że dzięki Te­mu Cytaty

że dzięki Te­mu Cytaty: Artysta podoba się publiczności zarówno dzięki swym dziełom, jak dzięki buntowi przeciw konwenansom. -Andre Maurois


artysta-podoba-ę-publicznoś-zarówno-dzięki-swym-dziełom-jak-dzięki-buntowi-przeciw-konwenansom
że dzięki Te­mu Cytaty: W królestwie, gdzie więcej się zyskuje dzięki pochlebstwom niż dzięki wykonywaniu swych obowiązków - wszystko przepadło. -Montesquieu


w-królestwie-gdzie-więcej-ę-zyskuje-dzięki-pochlebstwom-ż-dzięki-wykonywaniu-swych-obowiązków-wszystko-przepadło
że dzięki Te­mu Cytaty: Do władzy dochodzi się na ogół nie tyle dzięki własnemu rozumowi, ile dzięki wytrwałej głupocie przeciwnika. -Jerzy Drobnik


do-władzy-dochodzi-ę-na-ogół-nie-tyle-dzięki-własnemu-rozumowi-ile-dzięki-wytrwałej-głupocie-przeciwnika
że dzięki Te­mu Cytaty: Umierasz, jeżeli umierają twoi bogowie. Bo żyjesz dzięki nim. A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć. -Antoine De Saint - Exupery


umierasz-żeli-umierają-twoi-bogowie-bo-żyjesz-dzięki-nim-a-żyć-możesz-tylko-dzięki-temu-za-co-mógłbyś-umrzeć
że dzięki Te­mu Cytaty: Dzięki przy­jaźni staję się spo­koj­niej­szy, dzięki spo­kojo­wi bar­dziej przyjazny. -Jan Kochanowski


dzięki-przy­jaź-staję ę-spo­koj­niej­szy-dzięki-spo­kojo­wi-bar­dziej-przyjazny
że dzięki Te­mu Cytaty: Mnóstwo ludzi marzy o sukcesie. Według mnie, sukces można osiągnąć tylko dzięki powtarzającym się porażkom, które ciągle należy analizować. Tak naprawdę sukces to 1% pracy wykonanej w 99% dzięki niepowodzeniom. -Soichiro Honda


że dzięki Te­mu Cytaty: W ustroju Rzymu podziwu godne było takie jego ukształtowanie od zarania, że dzięki usposobieniu ludu czy też dzięki sile senatu lub autorytetowi niektórych sędziów - wszelkie nadużycie władzy zawsze mogło być ukrócone. -Montesquieu


że dzięki Te­mu Cytaty: Sko­ro Bóg dał nam za dar­mo ta­len­ty, wiedzę, in­te­lekt, ko­lej­ne życie, to nie po to, aby do reszty dać się sko­mer­cja­lizo­wać. Nie po to też, aby zam­knąć je w szuf­ladzie, jak pragną te­go przeciwnicy. Wol­ność słowa, to wol­ność wy­po­wie­dzi, nauki, prze­ka­zy­wa­nia, dba­nia o in­nych. W końcu dzięki nim żyje­my. Dzięki miłości do nich. -Emilia Szumiło


że dzięki Te­mu Cytaty: Dzięki mózgo­wi myśli­my, że myślimy. -Ambrose Bierce


dzięki-mózgo­wi-myśli­my-że myślimy
że dzięki Te­mu Cytaty: Jestem ateistą... dzięki Bogu! -Luis Buñuel


że dzięki Te­mu Cytaty: Handel istnieje tylko dzięki zaufaniu. -Napoleon Bonaparte


że dzięki Te­mu Cytaty: Kobieta istnieje tylko dzięki świeżości serca. -Maria Kalergi


kobieta-istnieje-tylko-dzięki-świeżoś-serca
że dzięki Te­mu Cytaty: Namiętność wzmaga się i łagodnieje dzięki wyznaniu. -Johann Wolfgang Goethe


namiętność-wzmaga-ę-i-łagodnieje-dzięki-wyznaniu
że dzięki Te­mu Cytaty: Życie może is­tnieć tyl­ko dzięki miłości. -Clemens Brentano


Życie-może-is­tnieć-tyl­ko-dzięki-miłoś
że dzięki Te­mu Cytaty: Dzięki To­bie słowo


dzięki-to­bie-słowo-my-znów-za­gośło-w moim-słowniku 
że dzięki Te­mu Cytaty: To niedob­rze, że ludzie mają no­gi. Dzięki te­mu mogą odchodzić. -Gold Fishy


to niedob­rze-że ludzie-mają-no­gi-dzięki te­mu-mogą-odchodzić
że dzięki Te­mu Cytaty: dzięki błyskowi co roz­wiał wątpliwości wiara mocniejsza  -Cykam


dzięki-błyskowi-co-roz­wiał-wątpliwoś-wiara-mocniejsza 
że dzięki Te­mu Cytaty: Jes­tem cym­bałem dzięki Bo­gu że nie brzmiącym. -Dżibril Rall1oo


jes­tem-cym­bałem-dzięki-bo­gu-że nie brzmiącym