życia Przychodzi Cytaty

życia Przychodzi Cytaty: Z życia przychodzi wszystko złe, ze sztuki płynie tylko szczęście. -Henryk Sienkiewicz


z-życia-przychodzi-wszystko-złe-ze-sztuki-płynie-tylko-szczęście
życia Przychodzi Cytaty: Śmierć dlatego przychodzi w końcu życia, żeby łatwiej do niej się przygotować. -Koźma Prutkow


Śmierć-dlatego-przychodzi-w-końcu-życia-żeby-łatwiej-do-niej-ę-przygotować
życia Przychodzi Cytaty: Sens życia to swoista mądrość, która przychodzi w ciszy, w samotności, w odosobnieniu, kiedy człowiek kontempluje i analizuje siebie. -Violetta Villas


sens-życia-to-swoista-mądrość-która-przychodzi-w-ciszy-w-samotnoś-w-odosobnieniu-kiedy-człowiek-kontempluje-i-analizuje-siebie
życia Przychodzi Cytaty: Cier­pienie jest is­totą życia i wo­bec te­go nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz je­go niewy­sychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer


cier­pienie-jest is­totą-życia-i wo­bec-te­go-nie przychodzi-do nas-z zewnątrz-lecz-­go-niewy­sychają-źródło-tkwi-w każdym
życia Przychodzi Cytaty: Cierpienie jest istotą życia i wobec tego nie przychodzi do nas z zewnątrz, lecz jego niewysychające źródło tkwi w każdym. -Arthur Schopenhauer


cierpienie-jest-istotą-życia-i-wobec-tego-nie-przychodzi-do-nas-z-zewnątrz-lecz-jego-niewysychają-źródło-tkwi-w-każdym
życia Przychodzi Cytaty: Zawsze się na coś czeka, co nie przychodzi. A to, co przychodzi, to najczęściej jest co innego - jest właśnie porażką i klęską oczekiwania - zaprzeczeniem wszelkiej nadziei. -Zofia Nałkowska


zawsze-ę-na-coś-czeka-co-nie-przychodzi-a-to-co-przychodzi-to-najczęściej-jest-co-innego-jest-właśnie-porażką-i-klęską-oczekiwania
życia Przychodzi Cytaty: To nie my przychodzi­my na świat, lecz świat przychodzi do nas. Urodzić się znaczy ty­le, co dos­tać cały świat w prezencie. -Jostein Gaarder


to nie my przychodzi­my-na świat-lecz-świat-przychodzi-do nas-urodzić ę-znaczy-ty­-co ­ć-cały-świat-w prezencie
życia Przychodzi Cytaty: Roz­szerzają się two­je źre­nice, roz­pa­lasz się, ożywiasz się Do two­jego życia przychodzi iskra... - Zaczy­nasz się zakochiwać  -AnDree


roz­szerzają ę-two­-źre­nice-roz­pa­lasz-ę-ożywiasz-ę-do-two­jego-życia-przychodzi-iskra-zaczy­nasz ę-zakochiwać 
życia Przychodzi Cytaty: Analizuję wie­czor­ne rozmyślania Księżyc mnie wita Już Słońce wzeszło ko­lej­ny dzień nastaje ro­sa na trawie Dzień nie ta­ki zły dob­re chwi­le ukazał dość narzekania Młodość to ra­dość bez po­wodu większego prag­nie się wznosić Doj­rzałość piękna po­kor­na wo­bec życia cecha nabyta Sta­rość przychodzi po­godzo­na z życiem ko­pal­nia wiedzy  -Elizabetta


życia Przychodzi Cytaty: Wios­na przychodzi z deszczem łez. -Clarissa Pinkola Estés


życia Przychodzi Cytaty: Miłość- to sa­mo przychodzi i sa­mo się dzieje. -opuszczona


miłość-to ­mo-przychodzi-i ­mo ę-dzieje
życia Przychodzi Cytaty: Każda miłość przychodzi w porę. -Zofia Bystrzycka


życia Przychodzi Cytaty: Apetyt przychodzi w miarę jedzenia. -Francois Rabelais


życia Przychodzi Cytaty: Diabeł nig­dy nie przychodzi z przodu. -Josemaría Escrivá de Balaguer


życia Przychodzi Cytaty: przychodzi piłkarz do fryz­je­ra i mówi : - gool !  -lovely-girl


przychodzi-piłkarz-do fryz­­ra-i mówi-gool- 
życia Przychodzi Cytaty: Miłość nigdy nie przychodzi po trochu. -Paulo Coelho


miłość-nigdy-nie-przychodzi-po-trochu
życia Przychodzi Cytaty: Mądrość przychodzi wraz z utratą złudzeń. -George Santayana


mądrość-przychodzi-wraz-z-utratą-złudzeń
życia Przychodzi Cytaty: Ape­tyt przychodzi w miarę jedzenia. -François Rabelais