żeby Znowu Cytaty

żeby Znowu Cytaty: Mo­nika: - Wróciłam! Pójdziemy do ga­lerii?! Czy ro­bisz coś ważnego? Michał: - Tak robię. Mo­nika:- Co znowu? Michał:- Piszę Mo­nika: - Co znowu? Michał: - Dziennik. Mo­nika: - Po co?! Prze­cież Fakt kosztu­je tyl­ko dwa złote!  -Michał Kościej


żeby Znowu Cytaty: Znowu to samo. * Prze­niosłam spec­jalnie żeby NI­KOGO nie mie­rziło. Po­wodze­nia w zbiera­niu fiszek życzę! Po­za tym war­to wziąć pod uwagę, że każde­mu zdarza się po­mylić, szczególnie jak jest sfrus­tro­wany ;>  -constella


żeby Znowu Cytaty: Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało. -Janusz Korczak


żeby Znowu Cytaty: Za­waliłam i to wiele razy nie mam na­wet czel­ności żeby znowu wtrącić się w two­je życie Po raz ko­lej­ny pro­sić cię o wybaczenie Które­go i tak pew­nie nie dos­ta­ne Po­mimo to twój nu­mer na­dal wid­nieje na moim te­lefo­nie pod nazwą


żeby Znowu Cytaty: Nad światem znowu wzeszło słońce. -Alighieri Dante


żeby Znowu Cytaty: Może kiedyś znowu zaczną wydawać książki. -Borys Pasternak


może-kiedyś-znowu-zaczną-wydawać-książki
żeby Znowu Cytaty: Jeśli trzeba, żeby człowiek dotarł do kresu, żeby jego rozum omdlał, żeby Bóg umarł, słowa, ich najbardziej niezdrowe gry, nie mogą wystarczyć. -Georges Bataille


jeśli-trzeba-żeby-człowiek-dotarł-do-kresu-żeby-jego-rozum-omdlał-żeby-bóg-umarł-słowa-ich-najbardziej-niezdrowe-gry-nie-mogą-wystarczyć
żeby Znowu Cytaty: Cię rozkochałem Sak­ra­men­talna znowu Trójkąt otwarty  -fyrfle


cię-rozkochałem-sak­ra­men­talna-znowu-trójkąt-otwarty 
żeby Znowu Cytaty: rodzi się znowu jak na łez pojednanie chwi­la wieczności  -nicola-57


rodzi ę-znowu-jak-na łez-pojednanie-chwi­-wiecznoś 
żeby Znowu Cytaty: Nadchodzą znowu epoki, w których przeżyje tylko to, co umie pełzać. -Mikołaj Gomez Davilla


nadchodzą-znowu-epoki-w-których-przeżyje-tylko-to-co-umie-pełzać
żeby Znowu Cytaty: Opadł dum­ny ptak Co po niebie szybował Lecz wzbił się znowu  -Taiyono Kudarashi


opadł-dum­ny-ptak-co-po niebie-szybował-lecz-wzbił ę-znowu 
żeby Znowu Cytaty: Ludzie nie są znowu tak wielkim bydłem i bez idei żyć im trudno. -Stanisław Ignacy Witkiewicz (Witkacy)


żeby Znowu Cytaty: Praca jest świetnym środkiem, aby w cierpieniu znowu nas postawić na nogi. -Johann Peter Eckermann


praca-jest-świetnym-środkiem-aby-w-cierpieniu-znowu-nas-postawić-na-nogi
żeby Znowu Cytaty: Doświadczenie to ta cudowna rzecz, która pozwala ci rozpoznać twe błędy, gdy znowu je popełnisz. -Franklin Jones


doświadczenie-to-cudowna-rzecz-która-pozwala-rozpoznać-twe-błędy-gdy-znowu-popełnisz
żeby Znowu Cytaty: Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć. -Stanisław Misakowski


Żeby-zo­baczyć-człowieka-trze­ba-zam­knąć-oczy-Żeby prze­kazać-mu swo­-myśli-trze­ba-mil­czeć-Żeby z nim-być-trze­ba-umrzeć
żeby Znowu Cytaty: Chcę, żeby Twoje oczy w me oczy patrzyły. Chcę, żeby Twoje usta z mymi się złączyły. Chcę, żeby moje serce tylko Tobie biło. Chcę, żeby nas na świecie tylko dwoje było! -Anonim


chcę-żeby-twoje-oczy-w-me-oczy-patrzyły-chcę-żeby-twoje-usta-z-mymi-ę-złączyły-chcę-żeby-moje-serce-tylko-tobie-biło-chcę-żeby-nas-na
żeby Znowu Cytaty: Już tym rzeczom nazad się trudno wrócić znowu: młodości i czasowi, panieństwu i słowu. -Wespazjan Hieronim Kochowski


już-tym-rzeczom-nazad-ę-trudno-wróć-znowu-młodoś-i-czasowi-panieństwu-i-słowu
żeby Znowu Cytaty: Gdy kobieta już dostatecznie długo była naga, patrzy się znowu na jej twarz. -Norman Mailer


gdy-kobieta-już-dostatecznie-długo-była-naga-patrzy-ę-znowu-na-jej-twarz