-z oczu-zaw­sze daję-im szansę-może mają-ź-dob­ra­ne-szkła
że źle Cytaty: Jeśli ko­muś jest źle, to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


że źle Cytaty: Jeśli komuś jest źle to i z nim jest źle. -Tadeusz Kotarbiński


że źle Cytaty: Źle czy­ni człowiek, jeśli pop­rzes­ta­je na za­dowo­leniu z siebie i łat­wo przyj­mu­je pochwałę ludzką. Ale również źle czy­ni, jeśli boi się kry­tyki i nagany. -Stefan Wyszyński


Ź-czy­-człowiek-śli-pop­rzes­­-na za­dowo­leniu-z siebie-i łat­wo-przyj­mu­-pochwałę-ludzką-ale również-ź-czy­-śli-boi ę
że źle Cytaty: Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych. -Karol Kazimierz Kurpiński


że źle Cytaty: 1. Wszystko, co zaczyna się dobrze, kończy się źle. 2. Wszystko, co zaczyna się źle, kończy się jeszcze gorzej. -Pudder


1-wszystko-co-zaczyna-ę-dobrze-kończy-ę-ź-2-wszystko-co-zaczyna-ę-ź-kończy-ę-jeszcze-gorzej
że źle Cytaty: Płynę morzem dziecin­nych wspom­nień i marzeń.Dokąd płynę - nie wiem...płynę jed­nak gdzieś da­leko przed siebie do­lewając do oceanu słone krop­le łez. Szu­kam Cię. Po­wiedz mi, dlacze­go, Dro­ga Naiw­ności tak mi źle żyć z Tobą i cze­mu bez Ciebie też źle i po co ja nieomal tonąc w kłam­stwach co mnie otaczają tak roz­paczli­wie na­dal jak dziec­ko naiw­na być chcę ?  -Uśmiechnięta Anielica


że źle Cytaty: Kom­ple­men­ty lu­bi każdy, obel­gi wszys­cy sta­ramy się za­pom­nieć. Na kłam­stwo każdy z nas przy­myka oko, za prawdę większość się ob­raża. Gdy chce­my dob­rze, zaz­wyczaj jest źle. Gdy życzy­my źle in­nym ludziom, zwyk­le ob­ra­ca się to prze­ciw­ko nam. Gdy kocha­my - cier­pi­my. Kiedy nie chce­my miłości, ona nies­podziewa­nie się pojawia.. 23.06.2011  -watchingmefall


że źle Cytaty: Źle i obcego zdradzić. -Mikołaj Rej


że źle Cytaty: Źle przeżyte la­ta, to wiel­ka strata. -Bujak Bogusław


że źle Cytaty: Nie mówić źle o umarłych. -Chilon ze Sparty


że źle Cytaty: Źle jest mieć z katem na pieńku. -Anonim


Ź-jest-mieć-z-katem-na-pieńku
że źle Cytaty: Małżeństwo źle dobrane jest klęską. -Charles Louis Montesquieu


że źle Cytaty: Kto ra­no wsta­je, te­mu się źle zdaje. -James Joyce


że źle Cytaty: Źle się dzieje w państwie duńskim. -William Shakespeare


że źle Cytaty: Źle jest mieć zbyt dobry charakter. -Anonim


Ź-jest-mieć-zbyt-dobry-charakter
że źle Cytaty: Nie ma odpornych na ciosy. Są tylko źle trafieni. -Anonim


nie-odpornych-na-ciosy-są-tylko-ź-trafieni