że to nie jest baj­ka Cytaty

że to nie jest baj­ka Cytaty: o ty gno­ju porzuć żonę ty gnojówko nie porzucę suf­ler na to  głośno rzecze a leż Do­nie Kichociku toż na świecie mno­gość cała tych wiat­raków i klęczników* wstańże z kolan baj­ki in­nej szu­kać sobie kluczem zaw­sze była ona nieświęco­ne cze­ka święta baj­ka w baj­ce jest zaklęta  -wdech


że to nie jest baj­ka Cytaty: A cóż to jest za baj­ka? Wszys­tko to być może! Praw­da, jed­nakże ja to między baj­ki włożę. -Ignacy Krasicki


a cóż-to jest za baj­ka-wszys­tko-to być-może-praw­da-jed­nakże-ja to między-baj­ki-włożę
że to nie jest baj­ka Cytaty: Nie dzwoń, to pomyłka, chociaż gdzieś jest podobno taka jedna dziwka, nazywa się Pitz Patrycja i jest tak strasznie prawie jak ty brzydka, że może do niej zadzwoń i się zapytaj, bo ja nie, bo ja teraz idę do Centrum Galerii oddać się na manekin, sorry baj baj spierdalaj, dzięki za twoje zasrane komplementy. -Dorota Masłowska


że to nie jest baj­ka Cytaty: Każda z nas jest jak księżniczka z baj­ki. Po pros­tu niektórych ba­jek nie opo­wiada się dzieciom na dobranoc. -Gold Fishy


każda-z nas-jest jak księżniczka-z baj­ki-po pros­-niektórych-ba­jek-nie opo­wiada ę-dzieciom-na dobranoc
że to nie jest baj­ka Cytaty: I mi­mo iż wie­działa, że to nie jest baj­ka, a ona nie jest księżniczką to i tak codzien­nie ubierała suk­nie, a jej głowę zdo­biła ko­rona. Nie chciała pod­dać się pres­ji in­nych, chciała być inna. -opuszczona


że to nie jest baj­ka Cytaty: mo­ral tej baj­ki jest pros­ty i kaz­de­mu zna­ny im wiecej przy­jaciol tym szyb­ciej bedziesz wykiwany  -badtomek


mo­ral-tej baj­ki-jest pros­ty-i kaz­de­mu-zna­ny-im wiecej-przy­jaciol-tym-szyb­ciej-bedziesz-wykiwany 
że to nie jest baj­ka Cytaty: Ty­le spraw za­waliłam nagłym po­rywem ser­ca, ty­le złego się przez to wy­darzyło, myślałam że baj­ka będzie wie­czna a teraz.... Księżniczka nie jest już na pier­wszym pla­nie, przeg­rała z te­lewizją, codzien­nością i monotonią  -AgniM


że to nie jest baj­ka Cytaty: Nie umiem żyć sa­mot­nie. W baj­ce każda księżniczka miała księcia. -opuszczona


nie-umiem-żyć-­­nie-w baj­-każda-księżniczka-miała-księcia
że to nie jest baj­ka Cytaty: Życie to nie baj­ka, każdy o tym wie. Bajkę można powtórzyć- życia nies­te­ty nie... -lola85012


Życie-to nie baj­ka-każdy-o tym-wie-bajkę można-powtórzyć-życia-nies­te­ty-nie
że to nie jest baj­ka Cytaty: Życie w kredycie to baj­ka o micie By­cia bogatym z ka­sy obdartym  -taktojax


Życie-w kredycie-to-baj­ka-o micie-by­cia-bogatym-z-ka­sy-obdartym 
że to nie jest baj­ka Cytaty: - wyob­raź so­bie że życie to nie baj­ko­wo-słod­ki sen! - aww... to już wiem! - co wiesz? - że nig­dy nie spałam!  -NieBędęJulią


 wyob­raź-so­bie-że życie-to nie baj­ko­wo-słod­ki-sen- aww-to już-wiem- co wiesz- że nig­dy-nie spałam 
że to nie jest baj­ka Cytaty:


baj­ka-ągle-trwa-a w niej-główną-rolę-życie-gra-~setus~ 
że to nie jest baj­ka Cytaty: więc jeśli mam cze­kać, to na księcia z baj­ki, czy na wariata  -zuzus


więc-śli-mam-cze­kać-to na księcia-z baj­ki-czy-na wariata 
że to nie jest baj­ka Cytaty: I oby świat za­pamiętał Nas już na zaw­sze. Żeby nig­dy nie po­minął w swoich baj­kach Naszych serc. -szantiil


i-oby-świat-za­pamięł-nas-już-na zaw­sze-Żeby nig­dy-nie po­minął-w swoich-baj­kach-naszych-serc
że to nie jest baj­ka Cytaty: Baj­ka, raj, wolność, Miłość, na­miętność, przy­jaźń -  ZWIĄZEK BEZ ŚLUBU. -fyrfle


baj­ka-raj-wolność-miłość-na­miętność-przy­jaźń- -zwiĄzek-bez-Ślubu
że to nie jest baj­ka Cytaty: Mi­tolo­gia to tyl­ko baj­ki ludów, które wyg­rały, bo miały większe miecze. -Terry Pratchett


mi­tolo­gia-to tyl­ko-baj­ki-ludów-które-wyg­rały-bo miały-większe-miecze
że to nie jest baj­ka Cytaty: Ludzie, to zwierzęta opo­wiadające baj­ki o otaczającym ich świecie, oraz nich samych. -Krio


ludzie-to zwierzę-opo­wiadają-baj­ki-o otaczającym-ich-świecie-oraz-nich-samych
że to nie jest baj­ka Cytaty: Nie męczcie mnie myśli natrętne! To przez was nie śpię i mam w głowie zamęt! - To zad­baj o nas choć troszeczkę!!! -Jes­teśmy głod­ne, brud­ne i nieuczesane!!!  -Niusza


nie-męczcie-mnie-myśli-natrętne-to-przez-was-nie śpię-i mam-w głowie-zamęt-to zad­baj-o nas-choć-troszeczkę-jes­teśmy-głod­ne