że nie pow­stało Cytaty

że nie pow­stało Cytaty: Mi­mo pow­szechne­go znie­czu­lenia życie nie stało się mniej bolesne. -Jacek Wejroch


mi­mo-pow­szechne­go-znie­czu­lenia-życie-nie stało ę-mniej-bolesne
że nie pow­stało Cytaty: Wszys­tko jest z wo­dy, z wo­dy pow­stało i z wo­dy się składa. -Tales z Miletu


wszys­tko-jest z wo­dy-z wo­dy-pow­stało-i z wo­dy ę-składa
że nie pow­stało Cytaty: Wiado­mo, że nie pow­stało wiele dob­rych rzeczy, dla­tego że cze­kało się na lepsze. -Stefan Wyszyński


wiado­mo-że nie pow­stało-wiele-dob­rych-rzeczy-dla­tego-że cze­kało ę-na lepsze
że nie pow­stało Cytaty: Dob­rze się stało, że źle się stało. -Lech Wałęsa


że nie pow­stało Cytaty: Życie stało się lep­sze, to­warzysze, życie stało się weselsze. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


że nie pow­stało Cytaty: Dzień pow­szed­ni z pow­szed­ni­mi spra­wami. Dzień świąteczny z niemyśle­niem o spra­wach pow­szed­nich... Czy to jeszcze nasz wybór, czy może już brak wyboru?  -Maverick123


dzień-pow­szed­-z pow­szed­­mi-spra­wami-dzień świąteczny-z niemyś­niem-o spra­wach-pow­szed­nich-czy to jeszcze-nasz-wybór
że nie pow­stało Cytaty: Życie stało się lepsze, towarzysze, życie stało się weselsze. -Józef Stalin


Życie-stało-ę-lepsze-towarzysze-życie-stało-ę-weselsze
że nie pow­stało Cytaty: Nadzieje na jutro są atrakcyjne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na-jutro-są-atrakcyjne-póki-dziś-nie-stało-ę-wczoraj
że nie pow­stało Cytaty: Nadzieje na jut­ro są at­rakcyj­ne, póki dziś nie stało się wczoraj. -William Faulkner


nadzieje-na jut­ro-są at­rakcyj­ne-póki-dziś-nie stało ę-wczoraj
że nie pow­stało Cytaty: Byle tylko Słowo nie stało się ciałem poza nami. -Jan Twardowski


byle-tylko-słowo-nie-stało-ę-ciałem-poza-nami
że nie pow­stało Cytaty: Niech zgi­nie świat, by­leby stało się za­dość sprawiedliwości. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)


że nie pow­stało Cytaty:


że nie pow­stało Cytaty: Bo wy­maga­nie człowie­czeństwa od ludzi stało się dziś rzeczą nieludzką. -William


bo wy­maga­nie-człowie­czeństwa-od ludzi-stało ę-dziś-rzeczą-nieludzką
że nie pow­stało Cytaty: Łzy nie są oz­naką naszej słabośći, lecz tym,że nasze ser­ce nie stało się pustynią. -Maria Konopnicka


Łzy-nie są oz­naką-naszej-słabośći-lecz-tymże-nasze-ser­-nie stało ę-pustynią
że nie pow­stało Cytaty: Nie chcesz już słuchac głosu su­mienia? Bacz, by nie stało się nieme w duszach twoich dzieci. -Raoul Follereau


nie-chcesz-już-słuchac-głosu-su­mienia-bacz-by nie stało ę-nieme-w duszach-twoich-dzieci
że nie pow­stało Cytaty: Milczenie stało się jego mową ojczystą. -Oliver Goldsmith


że nie pow­stało Cytaty: Szczęście to ra­dość z te­go, co stało się naszym udziałem. -Małgorzata Stolarska


szczęście-to ra­dość-z te­go-co stało ę-naszym-udziałem
że nie pow­stało Cytaty: Nieważne ja­kie two­je ciało. Ważne, co z duszą się stało?  -Bujak Bogusław


nieważne-ja­kie-two­-ciało-ważne co z duszą ę-stało