że umiem Cytaty

że umiem Cytaty: i chy­ba nie umiem na­pisać dziś wiersza her­ba­ta styg­nie gdzieś na bok odstawiona a żółciut­ka cyt­rynka zaczy­na już pew­nie pływać do góry brzuchem a ja tak siedzę i du­mam jak go zam­knąć w słowa i chy­ba nie umiem wy­myślić dziś żad­nej sen­sownej klatki może to ko­ra przedczołowa al­bo po pros­tu skro­niowy płat nie chce ba­wić się w syntezowanie więc chy­ba dziś nic z te­go nie będzie je­go zielo­ne oczka zos­taną nieposkromione  -Angelek


że umiem Cytaty: ....w kul­turze ma­sowej stałam się masą lepką i bez kształtu. Pomóż mi, bo ja nie umiem unieść. Nie umiem zna­leźć te­go dob­ra tu i te­raz. Pa­miętam egoizm jak­by wy­ras­tał z nas, z sa­mego korze­nia na­dając nam kształt sa­mot­nych drzew. Nie jes­teśmy so­bie niczym in­nym po­nad sa­mot­ność. Widzisz to. Pat­rząc w ciem­ność czu­jesz strach, które­go nie możesz umiej­sco­wić. Mam żal i tym żalem jestem. -karykaturalna


że umiem Cytaty: Ty­le mam słow co ich nie ma ty­le tematow a wena? juz dlu­go jej nie ma jak jest od niechcenia szu­kam spo­sobu by sie wyrazic juz nag­le nie umiem slow w ob­ra­zy wsadzic lecz nie chce krzyczec tez z tłumem tych sa­mych słow je­dynych, co umiem. Brak sen­su i treści Zos­ta­je na stałe Zab­ra­no mi siłe zab­ra­no mi wiare Nie mo­ge nic pisać, już nie ma poezji jak mam się wyciszać? w tym świecie herezji?  -Awaits


że umiem Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć


umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-to-kobiecie-wystarczy
że umiem Cytaty: Umiem w dwunastu językach powiedzieć: nie, kobiecie to wystarczy. -Zofia Loren


umiem-w-dwunastu-językach-powiedzieć-nie-kobiecie-to-wystarczy
że umiem Cytaty: chucham i dmucham dbam jak umiem najlepiej różnie wychodzi   -Cykam


chucham-i dmucham-dbam-jak umiem-najlepiej-różnie-wychodzi- 
że umiem Cytaty: Umiem w dwu­nas­tu języ­kach po­wie­dzieć „nie”; to ko­biecie wystarczy. -Sophia Loren (Sofia Scicolone)


że umiem Cytaty: Cier­pieć potrafię Kochać nie umiem,więc jak żyć Bez te­go daru  -matijah


cier­pieć-potrafię-kochać-nie umiemwięc-jak żyć-bez-te­go-daru 
że umiem Cytaty: Ni­kogo i nicze­go nie umiem słuchać jak tyl­ko ar­gu­men­tu, który mi się po roz­wadze wy­da najstosowniejszy. -Sokrates


ni­kogo-i nicze­go-nie umiem-słuchać-jak tyl­ko-ar­gu­men­-który-mi ę-po roz­wadze-wy­da-najstosowniejszy
że umiem Cytaty: . . . bo umiem dziś na Naturę patrzeć nie jak w czasach Młodości, co jest bezmyślną, lecz słysząc spokojną, smutną muzykę ludzkości. -Samuel Coleridge


bo-umiem-dziś-na-naturę-patrzeć-nie-jak-w-czasach-młodoś-co-jest-bezmyślną-lecz-słysząc-spokojną-smutną-muzykę-ludzkoś
że umiem Cytaty: Nie umiem żyć sa­mot­nie. W baj­ce każda księżniczka miała księcia. -opuszczona


nie-umiem-żyć-­­nie-w baj­-każda-księżniczka-miała-księcia
że umiem Cytaty: Nie mogę pić, pa­lić ale wciąż umiem i mogę się bawić!  -szajbuss


nie-mogę-pić-pa­lić-ale-wciąż-umiem-i mogę ę-bawić 
że umiem Cytaty: zaręczam szczerze nie wszys­tko pojąć umiem bez rozwodzenia (nie-haiku)   -Starlight


zaręczam-szczerze-nie-wszys­tko-pojąć-umiem-bez-rozwodzenia-nie-haiku- 
że umiem Cytaty: Cóż począć mam ja? Żyć w ciszy nie umiem, Bez niej się nie da  -Taiyono Kudarashi


cóż-począć-mam-ja-Żyć-w ciszy-nie umiem-bez-niej ę-nie da 
że umiem Cytaty: I ta­kim ci ja mo­carz, że kiedy słów nie trzeba, nie umiem stworzyć nieba miłością w oczach. -Krzysztof Kamil Baczyński


i ­kim- ja mo­carz-że kiedy-słów-nie trzeba-nie-umiem-stworzyć-nieba-miłośą-w oczach
że umiem Cytaty: I tęsknię aż tak, że umieram. Czuję, że umieram. Cho­lera.I nie umiem so­bie z tym po­radzić. Wróć. -iluzjanago


i tęsknię-aż tak-że umieram-czuję że umieram-cho­lerai nie umiem-so­bie-z tym-po­radzić-wróć
że umiem Cytaty: Nie umiem ani pi­sać, ani kochać. -Halina Poświatowska


że umiem Cytaty: Ty­le rzeczy po­wie­działam, tyl­ko nie na­dałam im brzmienia. * cza­sem nie umiem wyjść ze swoim życiem na zewnątrz. -constella


ty­-rzeczy-po­wie­działam-tyl­ko-nie na­dałam-im brzmienia-cza­sem-nie umiem-wyjść-ze swoim-życiem-na zewnątrz