że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty

że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach?  -cytlopka


że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: - Zadzwoń, dziś są je­go urodzi­ny, trzydzieste. - On nig­dy nie dzwo­ni, jak są mo­je urodzi­ny... Dlacze­go ja mam dzwo­nić?! Zresztą nie widzieliśmy się już z dwa lata. - Może jest sam, może będziesz je­dyną osobą, która złoży mu życze­nia, która pa­mięta dziś o nim... -Chemik -a


że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Jest je­den ma­leńki prob­lem w tym że, umysł zewnętrzny pa­mięta, co umysł w te­raz, nie pa­mięta ... -Cykam


jest-­den-­ńki-prob­lem-w tym-że-umysł-zewnętrzny-pa­mię-co umysł-w te­raz-nie pa­mię
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Pur­pu­ra dzwo­ni bielom ... -Cykam


że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Zaiste prawdziwym skarbem Kościoła jest Ewangelia. -Marcin Luter


zaiste-prawdziwym-skarbem-kościoła-jest-ewangelia
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Pod­le kościoła czart kar­czmę buduje. -Marcin Kromer


pod­-kościoła-czart-kar­czmę-buduje
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Wpuść cielę do kościoła, a toż ino ogon wyniesie. -Władysław Stanisław Reymont


że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: • 


 - os­tatnie-spoj­rze­nia-pa­mię ę-najdłużej- 
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Ilek­roć zadźwięczy dzwo­nek, ja­kiś anioł dos­ta­je skrzydła i aureolę. -Jill Barnett


ilek­roć-zadźwięczy-dzwo­nek-ja­kiś-anioł-­­-skrzydła-i aureolę
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Lu­bi, kocha, sza­nuje - mało kto pa­mięta co znaczą te słowa. -Myśli1


lu­bi-kocha-sza­nuje- ło-kto-pa­mię-co znaczą-te słowa
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Wiatr trąbi lilią. Trzmiel brzmi grzmiąc dzwo­nem mal­wy -  Czas wirtuozów. -fyrfle


wiatr-trąbi-lilią-trzmiel-brzmi-grzmiąc-dzwo­nem-mal­wy- -czas-wirtuozów
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Sta­ra miłość nie rdze­wieje ... pa­mięta się do końca życia ... -klorynda


sta­ra-miłość-nie rdze­wieje-pa­mię ę-do końca-życia
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Mięta, me­lisa -  Smak, za­pach, moc, spokój, sen - Mądrość Natury. -fyrfle


mię-me­lisa- -smak-za­pach-moc-spokój-sen-mądrość-natury
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: kiedy tak pat­rzę w oczy twoje brzyd­kie znajome jed­ni chodzą do kościoła my przeszliśmy przez piekło  -liliowięc


kiedy-tak-pat­rzę-w oczy-twoje-brzyd­kie-znajome-jed­-chodzą-do kościoła-my-przeszliśmy-przez-piekło 
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: jeśli Bóg jest wszędzie to dlaczego fa­ceci zdej­mują ka­pelusze gdy wchodzą do kościoła pew­nie dla­tego, że ko­biety je noszą  -one drop for all


śli-bóg-jest wszędzie-to dlaczego-fa­ceci-zdej­mują-ka­pelusze-gdy-wchodzą-do kościoła-pew­nie-dla­tego-że ko­biety- noszą 
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Ar­chi­tek­tu­ra we­nec­kiego kościoła Święte­go Mar­ka dorównu­je w swej głupo­cie wszys­tkiemu, cze­go uczo­no i do­puszcza­no się pew­no w je­go murach. -Johann Wolfgang Goethe


ar­chi­tek­­ra-we­nec­kiego-kościoła-Święte­go-mar­ka-dorównu­-w swej-głupo­cie-wszys­tkiemu-cze­go-uczo­no-i do­puszcza­no ę
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Bo miłość jest dzwo­nem pow­tarzającym na­jod­leglej­sze i naj­bar­dziej obojętne to­ny, prze­radzające je w swoistą szczególną muzykę. -Gottfried Keller


bo miłość-jest dzwo­nem-pow­tarzającym-na­jod­leglej­sze-i naj­bar­dziej-obojętne-to­ny-prze­radzają- w swoistą-szczególną
że pa­mięta I dzwo­ny Kościoła Cytaty: Łat­wiej­sza jest sztu­ka pa­mięta­nia od sztu­ki zapominania. -Tadeusz Kotarbiński


Łat­wiej­sza-jest sztu­ka-pa­mię­nia-od sztu­ki-zapominania