życiem Cytaty

życiem Cytaty: Życie poczęte w łonie matki nie jest jej częścią, lecz nowym życiem ludzkim - innym, choć okresowo połączonym z życiem matki. -Placyd Paweł Ogórek


Życie-poczęte-w-łonie-matki-nie-jest-jej-częśą-lecz-nowym-życiem-ludzkim-innym-choć-okresowo-połączonym-z-życiem-matki
życiem Cytaty: Kto żyje życiem miłości - żyje życiem Boga. -Jan Twardowski


kto-żyje-życiem-miłoś-żyje-życiem-boga
życiem Cytaty: Człowiek nie żyje wyłącznie swoim życiem oso­bis­tym, ja­ko jed­nos­tka, ale, świado­mie lub nieświado­mie, również życiem swo­jej epo­ki i swo­jego pokolenia. -Tomasz Mann


człowiek-nie żyje-wyłącznie-swoim-życiem-oso­bis­tym-ja­ko-jed­nos­tka-ale-świado­mie-lub-nieświado­mie-również-życiem-swo­jej
życiem Cytaty: Mówienie ludziom „nie” jest wspa­niałą rzeczą, jest to część prze­budze­nia. I zro­zum, to nie jest egoizm. Egoiz­mem jest wy­maga­nie od in­nych, by żyli życiem, które aku­rat to­bie wy­daje się najwłaściw­sze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. -M » Anthony de Mello » Przebudzenie


życiem Cytaty: Poza życiem nie istniejemy. -Kostis Palamas


życiem Cytaty: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. -Jezus Chrystus


życiem Cytaty: Miłość jest życiem serca. -Augustyn Św


życiem Cytaty: Nie każdemu z życiem do twarzy. -Stanisław Jerzy Lec


życiem Cytaty: Życiem jak samochodem - kieruje z wewnątrz. -Richard Carlson


Życiem-jak-samochodem-kieruje-z-wewnątrz
życiem Cytaty: Życiem kieru­je szczęście, nie mądrość. -Cyceron


Życiem-kieru­-szczęście-nie mądrość
życiem Cytaty: Sztuka to ciągłe jednanie się z życiem. -Mikołaj Gogol


życiem Cytaty: Ciesz się życiem. To nie próba generalna. -Autor nieznany


ciesz-ę-życiem-to-nie-próba-generalna
życiem Cytaty: Wykształcenie to umiejętność radzenia sobie z codziennym życiem. -John G. Hibben


wykształcenie-to-umiejętność-radzenia-sobie-z-codziennym-życiem
życiem Cytaty: Życiem człowieka roz­trop­ne­go kierują prawdopodobieństwa. -Cyceron


Życiem-człowieka-roz­­ne­go-kierują-prawdopodobieństwa
życiem Cytaty: Sztu­ka to ciągłe jed­na­nie się z życiem. -Mikołaj Gogol


sztu­ka-to ągłe-jed­na­nie ę-z życiem
życiem Cytaty: Nie życie, lecz zdrowie jest życiem. -Marcjalis


nie-życie-lecz-zdrowie-jest-życiem
życiem Cytaty: Życie odarte z honoru nie jest życiem. -Anonim


Życie-odarte-z-honoru-nie-jest-życiem
życiem Cytaty: Człowiek może wstrząsnąć swoim życiem na dob­re i złe. -Tim Guénard


człowiek-może-wstrząsnąć-swoim-życiem-na dob­re-i złe