żeń Się Wcale Cytaty

żeń Się Wcale Cytaty: Byś nie był trapion troską nieustanną, nie żeń się z panną. Byś nie był dręczon wojną domową nie żeń się z wdową, a iżbyś spokój miał w życiu stale, nie żeń się wcale. -Józef Znowicki


byś-nie-był-trapion-troską-nieustanną-nie-żeń-ę-z-panną-byś-nie-był-dręczon-wojną-domową-nie-żeń-ę-z-wdową-a-iżbyś-spokój-miał-w
żeń Się Wcale Cytaty: Pre­zen­ty dos­tają tyl­ko ci, którzy się mogą zrewanżować. -Bogdan Brzeziński


pre­zen­ty-­tają-tyl­ko-którzy ę-mogą-zrewanżować
żeń Się Wcale Cytaty: Nie zacho­wuj się jak dziec­ko, gdyż I tak pre­zen­tu nie dostaniesz... -sprajtka


nie-zacho­wuj ę-jak dziec­ko-gdyż-i tak-pre­zen­-nie dostaniesz
żeń Się Wcale Cytaty: Czas świąteczny - go­nit­wa za pre­zen­ta­mi i prześci­ganie się w de­koro­waniu domów. Wi­gilia - zwykły po­siłek po którym włącza­my telewizje. Gdzie podziały się te tra­dycyj­ne święta??  -stokrotka123


żeń Się Wcale Cytaty: Zen jest od­symbo­lizo­waniem świata  -Autor nieznany


zen-jest od­symbo­lizo­waniem-świata 
żeń Się Wcale Cytaty: J.T. (limeryk) Pe­wien gbur daw­ny sportowiec Po rep­re­zen­tacji wdowiec Strze­lił samobója Ta­ka z niego knuja Pod­PI­Suje się fachowiec... -sprajtka


jt-limeryk-pe­wien-gbur-daw­ny-sportowiec-po-rep­re­zen­tacji-wdowiec-strze­lił-samobója-ta­ka-z niego-knuja-pod­pi­suje ę
żeń Się Wcale Cytaty: Dro­go sprze­daje świat pre­zen­ty rzekome. -Jean La Fontaine


dro­go-sprze­daje-świat-pre­zen­ty-rzekome
żeń Się Wcale Cytaty: Tak czy inaczej - żeń się: jeśli znajdziesz dobrą żonę, będziesz szczęśliwy, jeśli złą - zostaniesz filozofem. -Sokrates


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znajdziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśliwy-śli-złą-zostaniesz-filozofem
żeń Się Wcale Cytaty: Tak czy inaczej żeń się: jeśli znaj­dziesz dobrą żonę, będziesz szczęśli­wy, jeśli złą – zos­ta­niesz filozofem. -Sokrates


tak-czy-inaczej-żeń-ę-śli-znaj­dziesz-dobrą-żonę-będziesz-szczęśli­wy-śli-złą-zos­­niesz-filozofem
żeń Się Wcale Cytaty: Można być kimś, nie rep­re­zen­tując sobą niczego. -Kazimierz Chyła


można-być-kimś-nie rep­re­zen­tując-sobą-niczego
żeń Się Wcale Cytaty: Kiedy zwykły człowiek zdo­bywa wiedzę,sta­je się mędrcem; kiedy mędrzec osiąga zro­zumienie sta­je się zwykłym człowiekiem po­wie­dze­nie Zen  -Autor nieznany


kiedy-zwykły-człowiek-zdo­bywa-wiedzęsta­ ę-mędrcem-kiedy-mędrzec-osiąga-zro­zumienie-sta­ ę-zwykłym-człowiekiem-po­wie­dze­nie
żeń Się Wcale Cytaty: Kiedy rep­re­zen­tu­jesz naj­wyższy urząd w państwie nie ma miej­sca na strach. -Eva Perón (Evita)


kiedy-rep­re­zen­­jesz-naj­wyższy-urząd-w państwie-nie  miej­sca-na strach
żeń Się Wcale Cytaty: Człowieku, świat stoi przed tobą otworem, więc uważaj byś zeń nie wyleciał. -Stanisław Jerzy Lec


człowieku-świat-stoi-przed-tobą-otworem-więc-uważaj-byś-zeń-nie-wyleciał
żeń Się Wcale Cytaty: Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain


lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
żeń Się Wcale Cytaty: Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości. -Mark Twain


lepiej-jest-nie-odzywać-ę-wcale-i-wydawać-ę-głupim-ż-odezwać-ę-i-rozwiać-wszelkie-wątpliwoś
żeń Się Wcale Cytaty: Naj­lep­szy rozmówca nie odzy­wa się wcale  -Owid


naj­lep­szy-rozmówca-nie odzy­wa ę-wcale 
żeń Się Wcale Cytaty: Mężczyzna najbardziej rozmarzy kobietę, gdy wcale się o to nie stara. -Aldona Różanek


mężczyzna-najbardziej-rozmarzy-kobietę-gdy-wcale-ę-o-to-nie-stara
żeń Się Wcale Cytaty: Jak ciężko jest umierać, jeśli się wcale nie żyło! -Luise Rinser


jak-ężko-jest-umierać-śli-ę-wcale-nie-żyło