że nie pow­stało Cytaty

że nie pow­stało Cytaty: Stało się zwyczajem, że żaden wiek nie docenia siebie, i w tej ignorancji z żalem kieruje swój wzrok w przeszłość. -Rene Clair


stało-ę-zwyczajem-że-żaden-wiek-nie-docenia-siebie-i-w-tej-ignorancji-z-żalem-kieruje-swój-wzrok-w-przeszłość
że nie pow­stało Cytaty: Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein


stało-ę-przeraźliwie-oczywiste-że-technologie-wyprzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
że nie pow­stało Cytaty: Doświadczenie ma sąd, pojęcie na wszystko, co się stało, tylko nie ma pojęcia na to, co się w tobie dzieje. -Narcyza Żmichowska


doświadczenie-sąd-pojęcie-na-wszystko-co-ę-stało-tylko-nie-pojęcia-na-to-co-ę-w-tobie-dzieje
że nie pow­stało Cytaty: Do twoich ra­mion ciągle pow­ra­cam Niczym do źródła przej­rzys­tej wo­dy Czułością swoją wciąż mnie otaczasz Jak po­wiew wiat­ru w skwar dla ochłody To dłonie two­je ciepłym dotykiem Ku so­bie co­raz więcej zgarniają Płyną ku kształtom, rzeźbią mą miękkość W błogich pie­szczo­tach nas zanurzają Łagod­ność oczu, gdy na mnie patrzysz Wchłaniając w siebie mo­je spoj­rze­nie Cała bez­wolna ule­gam tobie Kocham pow­ro­ty po zatracenie  -Naja


że nie pow­stało Cytaty: Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. -Mark Twain


wiele-rzeczy-łych-stało-ę-wielkimi-tylko-dzięki-odpowiedniej-reklamie
że nie pow­stało Cytaty: Najdłuższe roz­sta­nie, po którym się żyje jak­by ser­ce pękło i nic się nie stało. -Jan Twardowski


najdłuższe-roz­sta­nie-po którym ę-żyje-jak­by-ser­-pękło-i nic ę-nie stało
że nie pow­stało Cytaty: Jaka jestem szczęśliwa, że nie urodziłam się mężczyzną, bo gdyby tak się stało, musiałabym poślubić kobietę! -Anne Louise Stael - Holstein


jaka-jestem-szczęśliwa-że-nie-urodziłam-ę-mężczyzną-bo-gdyby-tak-ę-stało-musiałabym-poślubić-kobietę
że nie pow­stało Cytaty: Nasze obcowanie z ludźmi stało się wszystkim, tylko nie tym, co to słowo w sobie zawiera. Jest straszliwym kluczeniem w gąszczu zasadzek, w ciemności słów, w uprzejmości uśmiechów. -Pola Gojawiczyńska


nasze-obcowanie-z-ludźmi-stało-ę-wszystkim-tylko-nie-tym-co-to-słowo-w-sobie-zawiera-jest-straszliwym-kluczeniem-w-gąszczu-zasadzek-w-ciemnoś
że nie pow­stało Cytaty: Zniknęła gdzieś tajemnica, oczekiwania, pytania i emocje. Nieosiągalne, podane na rozgrzanej patelni, stało się prozą. -Wojciech Mann


zniknęła-gdzieś-tajemnica-oczekiwania-pytania-i-emocje-nieosiągalne-podane-na-rozgrzanej-patelni-stało-ę-prozą
że nie pow­stało Cytaty: Kicha­nie pow­strzy­muje czkawkę. -Hipokrates


kicha­nie-pow­strzy­muje-czkawkę
że nie pow­stało Cytaty: Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało. -Winston Churchill


czasami-ludzie-potkną-ę-o-prawdę-ale-prostują-ę-i-idą-dalej-jakby-nic-ę-nie-stało
że nie pow­stało Cytaty: Nie pow­strzy­masz ruchów bezwarunkowych Kiedy po­pieści twe oczy nagością Wstrze­mięźli­wość cię nie zatrzyma Zachłyśniesz się wątłą swej wiary pewnością Kiedy wpłynie w twe noz­drza za­pach jej wilgoci Pożąda­niu op­rzeć się nie zdołasz Kiedy ciało na ciele prag­nieniem się poci Tyl­ko głosem cichej roz­koszy zawołasz Jak trud­no pow­strzy­mać grzech nieczystości Gdy w ser­cu czys­tym wy­cięta przesieka Wie tyl­ko ten kto płonie z miłości Do Bo­ga i do człowieka  -lusia2608


że nie pow­stało Cytaty: Stało się prze­raźli­wie oczy­wis­te, że techno­logie wyp­rzedziły już nasze człowieczeństwo. -Albert Einstein


stało ę-prze­raźli­wie-oczy­wis­te-że techno­logie-wyp­rzedziły-już-nasze-człowieczeństwo
że nie pow­stało Cytaty: Pow­tarzając dob­ra­noc, nie dałbym ci zasnąć. -Adam Mickiewicz


pow­tarzając-dob­ra­noc-nie dałbym- zasnąć
że nie pow­stało Cytaty: Do­daj małe do małego, a pow­sta­nie wiel­ki stos. -Horacy


do­daj-łe-do łego-a pow­sta­nie-wiel­ki-stos
że nie pow­stało Cytaty: (...) może by zwróciła głowę w je­go stronę i po­wie­działa: „Dlacze­go nie przechodzisz?” Al­bo: „Dlacze­go nie przychodzisz?” Przyszedł, ale za późno, już to wszys­tko, co mogło na niego cze­kać, stało się popiołem. -Jarosław Iwaszkiewicz


że nie pow­stało Cytaty: Jak dotąd żad­na teoria nie jest pow­szechnie zaakceptowana. -Anthony Smith


jak-dotąd-żad­na-teoria-nie jest pow­szechnie-zaakceptowana
że nie pow­stało Cytaty: Pow­szechne od­ga­dywa­nie myśli byłoby dla większości katastrofą. -Stanisław Breyer


pow­szechne-od­ga­dywa­nie-myśli-byłoby-dla-większoś-katastrofą