żeby żyć I żyj Cytaty

Go to Gemtracks Beats
żeby żyć I żyj Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos
żeby żyć I żyj Cytaty: Kochaj, żeby żyć, i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen
kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
żeby żyć I żyj Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos
żeby żyć I żyj Cytaty: Kochaj żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen
kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
żeby żyć I żyj Cytaty: Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier
człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
żeby żyć I żyj Cytaty: Żeby tak zasnąć i obudzić się za ja­kiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie mu­siała pamiętać. Żebym mogła nor­malnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego. -Katarzyna Grochola
żeby żyć I żyj Cytaty: Nie żyj na pa­mięć - żyj bez pamięci. Ale tak, by nikt przez Ciebie nie płakał. -Lilliana
nie-żyj-na pa­mięć- żyj-bez-pamię-ale-tak-by nikt-przez-ciebie-nie płakał
żeby żyć I żyj Cytaty: Cały świat za­pier­da­la w złym kierun­ku. Człowieku, bierz mnie za rękę, wrzućmy w kie­szeń nasze marze­nia, narzućmy na siebie pe­lery­ny sza­leństwa i żyj­my. Żyj­my rzeczywiście. -dooorotis
żeby żyć I żyj Cytaty: Re­ligia to nie tyl­ko kościół, do które­go człowiek idzie oka­zyj­nie, aby się po­mod­lić; re­ligia to świat, w którym trze­ba sta­le żyć. -Gilbert Keith Chesterton
re­ligia-to nie tyl­ko-kośół-do które­go-człowiek-idzie-oka­zyj­nie-aby ę-po­mod­lić-re­ligia-to świat-w którym trze­ba-sta­
żeby żyć I żyj Cytaty: Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie -Mahatma Gandhi
Żyj-tak-jakbyś-miał-umrzeć-jutro-ucz-ę-tak-jakbyś-miał-żyć-wiecznie
żeby żyć I żyj Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura
żeby żyć I żyj Cytaty: Żeby żyć trze­ba uwie­rzyć, a później walczyć. -Emilia Szumiło
Żeby-żyć-trze­ba-uwie­rzyć-a później-walczyć
żeby żyć I żyj Cytaty: Do tego, żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi. -Soren Aabye Kierkegaard
do-tego-żeby-żyć-zwyczajnie-trzeba-mieć-wiele-odwagi
żeby żyć I żyj Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak
żeby żyć I żyj Cytaty: Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć. -Anonim
człowiek-jest-istotą-kruchą-wystarczy-odrąbać-mu-głowę-żeby-przestał-żyć
żeby żyć I żyj Cytaty: Idź własną drogą, bo w tym cały sens is­tnienia, żeby umieć żyć. -Maciej Balcar
idź-własną-drogą-bo w tym-cały-sens-is­tnienia-żeby-umieć-żyć
żeby żyć I żyj Cytaty: Trzeba tak żyć, żeby było można mieć szacunek dla samego siebie. -Maksym Gorki
trzeba-tak-żyć-żeby-było-można-mieć-szacunek-dla-samego-siebie
żeby żyć I żyj Cytaty: Kocha­my żeby pięknie żyć i nig­dy nie wol­no miłości ce­nić więcej niż życie. In­spi­rac­ja kHRYSTUS  -fyrfle
kocha­my-żeby-pięknie-żyć-i nig­dy-nie wol­no-miłoś-­ć-więcej-ż-życie-in­spi­rac­ja-khrystus 
żeby żyć I żyj Cytaty: Jeśli człowiek nie od­krył cze­goś, za co jest go­towy um­rzeć, to nie zasługu­je żeby żyć. -Martin Luther King
jeśli-człowiek-nie od­krył-cze­goś-za co jest go­towy-um­rzeć-to nie zasługu­-żeby-żyć
żeby żyć I żyj Cytaty: Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie. -Erich Segal
miał-ty­-po­wodów-żeby-zyć-chy­ba po pros­-nie pot­ra­fił-być-szczęsli­wy-te­go jed­ne­go-nie można-nau­czyć ę
żeby żyć I żyj Cytaty: Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille
jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
żeby żyć I żyj Cytaty: Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami. -Eleonora Roosevelt
Życie-jest-po-to-żeby-żyć-trzeba-podtrzymywać-w-sobie-ciekawość-najgorszą-rzeczą-jest-rezygnacja-nie-wolno-nigdy-z-żadnego-powodu
żeby żyć I żyj Cytaty: ''Jeśli będzie Ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym żyć sto lat mi­nus je­den dzień, abym nie mu­siał żyć ani jednego dnia bez Ciebie.
''jeśli-będzie-ci dane-żyć-sto-lat-to-ja chciałbym-żyć-sto-lat-mi­nus-­den-dzień-abym-nie mu­siał-żyć-ani-jednego-dnia-bez-ciebie
żeby żyć I żyj Cytaty: Rzeczywistość jest czymś samoistym. Rzeczywistość jest wszystkim. Ten, kto się kryje przed rzeczywistością, nie zasługuje na to, żeby żyć. -Matylda Canetti
rzeczywistość-jest-czymś-samoistym-rzeczywistość-jest-wszystkim-ten-kto-ę-kryje-przed-rzeczywistośą-nie-zasługuje-na-to-żeby-żyć
żeby żyć I żyj Cytaty: Ero­tyzm zmysłowa w drżeniu na­miętności jest da­rem z góry którą mu­simy sza­nować. Żyj­my roz­ważnie i żyj­my w czys­tości a miłość nig­dy nie zgaśnie. Choć ser­cu brak te­go tym co mażą in­ni mogą pro­sić i tak praw­dzi­wi te­go nie ot­rzy­mają by łat­wo zdo­być. Łzy można wy­lewać i pro­sić po wieki a zaw­sze coś gra­nice nam zam­knie cza­sem w naszej duszy to wieki. -7 Galaktyka
żeby żyć I żyj Cytaty: Żyj niezauważony! -Epikur
Żyj-niezauważony
żeby żyć I żyj Cytaty: Żyj niezauważony!  -Epikur
Żyj-niezauważony 
żeby żyć I żyj Cytaty: Żyj w ukryciu. -Epikur
żeby żyć I żyj Cytaty: Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski
Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
żeby żyć I żyj Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim
chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
żeby żyć I żyj Cytaty: Żyć tylko dla rodziny - to zwierzęcy egoizm, żyć dla jednego człowieka - podłość, żyć tylko dla siebie - hańba. -Mikołaj Ostrowski
Żyć-tylko-dla-rodziny-to-zwierzęcy-egoizm-żyć-dla-jednego-człowieka-podłość-żyć-tylko-dla-siebie-hańba
żeby żyć I żyj Cytaty: Zrozumiałem wówczas, że człowiek, który przeżył tylko jeden jedyny dzień, może bez trudu żyć sto lat w więzieniu. Miałby dosyć wspomnień, żeby się nie nudzić. W pewnym sensie to by nawet było lepiej. -Albert Camus
żeby żyć I żyj Cytaty: Żyć tak by mieć dla ko­go żyć. Żyć tak by w chwi­li os­ta­tecznej mieć o kim myśleć. -Ryder
Żyć-tak-by mieć-dla-ko­go-żyć-Żyć-tak-by w chwi­li-os­­tecznej-mieć-o kim-myść
żeby żyć I żyj Cytaty: Są słowa, bez których nie potrafimy żyć, takie jak miłość, sprawiedliwość i dobroć. Dajemy się im zwieść, potem się do nich rozczarowujemy tylko po to, żeby wierzyć w nie jeszcze bardziej. -Elias Canetti
żeby żyć I żyj Cytaty: Wszyscy mężczyźni są dziećmi. Nie mogą żyć bez fajerwerków, wielkich słów i wspaniałych gestów. Ale, na szczęście, jesteśmy my, kobiety, które uważają, żeby dzieci nie upadły i nie rozbiły sobie nosa. -Tadeusz Rittner