że idę Cytaty

że idę Cytaty: Idę dzi­siaj płakać. Idę. Tak mam, idę cza­sem na cały dzień. By­wa, że pochłania mnie weekend. A cza­sem zaj­mie to tyl­ko 2 se­kun­dy dłużej niż zwyk­le. Idę. Po­win­nam rzec - co in­ne­go mi po­zos­tało?! - nie. Idę. Tak już mam. -VnK


że idę Cytaty: Idę,choć mrok widzę Idę,Bo nadzieja żywa Idę,i oddycham  -matijah


idęchoć-mrok-widzę-idębo-nadzieja-żywa-idęi-oddycham 
że idę Cytaty: Ot­worzyłam oczy. Gorzki świt nas­ta­je. Le­niwie prze­ciągam się w łóżku. Wstaję. Idę. Patrzę. Zno­wu zim­na kawa. Brak mo­tywac­ji na za­parze­nie kolejnej. Niechęć do za­pachu chleba. Ster­ta kar­tek zdo­bi biurko. Nie zro­biłam nic. Wychodzę. Za­mykam drzwi. Trzask. Coś pękło. Wy­lała się pew­ność siebie. Idę pus­ta zupełnie. Wiat­rem po­wieje, nie wrócę. Prze­rażona ha­nieb­nie. Od­dajcie mi prawą nogę. -zielarka1


że idę Cytaty: Z góry zakładam, że idę w dół. -Kapitan


z góry-zakładam-że idę-w dół
że idę Cytaty: Idę ścieżką życia, a wokół tyl­ko pustka. -Zielona15


idę-ścieżką-życia-a wokół-tyl­ko-pustka
że idę Cytaty: Widzę rzeczy lep­sze i po­pieram je, a idę za gorszymi. -Owidiusz


widzę-rzeczy-lep­sze-i po­pieram-a idę-za gorszymi
że idę Cytaty: Idę wśród ludzi jak przez las jesienny... -Juliusz Słowacki


że idę Cytaty: Idę wolno, ale nie cofam się nigdy. -Abraham Lincoln


że idę Cytaty: Idę wolno, ale nie cofam się nigdy -Abraham Lincoln


że idę Cytaty: Idę drogą Powłóczę nogą Ludzie mi nas­koczyć mogą -Ivo Vuco-  -Writer


idę-drogą-powłóczę-nogą-ludzie-mi nas­koczyć-mogą-ivo-vuco- 
że idę Cytaty: Idę przez chwilę nap­rzód, aby zawrócić i śpiesznie pogrążam się w mroku. -Walt Whitman


idę-przez-chwilę-nap­rzód-aby zawróć-i śpiesznie-pogrążam ę-w mroku
że idę Cytaty: cho­ciaż nic mi się nie uda­je, pod­noszę głowę i idę dalej. -blanejszyna


cho­ciaż-nic-mi ę-nie uda­-pod­noszę-głowę-i idę-dalej
że idę Cytaty: idę so­bie drogą w życiu chodzi o to żeby nie zajść za wysoko kładę się na ziemi stąd mam bliżej do korzeni  -liliowięc


idę-so­bie-drogą-w-życiu-chodzi-o to-żeby-nie zajść-za wysoko-kładę ę-na ziemi-stąd-mam-bliżej-do korzeni 
że idę Cytaty: cu­dow­ny za­pach be­gonii otu­lił mo­je dłonie owo­ce, kiście winogron małymi kro­kami idę śla­dem waszych ust  -Emilia Szumiło


cu­dow­ny-za­pach-be­gonii-otu­lił-mo­-dłonie-owo­-kiście-winogron-łymi-kro­kami-idę-ś­dem-waszych-ust 
że idę Cytaty: Wśród Was, Psorów, z te­go właśnie słynę, Choć fałsz to - iż mój umysł toporny; Ja wszak swoją tyl­ko drogą idę! Pod­pi­sano: Uczeń Niepokorny. -SirNobody


wśród-was-psorów-z te­go-właśnie-słynę-choć-fałsz-to - iż mój-umysł-toporny-ja-wszak-swoją-tyl­ko-drogą-idę-pod­pi­sano-uczeń
że idę Cytaty: Idę so­bie zamaszyście i opa­da ze mnie życie jak je­sien­ne liście. Ja­kie liście? - dębu, brzo­zy, topoli, ale to boli. -Władysław Broniewski


idę-so­bie-zamaszyście-i-opa­da-ze mnie-życie-jak ­­ne-liście-ja­kie-liście- dębu-brzo­zy-topoli-ale-to boli
że idę Cytaty: Na ka­mien­nej tab­li­cy mo­jego ser­ca ze spo­kojem wy­pisuję imię te­go, który od­szedł na zaw­sze. Spra­wia mi to wiele bólu. Po­tem idę dalej. -Josephine Hart


na ka­mien­nej-tab­li­cy-mo­jego-ser­ca-ze spo­kojem-wy­pisuję-imię-te­go-który-od­szedł-na zaw­sze-spra­wia mi to wiele-bólu
że idę Cytaty: Dziś zmieniam się w terrorystę idę pro­duko­wać bom­by kaloryczne. Smaczne­go :D niech pa­niom ka­lorie idą w te par­tie ciała, w które so­bie życzą, a pa­nom w muskuły;p  -eskimoska86


dziś-zmieniam ę-w terrorystę-idę-pro­duko­wać-bom­by-kaloryczne-smaczne­go-d-niech-pa­niom-ka­lorie-idą-w te ­tie-ciała-w które