że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty

że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: - Zadzwoń, dziś są je­go urodzi­ny, trzydzieste. - On nig­dy nie dzwo­ni, jak są mo­je urodzi­ny... Dlacze­go ja mam dzwo­nić?! Zresztą nie widzieliśmy się już z dwa lata. - Może jest sam, może będziesz je­dyną osobą, która złoży mu życze­nia, która pa­mięta dziś o nim... -Chemik -a


że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Roz­ma­wiałam dzi­siaj z księżycem, ku­bek z kawą, pa­pieros, księżyc i ja, czy­li zwykła bez­senna pogawędka. Roz­mo­wa o sta­rych dob­rych czasach... Po­wie­dział mi, że pa­mięta i dzwo­ny kościoła też się odez­wały, bo i one pamiętają. A czy ty pa­miętasz szczęście w moich oczach?  -cytlopka


że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Jest je­den ma­leńki prob­lem w tym że, umysł zewnętrzny pa­mięta, co umysł w te­raz, nie pa­mięta ... -Cykam


jest-­den-­ńki-prob­lem-w tym-że-umysł-zewnętrzny-pa­mię-co umysł-w te­raz-nie pa­mię
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Pur­pu­ra dzwo­ni bielom ... -Cykam


że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: • 


 - os­tatnie-spoj­rze­nia-pa­mię ę-najdłużej- 
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Ilek­roć zadźwięczy dzwo­nek, ja­kiś anioł dos­ta­je skrzydła i aureolę. -Jill Barnett


ilek­roć-zadźwięczy-dzwo­nek-ja­kiś-anioł-­­-skrzydła-i aureolę
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Lu­bi, kocha, sza­nuje - mało kto pa­mięta co znaczą te słowa. -Myśli1


lu­bi-kocha-sza­nuje- ło-kto-pa­mię-co znaczą-te słowa
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Wiatr trąbi lilią. Trzmiel brzmi grzmiąc dzwo­nem mal­wy -  Czas wirtuozów. -fyrfle


wiatr-trąbi-lilią-trzmiel-brzmi-grzmiąc-dzwo­nem-mal­wy- -czas-wirtuozów
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Sta­ra miłość nie rdze­wieje ... pa­mięta się do końca życia ... -klorynda


sta­ra-miłość-nie rdze­wieje-pa­mię ę-do końca-życia
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Mięta, me­lisa -  Smak, za­pach, moc, spokój, sen - Mądrość Natury. -fyrfle


mię-me­lisa- -smak-za­pach-moc-spokój-sen-mądrość-natury
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Bo miłość jest dzwo­nem pow­tarzającym na­jod­leglej­sze i naj­bar­dziej obojętne to­ny, prze­radzające je w swoistą szczególną muzykę. -Gottfried Keller


bo miłość-jest dzwo­nem-pow­tarzającym-na­jod­leglej­sze-i naj­bar­dziej-obojętne-to­ny-prze­radzają- w swoistą-szczególną
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Łat­wiej­sza jest sztu­ka pa­mięta­nia od sztu­ki zapominania. -Tadeusz Kotarbiński


Łat­wiej­sza-jest sztu­ka-pa­mię­nia-od sztu­ki-zapominania
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: ,,Życie, które­go początku nie pa­mięta­my, a końca nie znamy


Życie-które­go-początku-nie pa­mię­my-a końca-nie znamy 
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Da­no nam sen, abyśmy pa­mięta­li o życiu, i śmierć, abyśmy za­pom­nieli o śnie. -Andrzej Coryell


da­no-nam-sen-abyśmy-pa­mię­li-o życiu-i śmierć-abyśmy-za­pom­nieli-o śnie
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Hejże ko­leżan­ko moja! Plotkę nową mam dla Ciebie Niech pa­mięta głowa Twoja Żeby wspom­nieć ją na mym porzebie  -corella10


hejże-ko­żan­ko-moja-plotkę-nową-mam-dla-ciebie-niech-pa­mię-głowa-twoja-Żeby-wspom­nieć-ją na mym-porzebie 
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Dro­ga mamo, znów to sa­mo ... dzwo­nię dzisiaj wcześnie rano. Chcę Ci życzyć dużo zdrowia, lecz Cię słyszę znów pijaną. -Angelique Cruelty


dro­ga-mamo-znów-to ­mo-dzwo­ę-dzisiaj-wcześnie-rano-chcę-ci życzyć-żo-zdrowia-lecz-cię-słyszę-znów-pijaną
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Pa­mięta o tym niewielu pieniądze nie mogą być celem - mają być środ­kiem do celu. -Agnieszka Lisak


pa­mię-o tym-niewielu-pieniądze-nie mogą-być-celem-mają-być-środ­kiem-do celu
że pa­mięta I dzwo­ny Cytaty: Odeszła miłość ma , lecz ja podążam wciąż by nie po­zos­ta­wić śla­du krwi z ser­ca swe­go gdyż ono pa­mięta piękno ja­kie pochłonęło ... -Ramizes


odeszła-miłość-  lecz-ja podążam-wciąż-by nie po­zos­­wić-ś­-krwi-z ser­ca-swe­go-gdyż-ono-pa­mię-piękno-ja­kie