życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty

życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Skądże nam wie­dzieć, czy życie i śmierć nie są jed­na­kowo dobre?  -Lao Cy


skądże-nam-wie­dzieć-czy-życie-i śmierć-nie są jed­na­kowo-dobre 
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Nieunik­niona śmierć jed­na­kowo wi­si nad wszystkimi. -Symonides z Keos


nieunik­niona-śmierć-jed­na­kowo-wi­-nad-wszystkimi
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Na pa­pie­rze wszys­tkie pla­ny są jed­na­kowo dob­re, jed­nak rzeczy­wis­tość dała dowód swej niepos­kro­mionej pas­ji, z jaką roz­wiewa pa­piery i drze pla­ny na strzępy. -S » José Saramago » Historia oblężenia Lizbony


życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Miłością nie wy­kar­misz rodzi­ny, ale bez niej wszys­tko sma­kuje jed­na­kowo źle. -MyArczi


miłośą-nie wy­kar­misz-rodzi­ny-ale-bez-niej-wszys­tko-sma­kuje-jed­na­kowo-ź
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Kochankowie nie mogą żyć jedno bez drugiego, w rozłączeniu; nie jest to życie, ani śmierć, ale życie i śmierć razem. -Joseph Bedier


kochankowie-nie-mogą-żyć-jedno-bez-drugiego-w-rozłączeniu-nie-jest-to-życie-ani-śmierć-ale-życie-i-śmierć-razem
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: zu­pełny bezczyn między jed­nym a drugim śmierć w ser­cu życie  -Cykam


zu­pełny-bezczyn-między-jed­nym-a drugim-śmierć-w ser­cu-życie 
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Nic nie da się zmienić; sta­tys­tycznie wy­pada jed­na śmierć na jed­ne­go człowieka. -Krzysztof Mętrak


nic-nie da ę-zmienić-sta­tys­tycznie-wy­pada-jed­na-śmierć-na jed­ne­go-człowieka
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Życie za­pytało Śmierci. - Po­wiedz mi Śmierć, dlacze­go mnie wszys­cy kochają, a ciebie nienawidzą? Śmierć odparła: - Bo Ty jes­teś pięknym kłam­stwem, a ja ok­rutną prawdą. -Misaki-chan


życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Życie i śmierć-to nie są kontrasty. -Stefan Napierski


Życie-i śmierć-to-nie są kontrasty
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Na wyg­raną pra­cuje się całe życie, przeg­ra­na przychodzi jed­nak w jed­nej chwili. -płonąca


na wyg­raną-pra­cuje ę-całe-życie-przeg­ra­na-przychodzi-jed­nak-w jed­nej-chwili
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Jed­na śmierć to tra­gedia, mi­lion - to statystyka. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)


życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: -Życie... Na to nie po­może żad­na śmierć.-  -karaczan19


Życie-na to nie po­może-żad­na-śmierć- 
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Is­tnieje jed­nak py­tanie, na które nie ma od­po­wie­dzi, miano­wicie:


is­tnieje-jed­nak-py­tanie-na które-nie  od­po­wie­dzi-miano­wicie-co-to jest śmierć
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Po­wodem dla które­go śmierć tak moc­no trzy­ma się życia nie jest biolo­giczna ko­nie­czność, lecz za­wiść. Życie jest tak piękne, że śmierć się w nim za­kochała zaz­drosną, za­bor­czą miłością, która za­gar­nia wszys­tko, co się da. -Yann Martel


życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Życie ma swój ustalony biologiczny rytm. Od czasu do czasu burze przerywają jego bieg, ale wiosna, lato, jesień, zima następują po sobie jak urodzenie, życie, śmierć. Tyle, że przyroda zmartwychwstaje - my nie. -Zofia Kucówna


życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Nie ma spraw ważniejszych niż Życie, Miłość i Śmierć. -Ingmar Bergman


nie-spraw-ważniejszych-ż-Życie-miłość-i-Śmierć
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Życie nie­czyn­ne jest to śmierć przed zgonem. -Johann Wolfgang Goethe


Życie-nie­czyn­ne-jest to śmierć-przed-zgonem
życie I śmierć Nie są jed­na­kowo Cytaty: Śmierć pu­ka jed­na­ko (do drzwi bo­gatych i biednych). Aequo pul­sat pe­de. (łac.)  -Horacy


Śmierć-pu­ka-jed­na­ko-do-drzwi-bo­gatych-i biednych-aequo-pul­sat-pe­de-łac