żyjących Cytaty

żyjących Cytaty: Strach jest ostatnią racją żyjących. -Izabela Bielińska


żyjących Cytaty: Wyobrażam sobie wszystkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym. -John Lennon


wyobrażam-sobie-wszystkich-ludzi-żyjących-dniem-dzisiejszym
żyjących Cytaty: Wyob­rażam so­bie wszys­tkich ludzi żyjących dniem dzisiejszym. -John Lennon


wyob­rażam-so­bie-wszys­tkich-ludzi-żyjących-dniem-dzisiejszym
żyjących Cytaty: Nie ciem­ność złem, a ciem­no­ta przez żyjących z ciemności. -fyrfle


nie-ciem­ność-złem-a ciem­no­-przez-żyjących-z ciemnoś
żyjących Cytaty: Na człowieka sytego pracują setki głodnych, niedożywionych, wyzyskiwanych, żyjących w poczuciu krzywdy społecznej, niesprawiedliwości i doznanego zawodu; są to ludzie, o których nie wolno zapominać, gdy siadamy do stołu. -Stefan Wyszyński kard


żyjących Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz: ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. -Fryderyk Chopin


najdziwniejszym-z-ludzi-jest-geniusz-ten-tak-daleko-w-przyszłość-wybiega-że-ginie-z-oczu-ludzi-z-nim-żyjących-a-nie-wiadomo-które-pokolenie
żyjących Cytaty: nieod­bi­te głośnym echem ni­by niemo wybrzmiewają w niepojętym obszarze tak po­zor­ne­go istnienia kiedy wytężysz swój umysł od­kry­jesz że zaw­sze możesz usłyszeć sub­telne szepty ciągle żyjących w nas myśli...   -Papużka


żyjących Cytaty: Przypadek jest nie tylko wypadkową nieobliczalnych, ważnych sił żyjących poza człowiekiem, on także ściąga dookoła siebie siły tkwiące w samym człowieku, staje się odczynnikiem natury ludzkiej i demaskuje ją lub apoteozuje. -Karol Irzykowski


żyjących Cytaty: Najdziwniejszym z ludzi jest geniusz, ten tak daleko w przyszłość wybiega, że ginie z oczu ludzi z nim żyjących, a nie wiadomo, które pokolenie pojąć go zdoła. Geniusz ma wielki nos i świetny wąchalitis, którym kierunek wiatru przyszłości wyczuwa. -Fryderyk Chopin


żyjących Cytaty: Widzi­my współcześnie od­na­wiający się głód ludzi praw­dzi­wych. To znaczy żyjących w praw­dzie i miłości; ludzi jas­nych, przej­rzys­tych, którzy mają ob­licza praw­dzi­we, a nie zniek­ształco­ne kłamstwem. -Stefan Wyszyński