życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty

życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Kobieta to nie puch marny, skoro przy życiowych zmaganiach stać ją jeszcze na to, by być czasem puszkiem. -Zdzisław Bocheński


kobieta-to-nie-puch-marny-skoro-przy-życiowych-zmaganiach-stać-ją-jeszcze-na-to-by-być-czasem-puszkiem
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Podejmując walkę z żywiołem, pokonuje słabość swych mięśni, zwycięża w zmaganiach z ogromną rybą i morzem. -Ernest Hemingway


podejmując-walkę-z-żywiołem-pokonuje-słabość-swych-mięś-zwycięża-w-zmaganiach-z-ogromną-rybą-i-morzem
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Małżeństwo to wspaniała instytucja, ale ja nie jestem jeszcze gotowa, by stać się instytucją. -Mae West


małżeństwo-to-wspaniała-instytucja-ale-ja-nie-jestem-jeszcze-gotowa-by-stać-ę-instytucją
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Jak partaczem w medycynie jest ten, kto nie potrafi leczyć choroby inaczej niż przez wywołanie drugiej, jeszcze gorszej choroby, tak i człowiek, który nie umie poprawić warunków bytu w inny sposób aniżeli przez pozbawienie obywateli wygód życiowych, powinien by przyznać się, że nie jest zdolny do rządzenia ludźmi wolnymi. -Tomasz Morus


życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Przesadzamy w dziedzinie konieczności życiowych. -Janusz Detrych


przesadzamy-w-dziedzinie-koniecznoś-życiowych
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Gdy nie stać nas na miłość, stać nas zawsze na zazdrość. -Maria Dąbrowska


gdy-nie-stać-nas-na-miłość-stać-nas-zawsze-na-zazdrość
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Również umieranie jest jednym z naszych życiowych zadań. -Marek Aureliusz


również-umieranie-jest-jednym-z-naszych-życiowych-zadań
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy. -Charles Chaplin


na-najważniejszych-skrzyżowaniach-życiowych-nie-stoją-żadne-drogowskazy
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Cierpienie jest jednym z bardziej dominujących doznań życiowych. -Anonim


cierpienie-jest-jednym-z-bardziej-dominujących-doznań-życiowych
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Na najważniejszych skrzyżowaniach życiowych nie stoją żadne drogowskazy -Charlie Chaplin


na-najważniejszych-skrzyżowaniach-życiowych-nie-stoją-żadne-drogowskazy
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Wszys­tko co się stało, stać się mu­siało; i tyl­ko to się sta­nie, co się stać musi. -Karol Kurpiński


wszys­tko-co ę-stało-stać ę-mu­siało-i tyl­ko-to ę-sta­nie-co ę-stać-musi
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Wszystko co się stało, stać się musiało; i tylko to się stanie co się stać musi. -Karol Kazimierz Kurpiński


życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Większość życiowych problemów rozwiązuje się jak algebraiczne równania: sprowadzaniem do najprostszej postaci. -Lew Tołstoj


większość-życiowych-problemów-rozwiązuje-ę-jak-algebraiczne-równania-sprowadzaniem-do-najprostszej-postaci
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Los da­je nam wiele życiowych szans, szko­da tyl­ko, że do­wiadu­jemy się o tym po fakcie. -Agnieszka Lisak


los-da­-nam-wiele-życiowych-szans-szko­da-tyl­ko-że do­wiadu­jemy ę-o tym-po-fakcie
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Można zauważyć we wszystkich sytuacjach życiowych, że gdy tylko mężczyzna dostrzeże, iż jest nieodzownie potrzebny, od razu ostyga w zapale. -Anne Louise Stael - Holstein


można-zauważyć-we-wszystkich-sytuacjach-życiowych-że-gdy-tylko-mężczyzna-dostrzeże-iż-jest-nieodzownie-potrzebny-od-razu-ostyga-w-zapale
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Wielu życiowych rozbitków to ludzie, którzy nie zdawali sobie sprawy, jak bliscy są sukcesu, kiedy się poddali -Thomas Edison


wielu-życiowych-rozbitków-to-ludzie-którzy-nie-zdawali-sobie-sprawy-jak-bliscy-są-sukcesu-kiedy-ę-poddali
życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Zwykła fasolka szparagowa może stać się kołem ratunkowym w momencie zwątpienia i przygnębienia. Właśnie takie na pozór mało ważne sprawy. Rzecz w tym tylko, żeby mieć jeszcze siłę na wykreowanie ich do rzędu rzeczy ważnych. Źle jest, gdy się już nie chce tego trudu podjąć. -Zofia Kucówna


życiowych Zmaganiach Stać Ją Jeszcze Cytaty: Cudowne są usposobienia, kiedy umieją mimo klęsk życiowych i żywiołowych zachować tę poziomkową świeżość odczuwania, która pozwala się śmiać i bawić. -Anna Sztaudynger - Kalisiewicz


cudowne-są-usposobienia-kiedy-umieją-mimo-klęsk-życiowych-i-żywiołowych-zachować-tę-poziomkową-świeżość-odczuwania-która-pozwala-ę