że idę W dół Cytaty

że idę W dół Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan


z góry-zakładam-że idę-w dół
że idę W dół Cytaty: Idę dzi­siaj płakać. Idę. Tak mam, idę cza­sem na cały dzień. By­wa, że pochłania mnie weekend. A cza­sem zaj­mie to tyl­ko 2 se­kun­dy dłużej niż zwyk­le. Idę. Po­win­nam rzec - co in­ne­go mi po­zos­tało?! - nie. Idę. Tak już mam. -VnK


że idę W dół Cytaty: Idę,choć mrok widzę Idę,Bo nadzieja żywa Idę,i oddycham  -matijah


idęchoć-mrok-widzę-idębo-nadzieja-żywa-idęi-oddycham 
że idę W dół Cytaty: Czy znasz ten cho­ler­ny ból, kiedy Mat­ka - naj­ważniej­sza oso­ba, spa­da w dół i w dół, z co­raz większą prędkością i choć po­dajesz jej rękę ... Ona nie chce jej złapać..?  -Andrea


że idę W dół Cytaty: Pat­rzcie Ro­man dał nam łapkę w dół! Jeśli pod fil­mem będzie łap­ka w dół to na pew­no od Ro­mana, a jak będzie więcej! To znaczy że Ro­man zro­bił multikonto!  -Raf99


pat­rzcie-ro­man-dał-nam-łapkę-w dół-jeśli-pod-fil­mem-będzie-łap­ka-w dół-to na pew­no-od ro­mana-a jak będzie-więcej
że idę W dół Cytaty: Osu­wam się Po ko­ralo­wej ścianie nagości Mej duszy Którą ob­rałeś z naelek­try­zowa­nej powłoki skórnej Po ob­la­nej potem Top­niejącej ze zniecierpliwienia Ba­rie­rze Między mną a Tobą Ona pęka A z niej niczym kon­fetti Wy­sypały się ko­loro­we pragnienia Wcześniej trzy­mane na wodzy Przez nasze umysły Wciśnięte w cias­ne ra­my kla­sycznych ograniczeń Wciąż sunę Poz­ba­wiona pancerza W dół w dół W dół gra­nicy wy­maga­nej moralności Wy­dobyłeś mnie z jej kokonu By sy­cić oczy wi­dokiem mnie tak doszczętnie ogołoconej? „Nie oczy, lecz serce.”  -Lanni


że idę W dół Cytaty: Dro­ga pięła się pod górę i opa­dała w dół. Wspi­na się lub opa­da za­leżnie od kierun­ku, w ja­kim się idzie. Dla ko­goś, kto idzie w tę stronę, dro­ga bieg­nie pod górę, dla te­go, co wra­ca - w dół. -R » Juan Rulfo » Pedro Páramo


że idę W dół Cytaty: Ot­worzyłam oczy. Gorzki świt nas­ta­je. Le­niwie prze­ciągam się w łóżku. Wstaję. Idę. Patrzę. Zno­wu zim­na kawa. Brak mo­tywac­ji na za­parze­nie kolejnej. Niechęć do za­pachu chleba. Ster­ta kar­tek zdo­bi biurko. Nie zro­biłam nic. Wychodzę. Za­mykam drzwi. Trzask. Coś pękło. Wy­lała się pew­ność siebie. Idę pus­ta zupełnie. Wiat­rem po­wieje, nie wrócę. Prze­rażona ha­nieb­nie. Od­dajcie mi prawą nogę. -zielarka1


że idę W dół Cytaty: Każdy dół ma drogę do wyjścia. -MyslacaWierszem


że idę W dół Cytaty: Idę ścieżką życia, a wokół tyl­ko pustka. -Zielona15


idę-ścieżką-życia-a wokół-tyl­ko-pustka
że idę W dół Cytaty: Dro­ga w górę jest drogą w dół. -Heraklit z Efezu


dro­ga-w górę-jest drogą-w dół
że idę W dół Cytaty: Idę wolno, ale nie cofam się nigdy. -Abraham Lincoln


że idę W dół Cytaty: Idę wolno, ale nie cofam się nigdy -Abraham Lincoln


że idę W dół Cytaty: Idę wśród ludzi jak przez las jesienny... -Juliusz Słowacki


że idę W dół Cytaty: Widzę rzeczy lep­sze i po­pieram je, a idę za gorszymi. -Owidiusz


widzę-rzeczy-lep­sze-i po­pieram-a idę-za gorszymi
że idę W dół Cytaty: Ta sama droga prowadzi pod górę i w dół. -Heraklit z Efezu


ta-sama-droga-prowadzi-pod-górę-i-w-dół
że idę W dół Cytaty: Z życiem jak ze scho­dami. W dół ale do przodu. -never


z życiem-jak ze scho­dami-w dół-ale-do przodu
że idę W dół Cytaty: Dwa słowa, które najbardziej przerażają: wspólny dół. -Janina Ipohorska


dwa-słowa-które-najbardziej-przerażają-wspólny-dół