że ma zły Gust Cytaty

że ma zły Gust Cytaty: Brzyd­ki nie dla­tego jest brzyd­ki, że ma zły gust. -Leszek Kumor


brzyd­ki-nie dla­tego-jest brzyd­ki-że  zły-gust
że ma zły Gust Cytaty: Brzydki nie dlatego jest brzydki, że ma zły gust. -Anonim


brzydki-nie-dlatego-jest-brzydki-że-zły-gust
że ma zły Gust Cytaty: Zły początek zły koniec przynosi. -Eurypides


zły-początek-zły-koniec-przynosi
że ma zły Gust Cytaty: Świat jest pełen niesprawiedliwości. Bankier może napisać zły poemat i nic. A niech tylko poeta spróbuje wypisać zły czek. -Thomas Stearns Eliot


Świat-jest-peł-niesprawiedliwoś-bankier-może-napisać-zły-poemat-i-nic-a-niech-tylko-poeta-spróbuje-wypisać-zły-czek
że ma zły Gust Cytaty: Świat jest pełen nies­pra­wied­li­wości. Ban­kier może na­pisać zły poemat i nic. A niech tyl­ko poeta spróbu­je wy­pisać zły czek. -Thomas Stearns Eliot


Świat-jest peł-nies­pra­wied­li­woś-ban­kier może-na­pisać-zły-poemat-i nic-a niech-tyl­ko-poeta-spróbu­-wy­pisać-zły-czek
że ma zły Gust Cytaty: A ja mam ta­ki gust wy­paczo­ny, że lu­bię wrony!  -Wojciech Młynarski


a ja mam-­ki-gust-wy­paczo­ny-że lu­bię-wrony 
że ma zły Gust Cytaty: W elegancji wyraża się gust innych. -Schnitzler


w-elegancji-wyraża-ę-gust-innych
że ma zły Gust Cytaty: Dob­ry gust nie ma nic wspólne­go z pieniędzmi. -Orson Scott Card


dob­ry-gust-nie  nic-wspólne­go-z pieniędzmi
że ma zły Gust Cytaty: Tak to już jest, że ko­biety złoszczą się, de­ner­wują lub są roz­cza­rowa­ne mężczyz­na­mi z te­go czy in­ne­go po­wodu. To nieu­chron­ne. Im bar­dziej cię przed­tem kochały, tym większy zawód spra­wiasz im na końcu. Da­jesz za mało al­bo za dużo. Zły ko­lor, zły czas, zły gest. Po­wiedz kom­ple­ment, a zbędą cię wzrusze­niem ra­mion lub zimną uwagą ty­pu: „Spos­trze­gaw­czy jesteś”. -C » Jonathan Carroll » Białe jabłka


że ma zły Gust Cytaty: Wszystko to odmienne: Łaska pańska, gust kobiet, pogody jesienne. -Ignacy Krasicki


wszystko-to-odmienne-Łaska-pańska-gust-kobiet-pogody-jesienne
że ma zły Gust Cytaty: Przeciętny gust to większa klęska niż zupełny brak gustu. -Borys Pasternak


przeciętny-gust-to-większa-klęska-ż-zupełny-brak-gustu
że ma zły Gust Cytaty: -Proszę Cię, po­wiedz, że to wszys­tko to tyl­ko zły sen... -Tak, to wszys­tko to zły sen, wkrótce się z niego obudzisz.... lecz kiedyś będziesz mu­siała zno­wu zasnąć  -ciemny


proszę-cię-po­wiedz-że to wszys­tko-to tyl­ko-zły-sen-tak-to wszys­tko-to zły-sen-wkrótce ę-z niego-obudzisz-lecz kiedyś
że ma zły Gust Cytaty: Gdy jesteś zły, licz do czterech, gdy jesteś bardzo zły, klnij. -Mark Twain


gdy-jesteś-zły-licz-do-czterech-gdy-jesteś-bardzo-zły-klnij
że ma zły Gust Cytaty: Trzeba mieć bardzo dobry gust, żeby sobie pozwolić na trochę złego. -Krecia Pataczkówna


trzeba-mieć-bardzo-dobry-gust-żeby-sobie-pozwolić-na-trochę-złego
że ma zły Gust Cytaty: Gust i moda przywracają do łask wszystko z wyjątkiem tego, czego czas od nas nie oddalił. -Margot Fonteyn


gust-i-moda-przywracają-do-łask-wszystko-z-wyjątkiem-tego-czego-czas-od-nas-nie-oddalił
że ma zły Gust Cytaty: Gust ustala się z wiekiem. Przed dwudziestu laty zdarzało mi się poślubić mężczyzn, których dziś nie zaprosiłabym nawet na obiad. -Elizabeth Taylor


gust-ustala-ę-z-wiekiem-przed-dwudziestu-laty-zdarzało-mi-ę-poślubić-mężczyzn-których-dziś-nie-zaprosiłabym-nawet-na-obiad
że ma zły Gust Cytaty: Chce­cie wy­leczyć się ze Zła? Zróbcie to! Leczcie się ze Zła przez je­go doświad­cza­nie. Tyl­ko człowiek zły może stać się dob­ry. Dob­ry nie ma po­la ma­new­ru. Może stać się tyl­ko Zły. -Andrzej Ziemiański


że ma zły Gust Cytaty: