życie Jest Szkołą Cytaty

życie Jest Szkołą Cytaty: Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary. -Christian Schutz


dzień-powszedni-jest-właściwą-szkołą-życia-i-z-pewnośą-też-szkołą-wiary
życie Jest Szkołą Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


życie Jest Szkołą Cytaty: Całe życie jest szkołą. -Jan Amos Komeński


życie Jest Szkołą Cytaty: Życie to nieustanna szkoła lekcji udzielanych i przyjmowanych. -Czesław Banach


Życie-to-nieustanna-szkoła-lekcji-udzielanych-i-przyjmowanych
życie Jest Szkołą Cytaty: Życie to nieus­tanna szkoła lek­cji udziela­nych i przyjmowanych. -Czesław Banach


Życie-to nieus­tanna-szkoła-lek­cji-udziela­nych-i przyjmowanych
życie Jest Szkołą Cytaty: Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła. -Adolf Dygasiński


szkoła-psu­-zwyk­-to-co zro­bił-dom-więc-dom-ro­bi-od­wet-i psu­-to-co ro­bi-szkoła
życie Jest Szkołą Cytaty: Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła. -Adolf Dygasiński


szkoła-psuje-zwykle-to-co-zrobił-dom-więc-dom-robi-odwet-i-psuje-to-co-robi-szkoła
życie Jest Szkołą Cytaty: Najlepszą szkołą jest doświadczenie -przysłowie arabskie


życie Jest Szkołą Cytaty: Miłość jest szkołą be­zin­te­resow­ne­go egoizmu. -aforystokrata


miłość-jest szkołą-be­zin­te­resow­ne­go-egoizmu
życie Jest Szkołą Cytaty: Jedyną właściwą szkołą chirurga jest wojna. -Hipokrates


jedyną-właściwą-szkołą-chirurga-jest-wojna
życie Jest Szkołą Cytaty: Małżeństwo jest szkołą średnią przyjemności i uniwersytetem rezygnacji. -Tennessee Williams


małżeństwo-jest-szkołą-średnią-przyjemnoś-i-uniwersytetem-rezygnacji
życie Jest Szkołą Cytaty: Wyższą szkołą ludzi małej wiary jest demagogia. -Anna Jokai


wyższą-szkołą-ludzi-łej-wiary-jest-demagogia
życie Jest Szkołą Cytaty: Je­dyną właściwą szkołą chi­rur­ga jest wojna. -Hipokrates


je­dyną-właściwą-szkołą-chi­rur­ga-jest wojna
życie Jest Szkołą Cytaty: Jeżeli małżeństwo jest szkołą życia, to uczniem w tej szkole jest najczęściej mąż. -Józef Bułatowicz


jeżeli-łżeństwo-jest-szkołą-życia-to-uczniem-w-tej-szkole-jest-najczęściej-mąż
życie Jest Szkołą Cytaty: Szkoła nie uczy jed­nej ważnej rzeczy: że z upływem lat co­raz trud­niej jest być po pros­tu człowiekiem. -Mark Haddon


szkoła-nie uczy-jed­nej-ważnej-rzeczy-że z upływem-lat-co­raz-trud­niej-jest być-po pros­-człowiekiem
życie Jest Szkołą Cytaty: Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć. -Benjamin Franklin


doświadczenie-jest-bardzo-kosztowną-szkołą-niemniej-istnieją-głupcy-którzy-w-żadnej-innej-niczego-nie-umieją-ę-nauczyć
życie Jest Szkołą Cytaty: Szkoła bez kar­ności jest jak młyn bez wody. -Jan Amos Komeński


szkoła-bez-kar­noś-jest jak młyn-bez-wody
życie Jest Szkołą Cytaty: Szkoła bez karności jest jak młyn bez wody. -Jan Amos Komeński