że nie pow­stało Wiele Cytaty

że nie pow­stało Wiele Cytaty: Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na-jutro-są-atrakcyjne-póki-dziś-nie-stało-ę-wczoraj
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami. -Jan Twardowski


byle-tylko-słowo-nie-stało-ę-ciałem-poza-nami
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Nie wiele mam choć wiele chciał bym dać, al­bo­wiem małymi uczyn­ka­mi wo­bec po­pełnionych grzechów w sto­sun­ku do in­nych nie od­ku­pie swo­jej duszy którą ty osądzisz . -Mały92


nie-wiele-mam-choć-wiele-chciał-bym-dać-al­bo­wiem-łymi-uczyn­ka­mi-wo­bec-po­pełnionych-grzechów-w sto­sun­ku-do in­nych
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Kto wiele piękna doznał w życiu, ten też powinien wiele z siebie za to dać. -Albert Schweitzer


kto-wiele-piękna-doznał-w-życiu-ten-też-powinien-wiele-z-siebie-za-to-dać
że nie pow­stało Wiele Cytaty:


że nie pow­stało Wiele Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William


bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Kiedy jest wiele przyczyn nienawiści w jakimś państwie, trzeba, aby religia dawała wiele sposobów pojednania. -Montesquieu


kiedy-jest-wiele-przyczyn-nienawiś-w-jakimś-państwie-trzeba-aby-religia-dawała-wiele-sposobów-pojednania
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Och, kobiety, trzeba im wiele wybaczać, bo wiele - i wielu - kochają. Ich nienawiść to - w rzeczy samej - miłość wywrócona na lewą stronę. -Heinrich Heine


och-kobiety-trzeba-im-wiele-wybaczać-bo-wiele-i-wielu-kochają-ich-nienawiść-to-w-rzeczy-samej-miłość-wywrócona-na-lewą-stronę
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Łzy nie są oz­naką naszej słabośći, lecz tym,że nasze ser­ce nie stało się pustynią. -Maria Konopnicka


Łzy-nie są oz­naką-naszej-słabośći-lecz-tymże-nasze-ser­-nie stało ę-pustynią
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Nie chcesz już słuchac głosu su­mienia? Bacz, by nie stało się nieme w duszach twoich dzieci. -Raoul Follereau


nie-chcesz-już-słuchac-głosu-su­mienia-bacz-by nie stało ę-nieme-w duszach-twoich-dzieci
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska


szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Milczenie stało się jego mową ojczystą. -Oliver Goldsmith


że nie pow­stało Wiele Cytaty: Nieważne ja­kie two­je ciało. Ważne, co z duszą się stało?  -Bujak Bogusław


nieważne-ja­kie-two­-ciało-ważne co z duszą ę-stało 
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Stało się zwyczajem, że żaden wiek nie docenia siebie, i w tej ignorancji z żalem kieruje swój wzrok w przeszłość. -Rene Clair


stało-ę-zwyczajem-że-żaden-wiek-nie-docenia-siebie-i-w-tej-ignorancji-z-żalem-kieruje-swój-wzrok-w-przeszłość
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Jest tak wiele pięknych dziewcząt, i tak wiele zatruwających życie żon. -James Cagney


jest-tak-wiele-pięknych-dziewcząt-i-tak-wiele-zatruwających-życie-żon
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein


stało-ę-przeraźliwie-oczywiste-że-technologie-wyprzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
że nie pow­stało Wiele Cytaty: Doświadczenie ma sąd, pojęcie na wszystko, co się stało, tylko nie ma pojęcia na to, co się w tobie dzieje. -Narcyza Żmichowska


doświadczenie-sąd-pojęcie-na-wszystko-co-ę-stało-tylko-nie-pojęcia-na-to-co-ę-w-tobie-dzieje