że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty

Go to Gemtracks Beats
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Po raz ko­lej­ny sie­dzisz na tej sa­mej ław­ce, ze świado­mością, że i tak nikt nie przyjdzie. -respirer
po raz-ko­lej­ny-sie­dzisz-na tej ­mej-ław­-ze świado­mośą-że i tak-nikt-nie przyjdzie
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Bo nikt nie spoj­rzy na Ciebie z ta­kim blas­kiem w oku, nikt nie da Ci ty­le ciepła i miłości, nikt nie zro­zumie Cię tak jak ona. Ma­mo, żad­ne słowo nie od­da te­go ile dla mnie znaczysz. -Bogdański
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Bro­niłam się długo, dziel­nie, Jak lwica Bałam się te­go, że przyjdzie, Bo przyjdzie I przyszła... tak cicho, spokojnie Zak­radła się od tyłu, Po­deszła mnie sposobem, Nie zauważyłam, prze­cie mu­ry tak wysokie Do serca Co słabe, skrzywdzone A jed­nak, czuj­ność uśpiła Lecz gdy z le­tar­gu wyr­wać się raczyła Było za późno Już była, jest Została Pod­dałam się, przegrałam De­likat­nie dotknęła Mu­ry zburzyła, płomyk roznieciła, W dłonie ser­ce de­likat­nie wzięła I blas­ku na­dała życia Oczy zam­knęłam, Od­dałam się jej cała Skapitulowałam Szczęśli­wa, zakochana  -Amy03
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie kochaj mocno, bo przyjdzie nienawiść, nie nienawidź mocno, bo przyjdzie miłość. -Molier
nie-kochaj-mocno-bo-przyjdzie-nienawiść-nie-nienawidź-mocno-bo-przyjdzie-miłość
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Zachowywaliśmy się tak, jakbyśmy mieli żyć wiecznie, tak jak zresztą każdy myślał w czasach Beatlesów. Nieprawdaż? Któż myślał, że przyjdzie nam umrzeć? -Paul McCartney
zachowywaliśmy-ę-tak-jakbyśmy-mieli-żyć-wiecznie-tak-jak-zresztą-każdy-myśł-w-czasach-beatlesów-nieprawdaż-któż-myśł-że-przyjdzie-nam
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt tak jak Ty nie roz­pie­szczał mnie... Nikt tak jak Ty pew­nie nie po­kocha mnie... Dziękuję Ta­tusiu za wszystko. -opuszczona
nikt-tak-jak ty nie roz­pie­szczał-mnie-nikt-tak-jak ty pew­nie-nie po­kocha-mnie-dziękuję-ta­tusiu-za wszystko
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu, przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus
nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu; przyjdzie - zrobi niespodziankę. -Bolesław Prus
nie-myśl-o-szczęściu-nie-przyjdzie-nie-zrobi-zawodu-przyjdzie-zrobi-niespodziankę
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie jest tak bogaty, aby mógł się obyć bez uśmiechu, i nikt nie jest tak ubogi, aby go nie mógł podarować -Dale Carnegie
nikt-nie-jest-tak-bogaty-aby-mógł-ę-obyć-bez-uśmiechu-i-nikt-nie-jest-tak-ubogi-aby-go-nie-mógł-podarować
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Otaczając się rzecza­mi nie za­pełnisz pus­tki w sercu. Uciekając do ludzi nie za­lud­nisz samotności. Hałasem nie oszu­kasz ciszy, ona i tak przyjdzie…  -Papillondenuit
otaczając ę-rzecza­mi-nie za­pełnisz-pus­tki-w sercu-uciekając-do ludzi-nie za­lud­nisz-samotnoś-hałasem-nie oszu­kasz-ciszy-ona
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Są westchnienia, uczucia, myśli święte i tkliwe, słowa i czyny szalone, pieszczoty nie wykonane, pomysły na wpół pomyślane, które wiecznie czekają nad jakimś brzegiem, czy i na nie przyjdzie kiedyś pora? Ale nikt nie próbuje wykrzyczeć się, wypłakać, wygadać, zapomina o tym swoim świecie, ogranicza jego rozrost, skazuje go wreszcie na zaumarcie. -Karol Irzykowski
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie posiada Boga tak, aby nie musiał na Niego czekać. A jednak nikt by też na Pana Boga nie czekał, gdyby nie wiedział, że On już od dawna na niego czeka. -Dietrich Bonhoeffer
nikt-nie-posiada-boga-tak-aby-nie-musiał-na-niego-czekać-a-jednak-nikt-by-też-na-pana-boga-nie-czekał-gdyby-nie-wiedział-że-on-już-od-dawna-na
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie kochaj­my na siłę bo ktoś i tak będzie nie­szczęśli­wy... a życie ma­my tyl­ko jed­no, więc żyj­my tak jak chce­my bo nikt za nas życia nie przeżyje. -wreszcie szczęśliwa
nie-kochaj­my-na łę-bo ktoś-i tak-będzie-nie­szczęśli­wy-a-życie-­my-tyl­ko-jed­no-więc-żyj­my-tak-jak chce­my-bo nikt
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie wy­biera tak na prawdę gdzie się rodzi, pośród ja­kiej cy­wili­zac­ji, re­ligii, kul­tu­ry, ja­kim języ­kiem będzie mówić. Nie wiń więc ich za to, co z ni­mi zro­biły pop­rzed­nie po­kole­nia i korze­nie. Nikt nie ma od­wa­gi i siły aby w po­jedynkę sadzić się na wy­rywa­nie tych korzeni. -Mateusz Piecki Schizoidalny
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie jest tak bogaty, żeby pogardzić uśmiechem, ani tak biedny, żeby nie móc nim darzyć. -Anonim
nikt-nie-jest-tak-bogaty-żeby-pogardzić-uśmiechem-ani-tak-biedny-żeby-nie-móc-nim-darzyć
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt na całym świecie, żaden najmędrszy filozof nie poradzi tak młodej osobie jak roztropna matka, bo żaden nie może tak jej znać i życzyć. -Klementyna Hoffmanowa
nikt-na-całym-świecie-żaden-najmędrszy-filozof-nie-poradzi-tak-młodej-osobie-jak-roztropna-matka-bo-żaden-nie-może-tak-jej-znać-i-życzyć
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: W przychod­ni, roz­mo­wa re­cep­cjo­nis­tki z pacjentką - Ma pa­ni nasz te­lefon ? - Tak, ale chy­ba zły - A co? Nikt nie od­biera ? - Tak - Aaa... to nasz z życia wzięte  -bystry.76
w przychod­-roz­mo­wa-re­cep­cjo­nis­tki-z pacjentką-ma pa­-nasz-te­lefon-tak-ale-chy­ba-zły-a co-nikt-nie od­biera-tak
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. -Jan Paweł II
starajmy-ę-tak-postępować-i-tak-żyć-by-nikomu-w-naszej-ojczyźnie-nie-brakło-dachu-nad-głową-i-chleba-na-stole-by-nikt-nie-czuł-ę-samotny
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Dziewczyna winna tak postępować, jakby ludzie na nią patrzyli, a gdy ludzie patrzą tak, jakby jej nikt nie widział. -Klementyna Hoffmanowa
dziewczyna-winna-tak-postępować-jakby-ludzie-na-ą-patrzyli-a-gdy-ludzie-patrzą-tak-jakby-jej-nikt-nie-widział
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Dość nie wie nikt, za dużo tak wielu. -Marie Von Ebner - Eschenbach
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nie proś się o Miłość. Zo­baczysz, sa­ma przyjdzie. -Bruno
nie-proś ę-o miłość-zo­baczysz-­-przyjdzie
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie zna tak mało swoich poddanych jak władcy. -Morris West
nikt-nie-zna-tak-ło-swoich-poddanych-jak-władcy
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: ... nikt ci tak tyłka nie wys­ma­ruje, jak wazeliniarz... AgaWa  -Irracja
nikt  tak-tyłka-nie wys­­ruje-jak wazeliniarz-agawa 
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie potrafi tak solidnie zakopać swoich błędów jak cesarz. -Marek Agrypa
nikt-nie-potrafi-tak-solidnie-zakopać-swoich-błędów-jak-cesarz
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie egzaltuje się tak łatwo, jak ludzie bez temperamentu. -Iwan Turgieniew
nikt-nie-egzaltuje-ę-tak-łatwo-jak-ludzie-bez-temperamentu
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Biednym nic z tego nie przyjdzie, że bogaci też zbiednieją. -Stefan Kisielewski
biednym-nic-z-tego-nie-przyjdzie-że-bogaci-też-zbiednieją
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt tak nie docenia geniuszu zawartego w twoich słowach jak twój pies. -Christopher Morley
nikt-tak-nie-docenia-geniuszu-zawartego-w-twoich-słowach-jak-twój-pies
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Chy­ba nikt tak do końca nie czu­je się w stu pro­cen­tach spełniony. -Adam Małysz
chy­ba-nikt-tak-do końca-nie czu­ ę-w stu-pro­cen­tach-spełniony
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Chodziła zatłoczo­nymi uli­cami, nieus­tannie samotna. Zjeździła wiele miast, szu­kając brat­niej duszy. La­tała w przes­tworzach, podzi­wiając niebo... ...nikt jej zauważał po­mimo jej piękna. Nadzieja... niewidzial­na przy­jaciółka, której nikt nie dos­trze­ga i nikt nie chce. -Marie
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Fortuna nie przyjdzie po mężczyznę, musi jej szukać; kobietę i w domu znajdzie. -Klementyna Hoffmanowa
fortuna-nie-przyjdzie-po-mężczyznę-musi-jej-szukać-kobietę-i-w-domu-znajdzie
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie śledzi tak bacznie postępowania innych ludzi jak ten, komu nic do tego. -Wiktor Hugo
nikt-nie-śledzi-tak-bacznie-postępowania-innych-ludzi-jak-ten-komu-nic-do-tego
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Ideał wszystkich cenzorów: dopuszczać tylko takie książki, których i tak nikt nie będzie czytał. -Giovanni Guareschi
ideał-wszystkich-cenzorów-dopuszczać-tylko-takie-książki-których-i-tak-nikt-nie-będzie-czytał
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Nikt nie jest tak stary, aby nie mógł się jeszcze czegoś nowego nauczyć. -Ajschylos
nikt-nie-jest-tak-stary-aby-nie-mógł-ę-jeszcze-czegoś-nowego-nauczyć
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Żyj jak­byś nig­dy nie upadł. Śpiewaj jak­by nikt Cię nie słyszał. Tańcz jak­by nikt Cię nie widział. Bieg­nij jak­byś is­tniał tyl­ko Ty. Kochaj jak­by nikt Cię nie zranił. Bo życia od no­wa nie zaczniesz z myślą
że i tak Nikt Nie przyjdzie Cytaty: Kiedy przyjdzie do rozmowy o pieniądzach, nigdy nie wymieniaj wysokości kwoty jako pierwszy. -Ahmed Yamani
kiedy-przyjdzie-do-rozmowy-o-pieniądzach-nigdy-nie-wymieniaj-wysokoś-kwoty-jako-pierwszy