życie Człowieka Cytaty

życie Człowieka Cytaty: 0 ileż łatwiej opisać nicponia, i łobuza niż porządnego człowieka. W literaturze porządny człowiek rzadko wygląda na człowieka z krwi i kości, tak jakby życie porządnego człowieka było pozbawione treści. -Anna Kowalska


życie Człowieka Cytaty: Miłość może zrujnować życie człowieka. -George Christoph Lichtenberg


życie Człowieka Cytaty: Życie człowieka jest historią jego lęków. -Aleksander Neill


Życie-człowieka-jest-historią-jego-lęków
życie Człowieka Cytaty: Wielkim bogactwem dla człowieka jest życie oszczędne. -Tytus Carus Lukrecjusz


wielkim-bogactwem-dla-człowieka-jest-życie-oszczędne
życie Człowieka Cytaty: Słowa człowieka jasno ukazują, jakie jest jego życie. -Seneka


słowa-człowieka-jasno-ukazują-jakie-jest-jego-życie
życie Człowieka Cytaty: Jed­no pros­te słowo pot­ra­fi upo­korzyć człowieka na ca­le życie  -Intryga


jed­no-pros­te-słowo-pot­ra­fi-upo­korzyć-człowieka-na ca­-życie 
życie Człowieka Cytaty: Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną ręką samego Boga. -Hans Christian Andersen


Życie-każdego-człowieka-jest-baśą-napisaną-ręką-samego-boga
życie Człowieka Cytaty: CZA­SEM O BY­LE CIEŃ CZŁOWIEK MA ŻAL DO CZŁOWIEKA, A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA. -Konstanty Ildefons Gałczyński


cza­sem-o by­le-cieŃ-czŁowiek-ma Żal-do czŁowieka-a-Życie-jak-osioŁ-ucieka
życie Człowieka Cytaty: Całe życie czekamy na nadzwyczajnego człowieka zamiast zwyczajnych ludzi przemieniać w nadzwyczajnych. -Hans Urs von Balthasar


całe-życie-czekamy-na-nadzwyczajnego-człowieka-zamiast-zwyczajnych-ludzi-przemieniać-w-nadzwyczajnych
życie Człowieka Cytaty: Najdroższą dla człowieka rzeczą jest życie. Dane jest raz człowiekowi i trzeba przeżyć je tak, aby nie płonąć ze wstydu za lata przeżyte bez celu..., aby można było powiedzieć umierając: całe życie, wszystkie siły oddałem rzeczy najpiękniejszej na świecie - walce o wyzwolenie ludzkości. -Mikołaj Ostrowski


życie Człowieka Cytaty: Bogactwo zawsze nastawione jest na pokaz, ale życie człowieka biednego - to rzecz poufna. -Simone de Beauvoir


bogactwo-zawsze-nastawione-jest-na-pokaz-ale-życie-człowieka-biednego-to-rzecz-poufna
życie Człowieka Cytaty: Wszys­cy chcieli pełne­go od­da­nia, całego człowieka, pra­ca, chorzy, rodzi­na. A życie było krótkie. Cza­sem, w godzi­nach zmęcze­nia, ze zdzi­wieniem ob­serwo­wał, jak bar­dzo się już roz­trwo­niło, jak bar­dzo prze­leciało życie. -M » Sándor Márai » Magia


życie Człowieka Cytaty: Radość i uśmiech są jak okno i drzwi, którymi może przedostać się w życie człowieka nieskończone dobro. -Christian Morgenstern


radość-i-uśmiech-są-jak-okno-i-drzwi-którymi-może-przedostać-ę-w-życie-człowieka-nieskończone-dobro
życie Człowieka Cytaty: Bo­gac­two zaw­sze nas­ta­wione jest na po­kaz, ale życie człowieka bied­ne­go – to rzecz poufna. -Simone de Beauvoir


bo­gac­two-zaw­sze-nas­­wione-jest na po­kaz-ale-życie-człowieka-bied­ne­go- to rzecz-poufna
życie Człowieka Cytaty: Trzy czwar­te człowieka to je­go życie wewnętrzne, w znacznej części na pół świado­me, i ki­no, jak może żad­na in­na sztu­ka, pot­ra­fi je odtworzyć. -Zygmunt Kałużyński


trzy-czwar­te-człowieka-to ­go-życie-wewnętrzne-w znacznej-częś-na pół-świado­me-i ki­no-jak może-żad­na-in­na-sztu­ka
życie Człowieka Cytaty: Is­tnienie to wal­ka na śmierć i życie człowieka z włas­nym ciałem: jeśli ty nie za­bijesz ciała ono kiedyś za­bije ciebie. -aforystokrata


is­tnienie-to wal­ka-na śmierć-i życie-człowieka-z włas­nym-ciałem-śli-ty nie za­bijesz-ciała-ono-kiedyś-za­bije-ciebie
życie Człowieka Cytaty: Tak jak but zmienia kształt przez nogę, tak też duchowe pragnienia zmieniają życie człowieka. -Plutarch


tak-jak-but-zmienia-kształt-przez-nogę-tak-też-duchowe-pragnienia-zmieniają-życie-człowieka
życie Człowieka Cytaty: Cokolwiek człowieka spotyka - powinien zawsze się podnieść i dążyć naprzód, wciąż naprzód, przez całe życie. -Trygve Gulbranssen


cokolwiek-człowieka-spotyka-powinien-zawsze-ę-podnieść-i-dążyć-naprzód-wciąż-naprzód-przez-całe-życie