życiem Cytaty

Go to Gemtracks Beats
życiem Cytaty: Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim - innym, choć okresowo połączonym z życiem matki. -Placyd Paweł Ogórek
Życie-poczęte-w-łonie-matki-nie-jest-jej-częśą-lecz-nowym-życiem-ludzkim-innym-choć-okresowo-połączonym-z-życiem-matki
życiem Cytaty: Kto żyje życiem miłości - żyje życiem Boga. -Jan Twardowski
kto-żyje-życiem-miłoś-żyje-życiem-boga
życiem Cytaty: Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia. -Tomasz Mann
człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej
życiem Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie
życiem Cytaty: Poza życiem nie istniejemy. -Kostis Palamas
życiem Cytaty: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. -Jezus Chrystus
życiem Cytaty: Miłość jest życiem serca. -Augustyn Św
życiem Cytaty: Nie każdemu z życiem do twarzy. -Stanisław Jerzy Lec
życiem Cytaty: Życiem jak samochodem - kieruje z wewnątrz. -Richard Carlson
Życiem-jak-samochodem-kieruje-z-wewnątrz
życiem Cytaty: Życiem kieru­je szczęście, nie mądrość. -Cyceron
Życiem-kieru­-szczęście-nie mądrość
życiem Cytaty: Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem. -Mikołaj Gogol
życiem Cytaty: Ciesz się życiem. To nie próba generalna. -Autor nieznany
ciesz-ę-życiem-to-nie-próba-generalna
życiem Cytaty: Wykształcenie to umiejętność radzenia sobie z codziennym życiem. -John G. Hibben
wykształcenie-to-umiejętność-radzenia-sobie-z-codziennym-życiem
życiem Cytaty: Życiem człowieka roz­trop­ne­go kierują prawdopodobieństwa. -Cyceron
Życiem-człowieka-roz­­ne­go-kierują-prawdopodobieństwa
życiem Cytaty: Sztu­ka to ciągłe jed­na­nie się z życiem. -Mikołaj Gogol
sztu­ka-to ągłe-jed­na­nie ę-z życiem
życiem Cytaty: Nie życie, lecz zdrowie jest życiem. -Marcjalis
nie-życie-lecz-zdrowie-jest-życiem
życiem Cytaty: Życie odarte z honoru nie jest życiem. -Anonim
Życie-odarte-z-honoru-nie-jest-życiem
życiem Cytaty: Człowiek może wstrząsnąć swoim życiem na dob­re i złe. -Tim Guénard
człowiek-może-wstrząsnąć-swoim-życiem-na dob­re-i złe
życiem Cytaty: Ludzie różnią się od siebie życiem, w śmier­ci są jednacy. -Jang Czu
ludzie-różą ę-od siebie-życiem-w śmier­-są jednacy
życiem Cytaty: Człowiekiem jest ktoś, kto zmierzył się z życiem. -Matylda Canetti
człowiekiem-jest-ktoś-kto-zmierzył-ę-z-życiem
życiem Cytaty: Króles­two Boże tętni życiem szczęśliwym w Duchu miłości  -Cykam
kró­two-boże-tętni-życiem-szczęśliwym-w-duchu-miłoś 
życiem Cytaty: Nie war­to żyć życiem przez nas niepoznanym. -Sokrates
nie-war­to-żyć-życiem-przez-nas-niepoznanym
życiem Cytaty: Bądź zafascynowany własnym życiem a nie cudzym show -Anna Węgrzyn
bądź-zafascynowany-własnym-życiem-a-nie-cudzym-show
życiem Cytaty: Z życiem jak ze scho­dami. W dół ale do przodu. -never
z życiem-jak ze scho­dami-w dół-ale-do przodu
życiem Cytaty: Miłość jest duszą życia, a muzyka życiem duszy. -Samuel Coleridge
miłość-jest-duszą-życia-a-muzyka-życiem-duszy
życiem Cytaty: Sztuka stoi ponad życiem, wnika w istotę wszechrzeczy. -Anonim
sztuka-stoi-ponad-życiem-wnika-w-istotę-wszechrzeczy
życiem Cytaty: Znudzo­na życiem, wdycham realizm, wy­dychając marzenia. 22.02.2012  -watchingmefall
znudzo­na-życiem-wdycham-realizm-wy­dychając-marzenia-22022012 
życiem Cytaty: Człowiek nie ma władzy nawet nad własnym życiem. -Blaise Pascal
człowiek-nie-władzy-nawet-nad-własnym-życiem
życiem Cytaty: Życia wyłącznie dla siebie nie można nazwać życiem. -Menander
Życia-wyłącznie-dla-siebie-nie-można-nazwać-życiem
życiem Cytaty: Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące życiem. -Anonim
obok-grobów-smutnych-i-zaniedbanych-stały-groby-tętnią-życiem
życiem Cytaty: Tylko człowiekowi właściwe jest to, że może rozsądnie ryzykować swoim życiem. -Michel Quoist
tylko-człowiekowi-właściwe-jest-to-że-może-rozsądnie-ryzykować-swoim-życiem
życiem Cytaty: Kłopot z życiem po­lega na tym, że nie ma okaz­ji go przećwiczyć i od ra­zu ro­bi się to na poważnie. -Terry Pratchett
kłopot-z życiem-po­lega-na tym-że nie  okaz­ji-go przećwiczyć-i od ra­zu-ro­bi ę-to na poważnie
życiem Cytaty: W olbrzymiej większości wypadków życiem jest właśnie to, że żyć nie można. -Karol Irzykowski
w-olbrzymiej-większoś-wypadków-życiem-jest-właśnie-to-że-żyć-nie-można
życiem Cytaty: Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem. -Karel Capek
na-tym-polega-wartość-życia-że-płaci-ę-za-nie-nawet-życiem
życiem Cytaty: Odwaga i miłość: równorzędne i z sobą złączone wyrazy twego rozrachunku z życiem. -Dag Hammarskjold
odwaga-i-miłość-równorzędne-i-z-sobą-złączone-wyrazy-twego-rozrachunku-z-życiem