życie Zbyt Krótkiem Cytaty

życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Ludzie mądrze głupi. Ni ta­cy, ni jacy. Nieg­rzeszący, sielankowi. Ni ta­cy, a jacy? Więręśmy normalni. Iżechmy się lu­buje­my Nig­dy sprzeczać nie próbujemy. Toć życie zbyt krótkiem bywa. Je­den mądrze słuchając, Dru­gi głupio odpowiadając. Ta­kie je­no nasze maliny Po­lityczne wyczyny. -zmielonykardamon


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie jej matki, życie jej ojczyma i jej własne życie było pozaczynane ze zbyt wielu stron na raz. -Bohdan Czeszko


Życie-jej-matki-życie-jej-ojczyma-i-jej-własne-życie-było-pozaczynane-ze-zbyt-wielu-stron-na-raz
życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Ci którzy są wyjątko­wi szyb­ciej zni­kają, szyb­ciej zeg­nają się ze światem bo prze­rośli swą epokę ..są zbyt wrażli­wi zbyt kruchy na życie w tak bez­względnej rzeczywistości... -starry night


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Świat cały nie zdoła nas po­konać, gu­bimy się jed­nak sa­mi przez zbyt moc­ne prag­nienie rzeczy, których nie po­siada­my - i przez zbyt upor­czy­we życie wspomnieniami!  -Edward Stachura


Świat-cały-nie zdoła-nas-po­konać-gu­bimy ę-jed­nak-­mi-przez-zbyt-moc­ne-prag­nienie-rzeczy-których-nie po­siada­my- i przez-zbyt
życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie umy­ka zbyt szyb­ko, a po­tem zni­ka we mgle. Życie to dar, więc da­ruj so­bie ciągłe narze­kanie. Życie to skarb, więc zas­karb so­bie sym­pa­tię wśród ludzi na Two­jej drodze. Życie to sens sam w so­bie, więc nie pleć bez sen­su, że ciągle szu­kasz w nim sensu. -Elizabetta


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: ..życie w świet­le dnia jest zbyt bolesne.. -NieBędęJulią


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, by było małe. -Benjamin Disraeli


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, by było małe. -Benjamin Disraeli


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie zabiera ludziom zbyt wiele czasu. -Stanisław Jerzy Lec


życie Zbyt Krótkiem Cytaty:


Świat-zbyt-szyb­ko-umiera-ludzie-zbyt-szyb­ko ę-starzeją-i umierają-zwierzę-i rośli­ny-zbyt-szyb­ko-wy­mierają-~pa­weł-rychlica 
życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Ja nap­rawdę szczerze i uczci­wie kocham ludzi. To byłoby zbyt piękne, gdy­by is­tniał Bóg... zbyt wy­god­ne, zbyt przy­jem­ne. A za­razem zbyt pot­rzeb­ne. A jak coś jest tak pot­rzeb­ne i wy­god­ne, to jest też po­dej­rza­ne - w każdym ra­zie dla mnie. -Jacek Kuroń


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, żeby było małe -Benjamin Disraeli


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie jest zbyt ciężkie, żeby przykładać do niego wagę. -Anonim


Życie-jest-zbyt-ężkie-żeby-przykładać-do-niego-wagę
życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Była jed­nak za duża na złodziejkę, zbyt uczci­wa na skry­tobójczy­nię, zbyt in­te­ligen­tna na żonę i zbyt dum­na, by podjąć je­dyną pow­szechnie dostępną dam­ską profesję. Dla­tego zos­tała wojowniczką. -P » Terry Pratchett » Blask fantastyczny


życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie jest zbyt krótkie, aby za­pełniać je niena­wiścią i pretensjami. -Santa Montefiore


Życie-jest zbyt-krótkie-aby za­pełniać- niena­wiśą-i pretensjami
życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Życie zbyt mnie zas­ka­kuje, by być pew­nym te­go, co mnie spot­ka. Jed­ni mówią, że będzie jak zechce Al­lah, in­ni że jak Je­zus, a ja mówię, że jak zechce życie. -Manuela Gretkowska


Życie-zbyt-mnie-zas­ka­kuje-by być-pew­nym-te­go-co mnie-spot­ka-jed­ mówią-że będzie-jak zechce-al­lah-in­-że jak je­zus
życie Zbyt Krótkiem Cytaty: Bo życie jest za krótkie i zbyt ulotne.... nie zdążę się nim nacieszyć. -KICIA1


bo życie-jest za krótkie-i zbyt-ulotne-nie zdążę ę-nim-nacieszyć
życie Zbyt Krótkiem Cytaty: W wir­tual­ne życie, niektórzy zbyt­nio się poczuwają. Czas dorosnąć..;)  -Bruno


w wir­tual­ne-życie-niektórzy-zbyt­nio ę-poczuwają-czas-dorosnąć