życia Oprócz Cytaty

życia Oprócz Cytaty: Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości. -Bonhoeffer Dietrich


nic-naprawdę-nic-nie-jest-warte-życia-oprócz-miłoś
życia Oprócz Cytaty: Kocham, więc żyję. A miłość nigdy się nie kończy. Więc będę żyć wiecznie. Nic, naprawdę nic nie jest warte życia oprócz miłości -Dietrich Bonhoeffer


kocham-więc-żyję-a-miłość-nigdy-ę-nie-kończy-więc-będę-żyć-wiecznie-nic-naprawdę-nic-nie-jest-warte-życia-oprócz-miłoś
życia Oprócz Cytaty: Modlitwą jest całość naszego życia, każdy nasz dzień, to, do czego dążymy i czym jesteśmy, Modlitwa opasuje świat i kto wie, czy nie ona jedna, oprócz woli Boga, trzyma świat, by nie runął. -Jerzy Zawieyski


modlitwą-jest-całość-naszego-życia-każdy-nasz-dzień-to-do-czego-dążymy-i-czym-jesteśmy-modlitwa-opasuje-świat-i-kto-wie-czy-nie-ona-jedna
życia Oprócz Cytaty: Poeta zniesie wszystko, oprócz błędu drukarskiego. -Oscar Wilde


poeta-zniesie-wszystko-oprócz-błę-drukarskiego
życia Oprócz Cytaty: Anglicy przegrywają wszystkie wojny, oprócz ostatniej. -Eleutherios Venizelos


anglicy-przegrywają-wszystkie-wojny-oprócz-ostatniej
życia Oprócz Cytaty: uwiel­biam kształty two­jego ciała war­te są grzechu ach mo­ja mała krzy­wiz­ny łuków ich finezja to jest prawdziwa życia poezja zmysłowość oczu ust do­tyk lekki cze­go chcieć więcej mam już wypieki tętno przypiesza gdy mnie dotykasz ser­ce łomocze świado­mość znika in­tymna bliskość ro­bi wrażenie zni­ka świat cały oprócz ciebie *** Dział: Erotyki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


życia Oprócz Cytaty: Oprócz win własnych innego prawdziwego nieszczęścia nie ma. -Adam Mickiewicz


oprócz-win-własnych-innego-prawdziwego-nieszczęścia-nie
życia Oprócz Cytaty: Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek - przewidujący. -Magdalena Samozwaniec


oprócz-optymistów-i-pesymistów-istnieje-jeszcze-trzeci-gatunek-przewidujący
życia Oprócz Cytaty: Oprócz op­ty­mistów i pe­symistów is­tnieje jeszcze trze­ci ga­tunek - przewidujący. -Magdalena Samozwaniec


oprócz-op­ty­mistów-i pe­symistów-is­tnieje-jeszcze-trze­-ga­tunek- przewidujący
życia Oprócz Cytaty: Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek: przewidujący. -Magdalena Samozwaniec


oprócz-optymistów-i-pesymistów-istnieje-jeszcze-trzeci-gatunek-przewidujący
życia Oprócz Cytaty: Kobieta wybaczy Ci wszystko, oprócz jednego: że jej nie kochasz. -Alfred Musset


kobieta-wybaczy-ci-wszystko-oprócz-jednego-że-jej-nie-kochasz
życia Oprócz Cytaty: Jak­by nie pat­rzeć, oprócz pla­nu A i B is­tnieje także plan Ą.. -MyBigDreams


jak­by-nie pat­rzeć-oprócz-pla­nu-a i b is­tnieje-także-plan-Ą
życia Oprócz Cytaty: Ko­bieta wy­baczy ci wszys­tko oprócz jed­ne­go: że jej nie kochasz. -Alfred Musset


ko­bieta-wy­baczy- wszys­tko-oprócz-jed­ne­go-że jej-nie kochasz
życia Oprócz Cytaty: Najgorsze w bombie atomowej jest to, że oprócz ludzi zabije krajobrazy i góry. -Ramon Gomez De La Serna


najgorsze-w-bombie-atomowej-jest-to-że-oprócz-ludzi-zabije-krajobrazy-i-góry
życia Oprócz Cytaty: Szkoła nie nauczyła mnie niczego pożytecznego, oprócz czytania i pisania. -John Lennon


szkoła-nie-nauczyła-mnie-niczego-pożytecznego-oprócz-czytania-i-pisania
życia Oprócz Cytaty: Kobieta wybaczy ci wszystko oprócz jednego: tego, że jej nie kochasz. -Alfred Musset


kobieta-wybaczy-wszystko-oprócz-jednego-tego-że-jej-nie-kochasz
życia Oprócz Cytaty: Kto jest najbiedniejszy na ziemi? Ten, który nie ma nic oprócz pieniędzy. -John Rockefeller


kto-jest-najbiedniejszy-na-ziemi-ten-który-nie-nic-oprócz-pieniędzy
życia Oprócz Cytaty: Zwierzęta mają mózg decydujący o ich zachowaniu i adaptowaniu się do sytuacji. Człowiek oprócz mózgu ma także kulturę. -Edward Hall


zwierzę-mają-mózg-decydujący-o-ich-zachowaniu-i-adaptowaniu-ę-do-sytuacji-człowiek-oprócz-mózgu-także-kulturę