że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty

że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Człowiek zaw­sze no­si z sobą całą swą his­to­rię, a także his­to­rię ludzkości. -Carl Gustav Jung


człowiek-zaw­sze-no­-z sobą-całą-swą-his­to­rię-a także-his­to­rię-ludzkoś
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: - Kocham Cię. Zaw­sze będziemy już razem. - Dob­rze, po­wiadom Mnie tyl­ko jak to 


 kocham-cię-zaw­sze będziemy-już-razem-dob­rze-po­wiadom-mnie-tyl­ko-jak to zaw­szę ę-skończy
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Wi­na jest zaw­sze brze­mieniem, które każdy sam na siebie nakłada, lecz nie zaw­sze jest nałożona słusznie. -Robert Anthony Salvatore


wi­na-jest zaw­sze-brze­mieniem-które-każdy-sam-na siebie-nakłada-lecz-nie zaw­sze-jest nałożona-słusznie
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Ar­tyzm zaw­sze jest ge­niu­szem, ge­niusz nie zaw­sze jest ar­tyzmem. --- zain­spi­rował Dr Ta­wian Stambuła  -Emilia Szumiło


ar­tyzm-zaw­sze-jest ge­niu­szem-ge­niusz-nie zaw­sze-jest ar­tyzmem-zain­spi­rował-dr ta­wian-stambuła 
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Zaw­sze będziemy gdzieś blis­ko siebie. Nie zaw­sze świadomie, ale będziemy. Jed­ność dusz  -Nikaaaa


zaw­sze-będziemy-gdzieś-blis­ko-siebie-nie-zaw­sze-świadomie-ale-będziemy-jed­ność-dusz 
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce. -Antoni Scheur


że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Sta­ram się uni­kać wy­powiadać słów „zaw­sze” oraz „nig­dy”, bo nig­dy nie będę wie­dział, czy zaw­sze mam racje. -tkaczu32


sta­ram ę-uni­kać-wy­powiadać-słów-zaw­sze-oraz-nig­dy-bo nig­dy-nie będę-wie­dział-czy-zaw­sze-mam-racje
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Ja zaw­sze będę tą drugą, Ty zaw­sze będziesz tym pierwszym. -bluecaffe


ja zaw­sze-będę-tą drugą-ty zaw­sze-będziesz-tym-pierwszym
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Naród da so­bie radę. To ple­mię zrośnięte stru­pami, bliz­na­mi. Scze­pione ze sobą na zaw­sze pa­zura­mi. Zos­tawcie mnie w spokoju. -Manuela Gretkowska


naród-da so­bie-radę-to ple­mię-zrośęte-stru­pami-bliz­na­mi-scze­pione ze sobą-na zaw­sze-pa­zura­mi-zos­tawcie mnie
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Pier­wsza myśl nie zaw­sze jest naj­lep­sza. Os­tatnia zaw­sze jest tuż przed śmiercią. Z cyk­lu po­wieści


pier­wsza-myśl-nie zaw­sze-jest naj­lep­sza-os­tatnia zaw­sze-jest ż-przed-śmiercią-z-cyk­lu-po­wieś-spad­ko­bier­cy
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: His­to­ryk nie zaw­sze jest zwróco­nym w przeszłość pro­rokiem, ale dzien­ni­karz jest zaw­sze tym, który później wszys­tko wpierw wiedział. -Karl Kraus


his­to­ryk-nie zaw­sze-jest zwróco­nym-w przeszłość-pro­rokiem-ale-dzien­­karz-jest zaw­sze-tym-który-później-wszys­tko-wpierw
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Le­karz zaw­sze jest in­te­ligen­tem. In­te­ligent nie zaw­sze jest lekarzem. -Emilia Szumiło


le­karz-zaw­sze-jest in­te­ligen­tem-in­te­ligent-nie zaw­sze-jest lekarzem
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Człowiek zaw­sze po­zos­ta­je sobą, to się nie zmienia. Lecz on sam zmienia się nieus­tannie i nic na to nie poradzi. -Neil Gaiman


człowiek-zaw­sze-po­zos­­-sobą-to ę-nie zmienia-lecz on sam-zmienia ę-nieus­tannie-i nic-na to nie poradzi
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Mężczyz­na zaw­sze jest człowiekiem. Człowiek nie zaw­sze jest mężczyzną. -Emilia Szumiło


mężczyz­na-zaw­sze-jest człowiekiem-człowiek-nie zaw­sze-jest mężczyzną
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Głupo­ta nie zaw­sze czy­ni złym, złość zaw­sze czy­ni głupim. -Francoise Sagan


głupo­-nie zaw­sze-czy­-złym-złość-zaw­sze-czy­-głupim
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: Nie zaw­sze pier­wszy po­całunek będzie tym ideal­nym. Może to ten os­tatni będzie tym o którym zaw­sze się marzyło. -kamilka88


nie-zaw­sze-pier­wszy-po­całunek-będzie-tym-ideal­nym-może to ten-os­tatni-będzie-tym-o którym zaw­sze ę-marzyło
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: zaw­sze i wszedzie pisze sie o Bo­gu z Wiel­kiej Literuchny, al­bo­wiem świętym Bożym nat­chnieniom trze­ba zaw­sze i wszedzie byc posłusznym !  -Jacob


zaw­sze-i wszedzie-pisze-sie-o bo­gu-z wiel­kiej-literuchny-al­bo­wiem-świętym-bożym-nat­chnieniom-trze­ba-zaw­sze-i wszedzie-byc
że zaw­sze Roz­rzut­nie Darzy Sobą Niegodnych Cytaty: By­cie sobą wiąże się zaw­sze z koszta­mi, lecz tyl­ko tak za­wiążesz przy­jaźnie będące war­tością bez­cenną. Z cyk­lu po­wieści


by­cie-sobą-wiąże ę-zaw­sze-z koszta­mi-lecz-tyl­ko-tak-za­wiążesz-przy­jaźnie-będą-war­tośą-bez­cenną-z-cyk­lu-po­wieś