życie Ludzkie Czymże Cytaty

życie Ludzkie Czymże Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny. -Erazm z Rotterdamu


całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Całe życie ludzkie czymże jest innym, jak nie jakąś komedią, w której każdy występuje w innej masce i każdy gra swoją rolę, dopóki reżyser nie spędzi go ze sceny? -Erazm z Rotterdamu


całe-życie-ludzkie-czymże-jest-innym-jak-nie-jakąś-komedią-w-której-każdy-występuje-w-innej-masce-i-każdy-gra-swoją-rolę-dopóki-reżyser
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery


jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Czymże jest życie? snem we śnie. -Stanisław Przybyszewski


życie Ludzkie Czymże Cytaty: Czymże jest życie, jeśli nie ustawiczną możliwością popełniania błędów. -Jalu Kurek


czymże-jest-życie-śli-nie-ustawiczną-możliwośą-popełniania-błędów
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Życie ludzkie jest wielce podobne do gry w szachy: gdy się skończy życie czy gra, to królów oraz królowe na równi z pionkami szarymi chowają zwykle razem w jednym miejscu. -Anonim


Życie-ludzkie-jest-wielce-podobne-do-gry-w-szachy-gdy-ę-skończy-życie-czy-gra-to-królów-oraz-królowe-na-równi-z-pionkami-szarymi-chowają
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Czymże jest życie, jeśli nie szeregiem natchnionych szaleństw? Trzeba tylko umieć je popełniać! A pierwszy warunek: nie pomijać żadnej sposobności, bo nie zdarzają się co dzień. -George Bernard Shaw


czymże-jest-życie-śli-nie-szeregiem-natchnionych-szaleństw-trzeba-tylko-umieć-popełniać-a-pierwszy-warunek-nie-pomijać-żadnej-sposobnoś-bo
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Życie ludzkie jest zwykle ważniejsze niż czyjeś małe interesy. -Anonim


Życie-ludzkie-jest-zwykle-ważniejsze-ż-czyjeś-łe-interesy
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Ludzkie przygody, ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody. -Jan Kochanowski


ludzkie-przygody-ludzkie-noś-jeden-jest-pan-smutku-i-nagrody
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Dob­roć ma bo­wiem ludzkie ser­ce, Li­tość - ludzkie wejrzenie. -William Blake


dob­roć- bo­wiem-ludzkie-ser­-li­tość- ludzkie-wejrzenie
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Ludzkie przy­gody, ludzkie noś; je­den jest Pan smut­ku i nagrody. -Jan Kochanowski


ludzkie-przy­gody-ludzkie-noś-­den-jest pan-smut­ku-i nagrody
życie Ludzkie Czymże Cytaty: A czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie pod­gwiez­dnej podróży pop­rzez stu­lecia za­miast tych krótkich lat żywo­ta? Czymże jest two­ja dusza, sko­ro nie prag­nie szu­kać praw­dy przez wie­czność za­miast przez ten mar­ny czas zwykłego życia?  -R » Anne Rice » Wampir Vittorio


życie Ludzkie Czymże Cytaty: Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości. -Jan Paweł II


różnymi-drogami-biegnie-życie-ludzkie-ale-wszyscy-szukają-szczęścia-i-miłoś
życie Ludzkie Czymże Cytaty:


jes­tem-marzę-i żyję-bo na tym-po­lega-ludzkie-życie-~pa­weł-rychlica 
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Ludzkie życie na­biera blas­ku i siły tyl­ko wte­dy, kiedy się je po­leru­je i utwardza. -Sosai Masutatsu Oyama


ludzkie-życie-na­biera-blas­ku-i ły-tyl­ko-wte­dy-kiedy ę- po­leru­-i utwardza
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Życie ludzkie znaczy mniej od złamanej gałęzi, i od kamyka potrąconego nogą, i od garnka wyrzuconego na śmietnik. -Roman Brandstaetter


Życie-ludzkie-znaczy-mniej-od-złamanej-gałęzi-i-od-kamyka-potrąconego-nogą-i-od-garnka-wyrzuconego-na-śmietnik
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie. -Andrzej Strug


Żaden-literat-nigdy-nie-wymyślił-nic-tak-niesłychanego-jak-prawdziwe-ludzkie-życie
życie Ludzkie Czymże Cytaty: Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jak by się zdawał. -Tadeusz Żeleński - Boy


Życie-ludzkie-na-pozór-to-zwykły-kawał-lecz-on-nie-jest-tak-prosty-jak-by-ę-zdawał