żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty

żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Kobieta została stworzona po to, żeby umilać mężczyźnie życie, a nie - żeby cały dzień pracować, wieczorem zaś gotować mu mrożonki. -Brigitte Bardot


kobieta-została-stworzona-po-to-żeby-umilać-mężczyźnie-życie-a-nie-żeby-cały-dzień-pracować-wieczorem-zaś-gotować-mu-mrożonki
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Gubimy w kobiecie człowieka, namawiając ją, by robiła wszystko, żeby przypodobać się mężczyźnie. -Krystyna Kofta


gubimy-w-kobiecie-człowieka-namawiając-ją-by-robiła-wszystko-żeby-przypodobać-ę-mężczyźnie
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Jak w kołow­rotku bez­wolnie się kręcę Gu­biąc wątek i dni A ja­kiś bies wciąż pow­tarza mi: prędzej! A życie prze­cież po to jest, żeby pożyć By spy­tać siebie: mieć, czy być? Bo życie prze­cież po to jest, żeby pożyć Nim w kołow­rotku pęknie nić  -Magdalena Czapińska


żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak


żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Żeby przeżywać życie, trze­ba widzieć w nim sens. Żeby chcieć ra­no wstać z łóżka, trze­ba widzieć w tym ja­kiś cel. -Janusz Leon Wiśniewski


Żeby-przeżywać-życie-trze­ba-widzieć-w nim-sens-Żeby chcieć-ra­no-wstać-z łóżka-trze­ba-widzieć-w tym-ja­kiś-cel
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: To jest tak, jak powiedział któryś z poetów ze Środkowego Zachodu:


żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Nie mam cza­su na je­sien­ne smut­ki, bo życie toczy się Te­raz. Nie zna­my Jut­ra, ale wiemy o Dziś. Właśnie dzi­siaj jest dzień, żeby po­wie­dzieć so­bie, że życie jest Piękne, bo Jest. Życie jest faj­ne, bo jes­tem faj­na/faj­ny. Życie jest ra­dos­ne, bo pot­ra­fię się Uśmie­chnąć i po­dać ten pro­myk dalej. -Elizabetta


żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, żeby było małe -Benjamin Disraeli


żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille


jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Życie jest zbyt ciężkie, żeby przykładać do niego wagę. -Anonim


Życie-jest-zbyt-ężkie-żeby-przykładać-do-niego-wagę
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Życie jest za krótkie, żeby tracić je na dyskusje o życiu. Lepiej je przeżyć. -Woody Allen


Życie-jest-za-krótkie-żeby-tracić-na-dyskusje-o-życiu-lepiej-przeżyć
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: życie jest za krótkie żeby je mar­no­wać, chcąc cze­goś co mają inni  -Autor nieznany


życie-jest za krótkie-żeby- mar­no­wać-chcąc-cze­goś-co mają-inni 
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Życie jest za krótkie, żeby tra­cić je na dys­kusje o życiu. Le­piej je przeżyć. -Woody Allen


Życie-jest za krótkie-żeby-tra­ć- na dys­kusje-o życiu-le­piej  przeżyć
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Czasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -Anonim


czasem-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Życie jest dla mnie znośne pod warunkiem, żeby nigdy w nim nie być. -Gustaw Flaubert


Życie-jest-dla-mnie-znośne-pod-warunkiem-żeby-nigdy-w-nim-nie-być
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski


Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim


chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
żeby Umilać Mężczyźnie życie Cytaty: Miłość: pragnął, żeby wszystkie były dziewicze, bez przeszłości i mężczyzn. Jedynej napotkanej istocie, która taka była, oddał swoje życie, ale nigdy nie był jej wierny. Chciał więc, żeby kobiety były takie, jakim on sam nie był. A to, jakim był, przeznaczał dla kobiet sobie podobnych, które kochał i brał z wściekłością i furią. -Albert Camus