życiu Można Zdobyć Cytaty

Go to Gemtracks Beats
życiu Można Zdobyć Cytaty: Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona
nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać
życiu Można Zdobyć Cytaty: Niektóre cnoty można zdobyć, gdy się przez dłuższy czas udaje, że się je ma. Inne tym trudniej zdobyć, im bardziej się je pozoruje. Do pierwszych należy odwaga, do drugich skromność. -Marie Von Ebner - Eschenbach
życiu Można Zdobyć Cytaty: Niektóre szczyty można zdobyć tylko razem. -Thomas Merton
niektóre-szczyty-można-zdobyć-tylko-razem
życiu Można Zdobyć Cytaty: Najlepszym wykształceniem, jakie możemy zdobyć na tym świecie, jest to, które otrzymujemy, walcząc o utrzymanie się przy życiu. -Wendell Philips
najlepszym-wykształceniem-jakie-możemy-zdobyć-na-tym-świecie-jest-to-które-otrzymujemy-walcząc-o-utrzymanie-ę-przy-życiu
życiu Można Zdobyć Cytaty: Majątku nie można zdobyć bez pewnej gruboskórności. Jest to kwestia temperamentu. -Joseph Conrad
majątku-nie-można-zdobyć-bez-pewnej-gruboskórnoś-jest-to-kwestia-temperamentu
życiu Można Zdobyć Cytaty: Wiedzę o świecie można zdobyć tylko w świecie, nie w domu. -Lord Chesterfield
wiedzę-o-świecie-można-zdobyć-tylko-w-świecie-nie-w-domu
życiu Można Zdobyć Cytaty: Nie ma tak dobrze bronionej fortecy, której nie można by zdobyć pieniędzmi. -Cyceron
nie-tak-dobrze-bronionej-fortecy-której-nie-można-by-zdobyć-pieniędzmi
życiu Można Zdobyć Cytaty: Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu. -Augustyn Św
prawdziwą-radość-można-sobie-przygotować-ale-uzyskać-ją-można-dopiero-w-przyszłym-życiu
życiu Można Zdobyć Cytaty: Praw­dziwą ra­dość można tu so­bie przy­goto­wać, ale uzys­kać ją można do­piero w przyszłym życiu. -św. Augustyn (Aureliusz Augustyn z Hippony)
praw­dziwą-ra­dość-można- so­bie-przy­goto­wać-ale-uzys­kać-ją można-do­piero-w przyszłym-życiu
życiu Można Zdobyć Cytaty: W życiu trzeba się starać o dwie rzeczy: po pierwsze, aby zdobyć to, czego pragniemy, a po drugie, żeby potem umieć się tym cieszyć. Tylko najmądrzejszym udaje się to ostatnie. -Logan Pearsall Smith
życiu Można Zdobyć Cytaty: Kto posiadł szczęście, ma wszystko, co w ogóle mieć można, kogo zaś szczęście ominęło, ten robi wszystko, by je zdobyć. -Epikur
kto-posiadł-szczęście-wszystko-co-w-ogó-mieć-można-kogo-zaś-szczęście-ominęło-ten-robi-wszystko-by-zdobyć
życiu Można Zdobyć Cytaty: Jak można w tym zalewie wyjącej rąbaniny zdobyć się na czułość, tkliwość, serdeczność, skoro jest się najpierw poirytowanym, rozwibrowany, rozdygotanym, a zaraz potem otępiałym i zobojętniałym? -Zofia Kucówna
życiu Można Zdobyć Cytaty: Niezależność. Hodowana dla samej siebie wyrasta jak dzikie, mocne drzewo. I trudno ją pokonać. A na decyzję wykarczowania nie można się zdobyć. Bo jak karczować coś, co się samemu długo pielęgnowało? -Zofia Gerlach
życiu Można Zdobyć Cytaty: Nie wszys­tko w życiu można zdo­być. Trze­ba raczej wybierać. -Safona
nie-wszys­tko-w życiu-można-zdo­być-trze­ba raczej-wybierać
życiu Można Zdobyć Cytaty: W życiu można liczyć tylko na samego siebie. Ale i tego nie radzę. -Tristan Bernard
w-życiu-można-liczyć-tylko-na-samego-siebie-ale-i-tego-nie-radzę
życiu Można Zdobyć Cytaty: Można mieć w swoim życiu wiele ko­biet, ale Przy­jaciela jednego. -MarzycielS
można-mieć-w swoim-życiu-wiele-ko­biet-ale-przy­jaciela-jednego
życiu Można Zdobyć Cytaty: Ni­kogo w życiu i nig­dy, nie można spi­sać na straty!!! insp.Emi  -Niusza
ni­kogo-w życiu-i nig­dy-nie można-spi­ć-na straty-inspemi 
życiu Można Zdobyć Cytaty: Cza­sami w życiu można so­bie poz­wo­lić na kom­fort by­cia smutnym. -Astermonius
cza­sami-w życiu-można-so­bie-poz­wo­lić-na kom­fort-by­cia-smutnym
życiu Można Zdobyć Cytaty: Dobrze mieć autostrady, ale smak nadają życiu dopiero ścieżki, którymi można sobie od nich odbiegać. -Tadeusz Kotarbiński
dobrze-mieć-autostrady-ale-smak-nadają-życiu-dopiero-ścieżki-którymi-można-sobie-od-nich-odbiegać
życiu Można Zdobyć Cytaty: W prywatnym życiu sława jest tyle coś warta, że można z niej zrobić podnóżek dla kochanej kobiety. -Henryk Sienkiewicz
w-prywatnym-życiu-sława-jest-tyle-coś-warta-że-można-z-niej-zrobić-podnóżek-dla-kochanej-kobiety
życiu Można Zdobyć Cytaty: Każdy ma w życiu swoje powołanie, właściwą misję. Dlatego nikogo nie można zastąpić ani też powtórzyć niczyjego życia! -Victor Frankl
każdy-w-życiu-swoje-powołanie-właściwą-misję-dlatego-nikogo-nie-można-zastąpić-ani-też-powtórzyć-niczyjego-życia
życiu Można Zdobyć Cytaty: W życiu można przet­rzy­mać tyl­ko jed­no piekło. Każde następne jest lus­trza­nym od­bi­ciem pierwszego. -Barbara Rosiek
w życiu-można-przet­rzy­ć-tyl­ko-jed­no-piekło-każde następne-jest lus­trza­nym-od­bi­ciem-pierwszego
życiu Można Zdobyć Cytaty: Każde doświadczenie może w życiu okazać się pożyteczne, że wszystkich wydarzeń - nawet tych bolesnych - można odnieść jakąś korzyść. -William Goldman
każde-doświadczenie-może-w-życiu-okazać-ę-pożyteczne-że-wszystkich-wydarzeń-nawet-tych-bolesnych-można-odnieść-jakąś-korzyść
życiu Można Zdobyć Cytaty: W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić  -Ciarka
w życiu-można-uciec-od wielu-rzeczy-i ludzi-ale-od życia-nie da sie-uciec-i przed-smier­ą-uchronić 
życiu Można Zdobyć Cytaty: Łatwiej zdobyć sukces, trudniej na niego zasłużyć. -Albert Camus
Łatwiej-zdobyć-sukces-trudniej-na-niego-zasłużyć
życiu Można Zdobyć Cytaty: Autorytet rzecz śliska - trudno go zdobyć, łatwo stracić. -Tadeusz Hipolit Czeżowski
życiu Można Zdobyć Cytaty: Ludzkie myśli są jak szczy­ty które trud­no zdobyć. -NightHuntress
ludzkie-myśli-są jak szczy­ty-które-trud­no-zdobyć
życiu Można Zdobyć Cytaty: Ciężko jest zdobyć miłość, zachować ją jeszcze trudniej. -Jakub Kurek
ciężko-jest-zdobyć-miłość-zachować-ją-jeszcze-trudniej
życiu Można Zdobyć Cytaty: Każdemu zdarzają się w życiu sprawy, niczym mur, którego nie można przeskoczyć. Bijemy o ten mur głową, a potem patrzymy głupio przed siebie. -H. Jackson Brown
każdemu-zdarzają-ę-w-życiu-sprawy-niczym-mur-którego-nie-można-przeskoczyć-bijemy-o-ten-mur-głową-a-potem-patrzymy-głupio-przed-siebie
życiu Można Zdobyć Cytaty: Aby zdobyć wielkość, człowiek musi tworzyć, a nie odtworzyć. -Antoine De Saint - Exupery
aby-zdobyć-wielkość-człowiek-musi-tworzyć-a-nie-odtworzyć
życiu Można Zdobyć Cytaty: Jeżeli nie możesz zdobyć się na przebaczenie - usiłuj zapomnieć. -Alfred Musset
jeżeli-nie-możesz-zdobyć-ę-na-przebaczenie-usiłuj-zapomnieć
życiu Można Zdobyć Cytaty: Częściej w życiu można zna­leźć praw­dziwą biedę wśród przy­jaciół, niż praw­dzi­wego przy­jaciela w biedzie. -aforystokrata
częściej-w życiu-można-zna­źć-praw­dziwą-biedę-wśród-przy­jaciół-ż-praw­dzi­wego-przy­jaciela-w biedzie
życiu Można Zdobyć Cytaty: Kto chce zdobyć człowieka, musi dać w zastaw swoje serce. -Adolf Kolping
kto-chce-zdobyć-człowieka-musi-dać-w-zastaw-swoje-serce
życiu Można Zdobyć Cytaty: Kto chce zdobyć ludzi, musi w zastaw dać własne serce. -Tadeusz Olszański
kto-chce-zdobyć-ludzi-musi-w-zastaw-dać-własne-serce
życiu Można Zdobyć Cytaty: Przyjaźń jak pieniądze, łatwiej ją zdobyć niż utrzymać przy sobie. -Samuel Butler
przyjaźń-jak-pieniądze-łatwiej-ją-zdobyć-ż-utrzymać-przy-sobie