żeby żyć Cytaty

żeby żyć Cytaty: Człowiek powinien jeść po to, żeby żyć, nie żyć po to, żeby jeść. -Molier


człowiek-powinien-ść-po-to-żeby-żyć-nie-żyć-po-to-żeby-ść
żeby żyć Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos


żeby żyć Cytaty: Kochaj żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen


kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
żeby żyć Cytaty: Kochaj, żeby żyć, i żyj, żeby kochać. -Henryk Ibsen


kochaj-żeby-żyć-i-żyj-żeby-kochać
żeby żyć Cytaty: Kochaj, żeby żyć i żyj, żeby kochać. -Dionisios Solomos


żeby żyć Cytaty: Żeby tak zasnąć i obudzić się za ja­kiś czas. Żeby już było po wszystkim. Żebym nie mu­siała pamiętać. Żebym mogła nor­malnie żyć. Żeby już tak nie bolało. Żeby się obudzić bez tego. -Katarzyna Grochola


żeby żyć Cytaty: Szkoły są po to – się po­myślało – żeby było łat­wiej żyć. Do szkoły chodzi się po to, żeby się sa­memu za dużo nie nau­czyć. Bo gdy­by nie chodzić do szkół, to można by dużo więcej sa­memu się nau­czyć, za dużo więcej, i wte­dy już zu­pełnie nie można by żyć wśród ludzi i ich szkol­nych prob­lemów. Szkoły są dob­re. Mądre nie są, ale dob­re są. -Edward Stachura


żeby żyć Cytaty: Żeby żyć trze­ba uwie­rzyć, a później walczyć. -Emilia Szumiło


Żeby-żyć-trze­ba-uwie­rzyć-a później-walczyć
żeby żyć Cytaty: Do tego, żeby żyć zwyczajnie, trzeba mieć wiele odwagi. -Soren Aabye Kierkegaard


do-tego-żeby-żyć-zwyczajnie-trzeba-mieć-wiele-odwagi
żeby żyć Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak


żeby żyć Cytaty: Człowiek jest istotą kruchą: wystarczy odrąbać mu głowę, żeby przestał żyć. -Anonim


człowiek-jest-istotą-kruchą-wystarczy-odrąbać-mu-głowę-żeby-przestał-żyć
żeby żyć Cytaty: Idź własną drogą, bo w tym cały sens is­tnienia, żeby umieć żyć. -Maciej Balcar


idź-własną-drogą-bo w tym-cały-sens-is­tnienia-żeby-umieć-żyć
żeby żyć Cytaty: Trzeba tak żyć, żeby było można mieć szacunek dla samego siebie. -Maksym Gorki


trzeba-tak-żyć-żeby-było-można-mieć-szacunek-dla-samego-siebie
żeby żyć Cytaty: Kocha­my żeby pięknie żyć i nig­dy nie wol­no miłości ce­nić więcej niż życie. In­spi­rac­ja kHRYSTUS  -fyrfle


kocha­my-żeby-pięknie-żyć-i nig­dy-nie wol­no-miłoś-­ć-więcej-ż-życie-in­spi­rac­ja-khrystus 
żeby żyć Cytaty: Jeśli człowiek nie od­krył cze­goś, za co jest go­towy um­rzeć, to nie zasługu­je żeby żyć. -Martin Luther King


jeśli-człowiek-nie od­krył-cze­goś-za co jest go­towy-um­rzeć-to nie zasługu­-żeby-żyć
żeby żyć Cytaty: Miał ty­le po­wodów, żeby zyć. Chy­ba po pros­tu nie pot­ra­fił być szczęsli­wy. Te­go jed­ne­go nie można nau­czyć się na Harvardzie. -Erich Segal


miał-ty­-po­wodów-żeby-zyć-chy­ba po pros­-nie pot­ra­fił-być-szczęsli­wy-te­go jed­ne­go-nie można-nau­czyć ę
żeby żyć Cytaty: Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille


jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
żeby żyć Cytaty: Życie jest po to, żeby żyć. Trzeba podtrzymywać w sobie ciekawość. Najgorszą rzeczą jest rezygnacja. Nie wolno nigdy, z żadnego powodu, odwracać się do życia plecami. -Eleonora Roosevelt


Życie-jest-po-to-żeby-żyć-trzeba-podtrzymywać-w-sobie-ciekawość-najgorszą-rzeczą-jest-rezygnacja-nie-wolno-nigdy-z-żadnego-powodu