żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty

żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Optymista to mężczyzna, który żeni się ze swoją sekretarką, wierząc, że w dalszym ciągu będzie jej dyktował swoją wolę. -Robert Platow


optymista-to-mężczyzna-który-żeni-ę-ze-swoją-sekretarką-wierząc-że-w-dalszym-ągu-będzie-jej-dyktował-swoją-wolę
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Mężczyzna, który żeni się z kobieta mądrzejszą od siebie, ogranicza swoja wolność. -Pittakos


mężczyzna-który-żeni-ę-z-kobieta-mądrzejszą-od-siebie-ogranicza-swoja-wolność
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac


socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Sekretarka: młoda osoba, która bierze pensję, aby wreszcie nauczyć się pisać na maszynie w okresie, kiedy szuka męża. -Janina Ipohorska


sekretarka-młoda-osoba-która-bierze-pensję-aby-wreszcie-nauczyć-ę-pisać-na-maszynie-w-okresie-kiedy-szuka-męża
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Sekretarka: młoda osoba, która bierze pensję, aby wreszcie nauczyć się pisać na maszynie w okresie, gdy szuka męża. -Janina Ipohorska


sekretarka-młoda-osoba-która-bierze-pensję-aby-wreszcie-nauczyć-ę-pisać-na-maszynie-w-okresie-gdy-szuka-męża
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Kto się żeni dla pieniędzy, ma przynajmniej konkretny powód. -Gabriel Laub


kto-ę-żeni-dla-pieniędzy-przynajmniej-konkretny-powód
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Awans Była nową sekretarką Ale dała ciała Te­raz jest szefową  -Andrea


awans-była-nową-sekretarką-ale-dała-ciała-te­raz-jest szefową 
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Kto chce żyć spokojnie w małżeństwie, niech się nie żeni. -Anonim


kto-chce-żyć-spokojnie-w-łżeństwie-niech-ę-nie-żeni
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Idę swoją drogą; Ty swoją nasze dro­gi się łączą i znów roz­chodzą Każdy od­chodzi w swoją stronę by później znów spot­kać się w jed­nym miej­scu ra­zem. Lecz my nie pot­ra­fimy złączyć dróg i iść ra­zem koło siebie...niestety... -stokrotka123


żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Mężczyz­na żeni się, bo się za­kochał. Ko­bieta za­kochała się, bo chce wyjść za mąż. -Henri Duvernois


mężczyz­na-żeni-ę-bo ę-za­kochał-ko­bieta za­kochała-ę-bo chce-wyjść-za mąż
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Mężczyzna żeni się, bo się zakochał. Kobieta zakochała się, bo chce wyjść za mąż. -Henri Duvernois


mężczyzna-żeni-ę-bo-ę-zakochał-kobieta-zakochała-ę-bo-chce-wyjść-za-mąż
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Śmiały, kto się z dwoma bije, ale śmielszy, co się żeni, a nie ma nic. -Salomon Rysiński


Śmiały-kto-ę-z-dwoma-bije-ale-śmielszy-co-ę-żeni-a-nie-nic
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Każdy, kto się żeni, wyrze­ka się czegoś. -W » Virginia Woolf » Pani Dalloway


żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Żyj kierując się swoją wyobraźnią, nie swoją historią. -Stephen Covey


Żyj-kierując-ę-swoją-wyobraźą-nie-swoją-historią
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Człowiek, który się żeni z miłości, jest jak żaba, która wskakuje do studni. Ma obfitość wody, ale nie może się wydostać. -Samuel Coleridge


człowiek-który-ę-żeni-z-miłoś-jest-jak-żaba-która-wskakuje-do-studni-ma-obfitość-wody-ale-nie-może-ę-wydostać
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Kto chce żyć spo­koj­nie w małżeństwie, niech się nie żeni. -Alojzy Żółkowski


kto-chce-żyć-spo­koj­nie-w łżeństwie-niech ę-nie żeni
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Miłość swoją, a zmysły swoją zwykły chodzić drogą. -Jerzy Filip Gąssowski


miłość-swoją-a-zmysły-swoją-zwykły-chodzić-drogą
żeni Się Ze Swoją Sekretarką Cytaty: Kobieta wychodzi ponownie za mąż dlatego, że nienawidziła swego pierwszego męża. Mężczyzna żeni się ponownie dlatego, że uwielbiał swą pierwszą żonę. -Oscar Wilde


kobieta-wychodzi-ponownie-za-mąż-dlatego-że-nienawidziła-swego-pierwszego-męża-mężczyzna-żeni-ę-ponownie-dlatego-że-uwielbiał-swą