życie Ludzkie Cytaty

życie Ludzkie Cytaty: Jeżeli nasze ludzkie życie jest bezcenne, postępujmy zawsze tak, jakby istniało coś, co jest więcej warte niż życie ludzkie. Ale co? -Antoine De Saint - Exupery


jeżeli-nasze-ludzkie-życie-jest-bezcenne-postępujmy-zawsze-tak-jakby-istniało-coś-co-jest-więcej-warte-ż-życie-ludzkie-ale-co
życie Ludzkie Cytaty: Życie ludzkie jest wielce podobne do gry w szachy: gdy się skończy życie czy gra, to królów oraz królowe na równi z pionkami szarymi chowają zwykle razem w jednym miejscu. -Anonim


Życie-ludzkie-jest-wielce-podobne-do-gry-w-szachy-gdy-ę-skończy-życie-czy-gra-to-królów-oraz-królowe-na-równi-z-pionkami-szarymi-chowają
życie Ludzkie Cytaty: Życie ludzkie jest zwykle ważniejsze niż czyjeś małe interesy. -Anonim


Życie-ludzkie-jest-zwykle-ważniejsze-ż-czyjeś-łe-interesy
życie Ludzkie Cytaty: Ludzkie przygody, ludzkie noś; jeden jest Pan smutku i nagrody. -Jan Kochanowski


ludzkie-przygody-ludzkie-noś-jeden-jest-pan-smutku-i-nagrody
życie Ludzkie Cytaty: Dob­roć ma bo­wiem ludzkie ser­ce, Li­tość - ludzkie wejrzenie. -William Blake


dob­roć- bo­wiem-ludzkie-ser­-li­tość- ludzkie-wejrzenie
życie Ludzkie Cytaty: Ludzkie przy­gody, ludzkie noś; je­den jest Pan smut­ku i nagrody. -Jan Kochanowski


ludzkie-przy­gody-ludzkie-noś-­den-jest pan-smut­ku-i nagrody
życie Ludzkie Cytaty: Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości. -Jan Paweł II


różnymi-drogami-biegnie-życie-ludzkie-ale-wszyscy-szukają-szczęścia-i-miłoś
życie Ludzkie Cytaty:


jes­tem-marzę-i żyję-bo na tym-po­lega-ludzkie-życie-~pa­weł-rychlica 
życie Ludzkie Cytaty: Ludzkie życie na­biera blas­ku i siły tyl­ko wte­dy, kiedy się je po­leru­je i utwardza. -Sosai Masutatsu Oyama


ludzkie-życie-na­biera-blas­ku-i ły-tyl­ko-wte­dy-kiedy ę- po­leru­-i utwardza
życie Ludzkie Cytaty: Życie ludzkie znaczy mniej od złamanej gałęzi, i od kamyka potrąconego nogą, i od garnka wyrzuconego na śmietnik. -Roman Brandstaetter


Życie-ludzkie-znaczy-mniej-od-złamanej-gałęzi-i-od-kamyka-potrąconego-nogą-i-od-garnka-wyrzuconego-na-śmietnik
życie Ludzkie Cytaty: Żaden literat nigdy nie wymyślił nic tak niesłychanego, jak prawdziwe ludzkie życie. -Andrzej Strug


Żaden-literat-nigdy-nie-wymyślił-nic-tak-niesłychanego-jak-prawdziwe-ludzkie-życie
życie Ludzkie Cytaty: Życie ludzkie na pozór to zwykły kawał, lecz on nie jest tak prosty, jak by się zdawał. -Tadeusz Żeleński - Boy


Życie-ludzkie-na-pozór-to-zwykły-kawał-lecz-on-nie-jest-tak-prosty-jak-by-ę-zdawał
życie Ludzkie Cytaty: Żaden li­terat nig­dy nie wy­myśli nic tak niesłycha­niego, jak praw­dzi­we ludzkie życie. -Andrzej Strug


Żaden-li­terat-nig­dy-nie wy­myśli-nic-tak-niesłycha­niego-jak praw­dzi­we-ludzkie-życie
życie Ludzkie Cytaty: Jedynym pięknem w sztuce jest życie ludzkie. Sztuka rośnie, kiedy rosną ludzie, i ginie, gdy oni giną. -George Bernard Shaw


jedynym-pięknem-w-sztuce-jest-życie-ludzkie-sztuka-rośnie-kiedy-rosną-ludzie-i-ginie-gdy-oni-giną
życie Ludzkie Cytaty: Ab­strak­cja. Ludzkie pojęcie, które przek­racza ludzkie pojęcie... -Papillondenuit


ab­strak­cja-ludzkie-pojęcie-które-przek­racza-ludzkie-pojęcie
życie Ludzkie Cytaty: Życie ludzkie nie po­win­no być ro­zer­waną na części księgą, lecz so­lid­nie op­ra­wionym tomem. -A » Kōbō Abe » Kobieta z wydm


Życie-ludzkie-nie po­win­no-być-ro­zer­waną-na częś-księgą-lecz-so­lid­nie-op­ra­wionym-tomem
życie Ludzkie Cytaty: Wszyscy ci, którym powaga życia posiwiła skronie, są zgodni z tym, iż ludzkie życie rozgrywa się nad przepaścią nie dającego się wyrazić cierpienia. -Eduard Spranger


wszyscy-którym-powaga-życia-posiwiła-skronie-są-zgodni-z-tym-iż-ludzkie-życie-rozgrywa-ę-nad-przepaśą-nie-dającego-ę-wyrazić-cierpienia
życie Ludzkie Cytaty: Życie ludzkie jest jak bieg po okręgu, człowiek uciekając przed sa­mot­nością, chro­ni się w ra­miona ludzi, po czym poz­nając ich obłudę i zło, ucieka w samotność. -Agnieszka Lisak


Życie-ludzkie-jest jak bieg-po okręgu-człowiek-uciekając-przed-­­nośą-chro­ ę-w ra­miona-ludzi-po czym-poz­nając-ich-obłudę