żyję Cytaty

żyję Cytaty: Wszys­tko, co żyje, nie żyje samo, nie żyje tyl­ko dla siebie. -William Blake


wszys­tko-co żyje-nie żyje-samo-nie-żyje-tyl­ko-dla-siebie
żyję Cytaty: Z literatury się nie żyje. Żyje się przy literaturze, poprzez literaturę, koło niej. Mnóstwo ludzi żyje z książki - ale sam jej twórca wyżyć z tego nie może. -Pola Gojawiczyńska


z-literatury-ę-nie-żyje-Żyje-ę-przy-literaturze-poprzez-literaturę-koło-niej-mnóstwo-ludzi-żyje-z-książki-ale-sam-jej-twórca-wyżyć-z
żyję Cytaty: Jeżeli ktoś żyje według zaleceń lekarza, żyje nędznie. -Richard Burton


jeżeli-ktoś-żyje-według-zaleceń-lekarza-żyje-nędznie
żyję Cytaty: Moje ciało jest kształtem, w którym żyję i ono kształtuje sposób, w jaki żyję. -Raquel Welch


moje-ciało-jest-kształtem-w-którym-żyję-i-ono-kształtuje-sposób-w-jaki-żyję
żyję Cytaty: Kto żyje w miłości, żyje - świadomie czy nieświadomie - w polu magnetycznym Boga, który jest miłością. -Phil Bosmans


kto-żyje-w-miłoś-żyje-świadomie-czy-nieświadomie-w-polu-magnetycznym-boga-który-jest-miłośą
żyję Cytaty: Naród żyje, dopóki język jego żyje. -Karol Libelt


naród-żyje-dopóki-język-jego-żyje
żyję Cytaty: Lecz gdy miłością serce moje bije, Gdy powiem:


lecz-gdy-miłośą-serce-moje-bije-gdy-powiem-kocham-wtenczas-tylko-żyję-Żyję-szczęśliwy-i-w-lubym-zamęcie-Świat-do-podziału-pociągam-w
żyję Cytaty: Kto żyje życiem miłości - żyje życiem Boga. -Jan Twardowski


kto-żyje-życiem-miłoś-żyje-życiem-boga
żyję Cytaty: Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!! -Anonim


zyje-ę-raz-ale-śli-żyje-ę-dobrze-to-ten-jeden-raz-wystarczy
żyję Cytaty:


żyję Cytaty: Żyje­my bo­wiem w epo­ce straszli­wej, ja­kiej dotąd nie znała his­to­ria ludzkości, a tak za­mas­ko­wanej pew­ny­mi ideami, że człowiek dzi­siej­szy nie zna siebie, w kłam­stwie się rodzi, żyje i umiera i nie zna głębi swe­go upadku. -Stanisław Ignacy Witkiewicz


żyję Cytaty: Tak długo, jak nor­malnie żyję, będę ro­bić wszys­tko tak, jak do tej po­ry. Pra­cować w Sej­mie, za­bierać głos, pro­wadzić pra­ce dok­tor­skie, spo­tykać się z dziećmi. Żyję da­lej, sta­ram się żyć nor­malnie. Zakładam, że jeszcze pożyję. Ale nie cze­piam się życia kurczowo. -Zbigniew Religa


żyję Cytaty: Pod­sta­wowym wie­rze­niem In­diani­na jest to, że po śmier­ci człowieka je­go duch jest gdzieś na Ziemi lub w niebie, dokład­nie nie wiemy gdzie, i wciąż żyje... Po­dob­nie jest z Wa­kan Tan­ka. Wie­rzy­my, że żyje wszędzie. Co więcej, wie­rzy­my, że jest dla nas jak dusze zmarłych przy­jaciół, których głosów nie możemy usłyszeć. -Ścigany przez Niedźwiedzie


żyję Cytaty: Niech żyje sztuka. -Kazimierz Przerwa-Tetmajer


żyję Cytaty: Czy ja jeszcze żyję?  -Julie de Lespinasse


żyję Cytaty: Miłość żyje miłymi drobiazgami. -Theodor Haecker


żyję Cytaty: Wszystko, co żyje, powstaje z jaja. -Johann Christian Poggendorff


żyję Cytaty: Przyszłość ma każdy dopóki żyje. -Katarzyna Grochola