żyją Cytaty

żyją Cytaty: Ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle. -Lothar Zenetti


ci-którzy-żyją-nadzieją-widzą-dalej-ci-co-żyją-miłośą-widzą-głębiej-ci-co-żyją-wiarą-widzą-wszystko-w-innym-świetle
żyją Cytaty: Istnieją trzy rodzaje egoistów: egoiści, którzy sami żyją i pozwalają żyć innym, egoiści, którzy sami żyją, a nie dają żyć innym, i na koniec egoiści, którzy ani sami nie żyją, ani nie pozwalają żyć innym. Kobiety, po większej części, należą do tego trzeciego rodzaju. -Iwan Turgieniew


żyją Cytaty: Ludzie myślą, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż zwierzęta, niż rośli­ny, a tym bar­dziej - niż rzeczy. Zwierzęta przeczu­wają, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rośli­ny i rzeczy. Rośli­ny śnią, że żyją bar­dziej in­tensyw­nie niż rzeczy. A rzeczy trwają, i to trwa­nie jest bar­dziej życiem niż co­kol­wiek innego. -Olga Tokarczuk


żyją Cytaty: Są ludzie, których życiu na­daje kształt strach przed śmier­cią. I są ludzie, których życiu na­daje kształt ra­dość i za­dowo­lenie z te­go, że żyją. Ci pier­wszi żyjąc umierają; ci drudzy umierając żyją. Wiem, że los może zab­rać mnie jut­ro, ale śmierć jest nieis­totną ewen­tual­nością. Kiedy­kol­wiek przyj­dzie, mam za­miar um­rzeć żyjąc. -Horace Kallen


żyją Cytaty: Filozofowie żyją na księżycu. -Anonim


filozofowie-żyją-na-księżycu
żyją Cytaty: Nie wszys­cy prawdą żyją. -Bujak Bogusław


żyją Cytaty: Reformatorzy są wyrzutem społeczeństwa, w którym żyją. -Alberto Moravia


reformatorzy-są-wyrzutem-społeczeństwa-w-którym-żyją
żyją Cytaty: Wrony żyją gromadą, orzeł sam. -Jan Fedorowicz


żyją Cytaty: widziałam in­try­gi I spory przeżyłam miłości boje myślałam że nic mnie nie zaskoczy wte­dy poznałam oczy twoje nau­czyłeś mnie inności ma­lowa­nej pędzla smugami de­likat­nej gamy gra­nej z uczu­cia akordami od­mieniłeś mo­je oku­lary są te­raz pełne miłości zdro­wy scep­ty­cyzm zamieniłeś na burzli­we fa­le radości mówisz że to zwyczajność że tak ludzie żyją ja czy­tałam o tym w książkach a ty nie­chcianą codzenność za­mieniłeś na uczu­cia co żyją *** Dział: Liryki *** Zbig­niew Małecki  -Zibby77


żyją Cytaty: Kobiety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. -Georges Clemenceau


kobiety-żyją-dłużej-od-mężczyzn-szczególnie-wdowy
żyją Cytaty: Ko­biety żyją dłużej od mężczyzn. Szczególnie wdowy. -Georges Clemenceau


ko­biety-żyją-dłużej-od mężczyzn-szczególnie wdowy
żyją Cytaty: Otyli żyją krócej. Ale jedzą dłużej. -Stanisław Jerzy Lec


żyją Cytaty: Tyl­ko ty­rani żyją w wie­cznym strachu. -Henryk IV


tyl­ko-ty­rani-żyją-w wie­cznym-strachu
żyją Cytaty: Źle żyją, którzy ustawicznie żyć zaczynają. -Epikur


Ź-żyją-którzy-ustawicznie-żyć-zaczynają
żyją Cytaty: Źle żyją, którzy us­ta­wicznie żyć zaczynają. -Epikur


Ź-żyją-którzy-us­­wicznie-żyć-zaczynają
żyją Cytaty: Fanatycy to ludzie, którzy intensywniej umierają, niż żyją. -Anonim


fanatycy-to-ludzie-którzy-intensywniej-umierają-ż-żyją
żyją Cytaty: Nie lu­bię ta­kich ludzi, którzy ro­bią łaskę, że żyją!  -Krystyna Siesicka


nie-lu­bię-­kich-ludzi-którzy-ro­bią-łaskę-że żyją 
żyją Cytaty: Artyści na najwyższym szczeblu nadają barwę i wyraz epoce, w której żyją. -Karol Szymanowski


artyś-na-najwyższym-szczeblu-nadają-barwę-i-wyraz-epoce-w-której-żyją